Chính Sách Quyền Riêng Tư

1. Thông tin chung và sự chấp thuận

Chính sách bảo mật này (“Chính sách”) mô tả thông tin cá nhân (tức là bất cứ thông tin nào liên quan đến việc xác định danh tính hoặc xác minh danh tính cụ thể) (“Thông tin cá nhân”) mà Holevn.org (sau đây được gọi là “Holevn.org” hoặc “chúng tôi”) thu thập từ khách hàng (“bạn”) thông qua trang web Holevn.org (“Trang web Holevn.org”) hoặc thông qua những phương thức khác. Chính sách này mô tả lý do và cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân đó và các biện pháp mà chúng tôi áp dụng để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Bên cạnh đó, bạn sẽ được biết về các quyền của bạn và cách liên lạc với chúng tôi.

Bằng việc cung cấp Thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, sử dụng Trang web Holevn.org, bạn đồng ý rằng Thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng và xử lý theo như được nêu trong Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách này, vui lòng không sử dụng Trang web Holevn.org.

Chính sách này được điều chỉnh và diễn giải theo pháp luật Việt Nam. Holevn.org có thể điều chỉnh Chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào để cập nhật các điều khoản phù hợp với sự thay đổi của pháp luật Việt Nam và/hoặc với các thay đổi trong hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết về những thay đổi đối với Chính sách này để đảm bảo bạn hiểu và thực hiện quyền quản lý Thông tin cá nhân của mình.

2. Phạm Vi Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi sẽ thực hiện thu thập thông tin, gồm Thông Tin Cá Nhân, với cung cấp dịch vụ cho khách hàng tốt hơn. Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể bao gồm:

Thông Tin Cá Nhân mà bạn cần cung cấp cho chúng tôi, bao gồm:

 • Tên
 • Giới tính
 • Số điện thoại
 • Ngày sinh
 • Địa chỉ nhận hàng và địa chỉ thanh toán
 • Đơn hàng, hoá đơn
 • Địa chỉ thư điện tử
 • Thông tin thanh toán.

Thông Tin cá nhân của chúng tôi từ bạn:

 • Thông tin về trang mạng xã họi của bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi qua những kênh liên lạc nhằm mục đích cung cấp nhận xét hoặc đặt ra câu hỏi; Khi bạn ghé thăm cửa hàng của chúng tôi, hình ảnh của bạn sẽ được ghi lại bởi hệ thống camera an ninh. Chúng tôi đặt thông báo rõ ràng để thông báo rằng khu vực cửa hàng đang dùng camera an ninh; 
 • Để đem đến cho người dùng trải nghiệm tốt nhất, chúng tôi dùng cookies và các công nghệ tương tự để thu thập thông tin kỹ thuật về máy tính hoặc thiết bị của bạn, kết nối mạng, trình duyệt web, cũng giống như quốc gia, địa chỉ IP,  khu vực, những sản phẩm mà bạn xem khi truy cập trang web, danh mục tìm kiếm trên Trang web Holevn.org cũng giống những thông tin khác về tương tác giữa bạn và Trang web Holevn.org. Để biết thêm thông tin chi tiết về cookies và những công nghệ được sử dụng, hãy tham khảo Điều 4 dưới đây. Nếu như bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân liên quan đến cá nhân khác, bạn tuyên bố rằng có đủ thẩm quyền để làm việc đó và thừa nhận rằng thông tin cá nhân đó sẽ được xử lý tuân thủ Chính sách này. Bạn hiểu rằng một số thông tin ở đây có thể được coi là thông tin cá nhân nhạy cảm theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bằng cách cung cấp các thông tin này, bạn đồng ý rõ ràng để chúng tôi xử lý những thông tin nhạy cảm đó cho các mục đích đã được thể hiện ở Điều 3 dưới đây. Nếu có yêu cầu từ pháp luật, bạn đồng ý cung cấp một sự đồng ý riêng bằng văn bản để chúng tôi thực hiện xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm của bạn.

3. Mục Đích Khi Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi thu thập Thông Tin Cá Nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ các mục đích sau đây:

 • Xử lý những vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn.
 • Tạo và duy trì tài khoản của bạn, bao gồm chương trình khách hàng thân thiết và các chương trình thưởng đi kèm.
 • Phản hồi những yêu cầu, khiếu nại và góp ý của bạn.
 • Ghi nhận đánh giá của bạn về các sản phẩm của chúng tôi.
 • Thông báo cho bạn về các trục trặc đơn hàng.
 • Thông báo cho bạn về những thay đổi liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Holevn.org.
 • Cung cấp tiện ích, dịch vụ phù hợp với nhu cầu cá nhân của bạn.
 • Giới thiệu và quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với sự quan tâm của bạn.
 • Ngăn ngừa hoạt động phá hủy tài khoản người dùng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.
 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo luật định và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
 • Điều tra việc gian lận, vi phạm Điều Khoản Sử Dụng Trang Web Holevn.org Chính Sách này hoặc các hành vi gian lận khác.

4. Cookies và Công Nghệ Tương Tự

Chúng tôi thu thập Thông Tin Cá Nhân của bạn khi bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng một số công nghệ để thu thập và lưu trữ thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, khi bạn truy cập hoặc tương tác với Trang Web Holevn.org. Các công nghệ này bao gồm:

 • Cookies: Đó là các tệp nhỏ được đặt trên ổ đĩa của máy tính của bạn. Bạn có thể từ chối nhận cookies bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của bạn, nhưng thông thường trình duyệt mặc định chấp nhận cookies.
 • Web Beacons: Đây là dữ liệu cho phép chúng tôi đếm số lượng truy cập vào Trang Web Holevn.org hoặc tính toán các thông số khác liên quan đến trang web, ví dụ như mức độ phổ biến của một số nội dung hoặc sản phẩm trên trang web và để xác nhận tính toàn vẹn của trang web và hệ thống.
 • Clickstream Data: Đây là thông tin được thu thập bởi hệ thống của chúng tôi khi bạn yêu cầu các trang web từ Trang Web Holevn.org, chẳng hạn như trang web đích, thời gian bạn ở trên trang web, trình duyệt web và các thông tin tương tự.

Thời gian lưu trữ Thông Tin Cá Nhân của bạn sẽ chỉ kéo dài đến khi việc lưu trữ là cần thiết cho các mục đích mà Thông Tin Cá Nhân đã được thu thập (bao gồm cả việc đáp ứng nghĩa vụ hoặc yêu cầu pháp luật, hoặc các nghĩa vụ và yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn), và cho việc lưu trữ dữ liệu công nghệ thông tin, nếu cần thiết.

Bạn có thể tự đăng nhập vào tài khoản của mình và yêu cầu hủy bỏ Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi đang nắm giữ hoặc gửi yêu cầu xóa thông tin liên hệ theo thông tin ở Điều 9 dưới đây.

5. Không Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng

Chúng tôi cam kết không tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có các hoạt động cần thiết sau đây:

 • Cung cấp cho đối tác dịch vụ: Chúng tôi có thể cung cấp Thông Tin Cá Nhân của bạn cho những đối tác là bên cung cấp dịch vụ liên quan đến việc thực hiện đơn hàng của bạn. Việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân sẽ được giới hạn trong phạm vi cần thiết, và chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ các biện pháp bảo mật và an ninh đối với Thông Tin Cá Nhân.
 • Sử dụng dịch vụ của bên thứ ba: Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện các hoạt động liên quan đến Trang Web Holevn.org. Trong quá trình cung cấp dịch vụ, bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý thông tin cá nhân, và chúng tôi yêu cầu họ tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân và các yêu cầu về an ninh.
 • Chương trình liên kết và thuê ngoài: Chúng tôi có thể cung cấp Dữ liệu Cá Nhân của bạn khi thực hiện các chương trình liên kết, đồng thực hiện hoặc thuê ngoài cho các mục đích đã được nêu tại Điều 3.
 • Yêu cầu pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền: Chúng tôi có thể tiết lộ Thông Tin Cá Nhân nếu có yêu cầu hợp lệ từ pháp luật hoặc từ một cơ quan có thẩm quyền.
 • Chuyển nhượng kinh doanh: Trong trường hợp chúng tôi tham gia sáp nhập, hợp nhất hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần công ty cho một công ty khác, bên nhận chuyển nhượng sẽ có quyền truy cập thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ, bao gồm cả Thông Tin Cá Nhân.

Khi chúng tôi cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho các mục đích nêu trên, chúng tôi đảm bảo rằng bên nhận thông tin tuân thủ các biện pháp bảo mật và chỉ sử dụng Thông Tin Cá Nhân cho các mục đích đã được thống nhất.

6. An Toàn Dữ Liệu

Chúng tôi rất quan tâm đến việc bảo mật Thông Tin Cá Nhân của bạn và đã triển khai nhiều biện pháp an toàn để đảm bảo sự bảo mật. Các biện pháp bao gồm:

 • Bảo mật môi trường vận hành: Chúng tôi lưu trữ Thông Tin Cá Nhân của khách hàng trong một môi trường vận hành an toàn, chỉ cho phép nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ truy cập thông tin khi cần thiết và có quyền truy cập. Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn pháp luật liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng.
 • Áp dụng các biện pháp kỹ thuật, hành chính và vật lý: Chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật, hành chính và vật lý để bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, mất mát và tổn thất. Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định pháp luật liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân.
 • Xử lý sự cố bảo mật: Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tấn công dẫn đến mất mát hoặc tổn thất Thông Tin Cá Nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo sự việc và phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra và xử lý kịp thời. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về sự cố này.
 • Bảo mật thông tin thanh toán: Các thông tin thanh toán được bảo mật theo tiêu chuẩn của các đối tác xử lý thanh toán được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Chúng tôi sử dụng các tiêu chuẩn bảo mật như giao thức SSL, Tiêu chuẩn Bảo mật Dữ liệu Ngành Thẻ Thanh toán (PCI DSS) và các tiêu chuẩn mã hoá khác theo quy định của Ngân Hàng Nhà Nước.

Chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của bạn và sẽ tiếp tục nỗ lực để duy trì mức độ bảo mật cao nhất cho Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi nắm giữ.

7. Quyền Của Bạn Đối Với Thông Tin Cá Nhân

 • Bạn có quyền chấp thuận hoặc rút lại chấp thuận về việc chúng tôi xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn. Bạn có thể thay đổi quyết định này bất kỳ lúc nào.
 • Ngoài ra, bạn cũng có quyền yêu cầu truy cập, xoá hoặc sửa chữa Dữ Liệu Cá Nhân của mình. Nếu bạn muốn xem, xác nhận, xóa hoặc sửa chữa Thông Tin Cá Nhân của mình, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình và chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện điều này.
 • Khi bạn gửi yêu cầu liên quan đến Thông Tin Cá Nhân, chúng tôi có thể yêu cầu một số thông tin cụ thể từ bạn như mật khẩu, tên đăng nhập, mã xác nhận OTP và nhiều hơn nữa để xác nhận danh tính của bạn và quyền truy cập. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để tìm kiếm và cung cấp cho bạn Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi nắm giữ. Trong trường hợp chúng tôi không thể thực hiện yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về lý do bằng văn bản và tuân thủ các hạn chế pháp luật.
 • Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi nắm giữ là chính xác, cập nhật và đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nếu bạn cho rằng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn không chính xác, không đầy đủ hoặc đã lỗi thời, bạn có thể yêu cầu sửa chữa hoặc điều chỉnh Dữ Liệu Cá Nhân của mình.
 • Bạn cũng có quyền yêu cầu hạn chế việc xử lý thông tin của bạn. Điều này có thể bao gồm việc dừng xử lý Dữ Liệu của bạn, hạn chế truy cập vào Dữ Liệu Cá Nhân của bạn và/hoặc ngừng cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có quy định khác trong pháp luật.
 • Cuối cùng, bạn cũng có các quyền khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

8. Thông Tin Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc việc chúng tôi thu thập và quản lý Thông Tin Cá Nhân của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các cách sau:

 • Gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: [địa chỉ email liên hệ]
 • Gọi điện thoại đến số hotline: [số điện thoại liên hệ]
 • Gửi thư trực tiếp đến địa chỉ của chúng tôi: [địa chỉ liên hệ]

Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời và giải đáp mọi câu hỏi của bạn trong thời gian sớm nhất có thể.