Thuốc Zyprexa Zydis

0
118
Thuốc Zyprexa Zydis
Thuốc Zyprexa Zydis

Holevn Health chia sẻ các bài viết về: Thuốc Zyprexa Zydis, tác dụng phụ – liều lượng, thuốc Zyprexa Zydis điều trị bệnh gì. Các vấn đề lưu ý khác. Vui lòng tham khảo các chi tiết dưới đây.

Tên chung: olanzapine (uống) (oh LANZ a peen)
Tên thương hiệu: ZyPREXA, ZyPREXA Zydis

Được xem xét về mặt y tế bởi Holevn.org vào ngày 17 tháng 9 năm 2019 – Được viết bởi Cerner Multum

Zyprexa Zydis là gì?

Zyprexa Zydis là một loại thuốc chống loạn thần ảnh hưởng đến các hóa chất trong não.

Zyprexa Zydis được sử dụng để điều trị các triệu chứng của bệnh tâm thần như tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực (trầm cảm hưng cảm) ở người lớn và trẻ em ít nhất 13 tuổi. Thuốc này đôi khi được sử dụng cùng với các thuốc chống loạn thần hoặc thuốc chống trầm cảm khác.

Zyprexa Zydis cũng có thể được sử dụng cho các mục đích không được liệt kê trong hướng dẫn thuốc này.

Thông tin quan trọng

Zyprexa Zydis không được chấp thuận sử dụng trong các tình trạng loạn thần liên quan đến chứng mất trí nhớ. Thuốc này có thể làm tăng nguy cơ tử vong ở người lớn tuổi với các tình trạng liên quan đến chứng mất trí nhớ.

Trước khi dùng thuốc này

Zyprexa Zydis không được chấp thuận sử dụng trong các tình trạng loạn thần liên quan đến chứng mất trí nhớ. Thuốc này có thể làm tăng nguy cơ tử vong ở người lớn tuổi với các tình trạng liên quan đến chứng mất trí nhớ.

Bạn không nên dùng Zyprexa Zydis nếu bạn bị dị ứng với nó.

The content of Holevn is solely for the purpose of providing information about Thuốc Zyprexa Zydis  and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please contact your nearest doctor or clinic, hospital for advice. We do not accept liability if the patient arbitrarily uses the drug without following a doctor’s prescription.

Reference from: https://www.drugs.com/mtm/zyprexa-zydis.html

Further information

Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed.

The content of Holevn is solely for the purpose of providing information about Thuốc Zyprexa Zydis  and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please contact your nearest doctor or clinic, hospital for advice. We do not accept liability if the patient arbitrarily uses the drug without following a doctor’s prescription.

Reference from: https://www.drugs.com/mtm/zyprexa-zydis.html

Further information

Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed.

The content of Holevn is solely for the purpose of providing information about Thuốc Zyprexa Zydis  and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please contact your nearest doctor or clinic, hospital for advice. We do not accept liability if the patient arbitrarily uses the drug without following a doctor’s prescription.

Reference from: https://www.drugs.com/mtm/zyprexa-zydis.html

Further information

Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed.

The content of Holevn is solely for the purpose of providing information about Thuốc Zyprexa Zydis  and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please contact your nearest doctor or clinic, hospital for advice. We do not accept liability if the patient arbitrarily uses the drug without following a doctor’s prescription.

Reference from: https://www.drugs.com/mtm/zyprexa-zydis.html

Further information

Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed.

The content of Holevn is solely for the purpose of providing information about Thuốc Zyprexa Zydis  and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please contact your nearest doctor or clinic, hospital for advice. We do not accept liability if the patient arbitrarily uses the drug without following a doctor’s prescription.

Reference from: https://www.drugs.com/mtm/zyprexa-zydis.html

Further information

Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed.

The content of Holevn is solely for the purpose of providing information about Thuốc Zyprexa Zydis  and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please contact your nearest doctor or clinic, hospital for advice. We do not accept liability if the patient arbitrarily uses the drug without following a doctor’s prescription.

Reference from: https://www.drugs.com/mtm/zyprexa-zydis.html

Further information

Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed.

The content of Holevn is solely for the purpose of providing information about Thuốc Zyprexa Zydis  and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please contact your nearest doctor or clinic, hospital for advice. We do not accept liability if the patient arbitrarily uses the drug without following a doctor’s prescription.

Reference from: https://www.drugs.com/mtm/zyprexa-zydis.html

Further information

Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed.

The content of Holevn is solely for the purpose of providing information about Thuốc Zyprexa Zydis  and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please contact your nearest doctor or clinic, hospital for advice. We do not accept liability if the patient arbitrarily uses the drug without following a doctor’s prescription.

Reference from: https://www.drugs.com/mtm/zyprexa-zydis.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here