Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật này tiết lộ cách thức chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của khách hàng thông qua trang web. Chúng tôi cam kết đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và nỗ lực sử dụng các biện pháp thích hợp để bảo vệ thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng trang web khỏi việc truy cập trái phép.

Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo ngăn chặn tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp có truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

Để hiểu rõ hơn về chính sách thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng trang web này, xin vui lòng tham khảo các chính sách bảo mật dưới đây:

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ trên trang web của chúng tôi, bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số điện thoại liên lạc, …). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Trang web của chúng tôi không chịu trách nhiệm về pháp luật liên quan đến thông tin được khai báo. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần truy cập, bao gồm số trang bạn đã xem, số liên kết bạn đã nhấp và các thông tin khác liên quan đến kết nối với trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về trình duyệt web mà bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào trang web, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và các địa chỉ mà trình duyệt truy cập.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông qua trang web Holevn.org, chúng tôi thu thập thông tin để:

  1. Hỗ trợ khách hàng trong việc mua sản phẩm.
  2. Giải đáp thắc mắc của khách hàng.
  3. Tiến hành các khảo sát khách hàng.
  4. Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Holevn.org.

Khi khách hàng cần sự hỗ trợ hoặc có thắc mắc muốn chuyển thông tin cho chúng tôi thông qua trang web Holevn.org, có thể yêu cầu đăng ký thông tin cá nhân như Email, Họ tên, Số điện thoại liên lạc, v.v. Mọi thông tin khai báo phải được đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Holevn.org không chịu trách nhiệm về việc tuân thủ quy định pháp luật liên quan đến thông tin khai báo.

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng qua các hình thức như gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin kỹ thuật và bảo mật,…

Chúng tôi cam kết sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng đúng với mục đích và phạm vi đã được thông báo. Trong trường hợp có bất kỳ sử dụng ngoài phạm vi và mục đích đã thông báo, chúng tôi sẽ thông báo và chỉ sử dụng thông tin khi có sự đồng ý của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi cam kết lưu trữ thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trên hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ hoặc cho đến khi mục đích thu thập được hoàn thành. Chúng tôi cũng sẵn lòng xóa bỏ thông tin đã được cung cấp nếu khách hàng yêu cầu. Trách nhiệm của chúng tôi là đảm bảo an toàn và bảo mật cho thông tin cá nhân của khách hàng và duy trì sự tin cậy trong quá trình này.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Khách hàng đồng ý rằng: trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin của mình, bao gồm:

  • Ban Quản Trị
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
  • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Khách hàng (nếu có)

5. Phương thức để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ bất kỳ thông tin của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và truy cập vào trang quản trị của tài khoản hoặc liên lạc với Ban quản trị để được hỗ trợ. Tuy nhiên, bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân vẫn phải tuân thủ đầy đủ và theo đúng các quy định về thông tin đăng ký tài khoản trên trang web.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy cập của bạn và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, bạn nên đăng xuất hoặc đóng tất cả cửa sổ trang web đang mở.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân học viên

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến ban quản trị của Holevn,org, tại địa chỉ công ty hoặc qua email: [email protected]. Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh. Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân là 7 ngày.

8. Thông tin liên hệ

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ bạn về “Chính sách bảo mật” này. Nếu bạn có những thắc mắc liên quan, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: [email protected] hoặc số điện thoại: