Chính sách Bảo mật của HOLE VN

Chào mừng bạn đến với Chính sách Bảo mật của HOLE VN. Chúng tôi biết rằng quyền riêng tư và bảo mật của thông tin cá nhân là quan trọng đối với người dùng của chúng tôi, vì vậy chúng tôi cam kết làm hết sức mình để bảo vệ sự riêng tư của bạn.

Chính sách Bảo mật mô tả cách chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân khi bạn sử dụng trang web https://holevn.org/. Bằng cách đồng ý với Chính sách quyền riêng tư và Thỏa thuận thành viên, bạn ngầm chấp nhận cách HOLE VN thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, v.v., như được mô tả trong Chính sách này. 

Điều 1: Thu thập thông tin

Để có thể sử dụng đầy đủ cơ sở vật chất của HOLE VN, bạn cần cung cấp thông tin cá nhân. Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau:

 • Tên, tuổi, giới tính, địa chỉ.
 • Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn, số fax.
 • Địa chỉ IP (Giao thức Internet), loại trình duyệt web (browser), tốc độ kết nối, số trang bạn đã xem, thời gian bạn truy cập, địa chỉ trình duyệt này đã truy cập.
 • Thông tin giao dịch khi bạn tương tác với trang web của chúng tôi, chẳng hạn như: sản phẩm cần mua, số tiền giao dịch, địa chỉ giao hàng, địa chỉ thanh toán.

Điều 2: Sử dụng thông tin

Mục tiêu của HOLE VN là trở thành nhà thuốc uy tín, tiện lợi và an toàn nhất. Do đó, công ty sử dụng thông tin cá nhân để:

 • Cung cấp thông tin, dịch vụ cũng như hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng.
 • Gửi bản tin điện tử với các chương trình và sự kiện tiêu biểu của công ty.
 • Tư vấn và hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng.
 • Để giải quyết các tranh chấp và các vấn đề phát sinh từ việc sử dụng trang web
 • Đo lường và cải thiện các dịch vụ của công ty.

Điều 3: Bảo mật thông tin khách hàng

Công ty cam kết không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

 • Công ty sử dụng thông tin này với sự đồng ý của khách hàng.
 • Các bên thứ ba được khách hàng ủy quyền hoặc được Công ty cho phép cung cấp thông tin cá nhân của bạn.
 • Theo yêu cầu của luật pháp hoặc cơ quan chính phủ, hoặc nếu công ty tin rằng hành động đó là cần thiết để tuân thủ yêu cầu pháp lý hoặc tuân thủ luật pháp.
 • Bảo vệ quyền, tài sản và sự an toàn của người khác
 • Đảm bảo rằng các chính sách và quy định của công ty được thực thi nghiêm túc.
 • Cho công ty, tổ chức thuê nhà thuốc đại diện thực hiện một số chức năng cần thiết theo quy định các bên thứ ba khác mà chúng tôi có liên doanh, liên hiệp hoặc sáp nhập vào một pháp nhân mới.

Ngoại trừ như được mô tả ở trên, nhưng không giới hạn ở, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các quan chức chính phủ hoặc các bên thứ ba khác trừ khi nhà thuốc tin tưởng thành thực rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để ngăn ngừa tổn thất tài chính hoặc vật chất có thể xảy ra từ các yếu tố bất hợp pháp tiềm ẩn

Điều 4: Hiển thị và quản lý thông tin của bạn

 • Là thành viên của HOLE VN, bạn có thể truy cập, chỉnh sửa và cập nhật thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập và chọn tính năng Chỉnh sửa thông tin cá nhân. Công ty không chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của thông tin khai báo.

Điều 5: Sử dụng Cookies

 • Cookie là một tệp văn bản được máy chủ trang web đặt trên ổ cứng của khách hàng. Các hiệu thuốc sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện việc sử dụng thời gian trực tuyến của khách hàng.
 • Cookie giúp khách hàng tiết kiệm thời gian khi truy cập hoặc vào lại trang web mà không cần phải đăng ký lại thông tin hiện có. Khách hàng có thể chấp nhận hoặc từ chối việc sử dụng cookie. Hầu hết các trình duyệt tự động chấp nhận cookie, nhưng khách hàng có thể thay đổi cài đặt của họ để từ chối tất cả cookie nếu khách hàng yêu cầu. Tuy nhiên, nếu khách hàng từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng xấu đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie trong website.

Điều 6: Thay đổi chính sách

 • Nội dung của Chính sách bảo mật này có thể được thay đổi dựa trên nhu cầu của nhà thuốc và nhu cầu cũng như phản hồi của khách hàng nếu có. Khi có thay đổi, nhà thuốc sẽ bao gồm ngày thay đổi trong bản cập nhật để bạn có thể chắc chắn rằng nó được cập nhật.
 • Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của HOLE VN sau khi sửa đổi, khách hàng chấp nhận và đồng ý tuân theo chính sách đã sửa đổi.