Home Bệnh Học Bệnh do tác nhân vật lý

Bệnh do tác nhân vật lý

Bệnh do bức xạ, Bị cháy nắng, Bỏng, Giảm thân nhiệt, Nhiệt kiệt sức, Nhiệt phát ban, Rôm sảy, Say nắng, Vỡ lá lách

Vỡ lá lách

0

Bị cháy nắng

0