Thuốc Vfend I.V.

0
131
Thuốc Vfend I.V.
Thuốc Vfend I.V.

Holevn Health chia sẻ các bài viết về: Thuốc Vfend IV, tác dụng phụ – liều lượng, Thuốc Vfend IV điều trị bệnh gì. Các vấn đề lưu ý khác. Vui lòng tham khảo các chi tiết dưới đây.

Tên chung: voriconazole (đường truyền tĩnh mạch)

vor-i-KON-a-zole

Holevn.org xem xét y tế. Cập nhật lần cuối vào ngày 3 tháng 6 năm 2019.

Tên thương hiệu thường được sử dụng

Tại Hoa Kỳ

 • Vfend IV

Các dạng bào chế có sẵn:

 • Bột giải pháp

Lớp trị liệu: Thuốc chống nấm

Lớp hóa học: Triazole

Sử dụng cho Vfend IV

Thuốc tiêm Voriconazole được sử dụng để điều trị một số bệnh nhiễm nấm hoặc nấm men nghiêm trọng, chẳng hạn như nhiễm nấm aspergillosis (nhiễm nấm trong phổi), nhiễm nấm máu (nhiễm nấm trong máu), nhiễm nấm candida thực quản (viêm thực quản do nấm) hoặc nhiễm trùng nấm khác , dạ dày, thận, bàng quang và vết thương). Nó cũng có thể được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm nấm hoặc nấm men nghiêm trọng, những người không thể chịu đựng hoặc không đáp ứng với các loại thuốc khác.

Thuốc này chỉ được cung cấp bởi hoặc dưới sự giám sát trực tiếp của bác sĩ.

Trước khi sử dụng Vfend IV

Khi quyết định sử dụng thuốc, rủi ro của việc dùng thuốc phải được cân nhắc với lợi ích mà nó sẽ làm. Đây là một quyết định mà bạn và bác sĩ của bạn sẽ đưa ra. Đối với thuốc này, cần xem xét những điều sau đây:

Dị ứng

Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bạn đã từng có bất kỳ phản ứng bất thường hoặc dị ứng với thuốc này hoặc bất kỳ loại thuốc khác. Cũng nói với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn nếu bạn có bất kỳ loại dị ứng nào khác, chẳng hạn như thực phẩm, thuốc nhuộm, chất bảo quản hoặc động vật. Đối với các sản phẩm không kê đơn, đọc nhãn hoặc thành phần gói cẩn thận.

Nhi khoa

Các nghiên cứu thích hợp đã không được thực hiện về mối quan hệ của tuổi tác với tác dụng của việc tiêm voriconazole ở trẻ dưới 2 tuổi. An toàn và hiệu quả chưa được thành lập.

Lão

Các nghiên cứu phù hợp được thực hiện cho đến nay đã không chứng minh được các vấn đề cụ thể về lão khoa sẽ hạn chế tính hữu ích của việc tiêm voriconazole ở người cao tuổi.

Cho con bú

Không có nghiên cứu đầy đủ ở phụ nữ để xác định nguy cơ trẻ sơ sinh khi sử dụng thuốc này trong thời gian cho con bú. Cân nhắc lợi ích tiềm năng chống lại các rủi ro tiềm ẩn trước khi dùng thuốc này trong khi cho con bú.

Tương tác với thuốc

Mặc dù một số loại thuốc không nên được sử dụng cùng nhau, trong các trường hợp khác, hai loại thuốc khác nhau có thể được sử dụng cùng nhau ngay cả khi có thể xảy ra tương tác. Trong những trường hợp này, bác sĩ của bạn có thể muốn thay đổi liều, hoặc các biện pháp phòng ngừa khác có thể là cần thiết. Khi bạn đang nhận được loại thuốc này, điều đặc biệt quan trọng là chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn phải biết nếu bạn đang sử dụng bất kỳ loại thuốc nào được liệt kê dưới đây. Các tương tác sau đây đã được chọn trên cơ sở ý nghĩa tiềm năng của chúng và không nhất thiết phải bao gồm tất cả.

Sử dụng thuốc này với bất kỳ loại thuốc sau đây không được khuyến khích. Bác sĩ có thể quyết định không điều trị cho bạn bằng thuốc này hoặc thay đổi một số loại thuốc khác mà bạn dùng.

 • Amisulpride
 • Astemizole
 • Bếp lửa
 • Carbamazepin
 • Cisapride
 • Colchicine
 • Conivaptan
 • Dihydroergotamine
 • Dronedarone
 • Efavirenz
 • Eletriptan
 • Eliglustat
 • Eplerenone
 • Ergoloid Mesylates
 • Ergonovine
 • Ergotamine
 • Flibanserin
 • Fluconazole
 • Isavuconazonium Sulfate
 • Ivabradine
 • Lomitapide
 • Lovastatin
 • Luraidone
 • Maraviroc
 • Mephobarbital
 • Mesoridazine
 • Methylergonovine
 • Methysergide
 • Naloxegol
 • Nelfinavir
 • Nimodipin
 • Phenobarbital
 • Pimozit
 • Piperaquine
 • Posaconazole
 • Primidone
 • Quinidin
 • Rifabutin
 • Súng trường
 • Ritonavir
 • Saquinavir
 • Simvastatin
 • Sirolimus
 • Sparfloxacin
 • St John’s Wort
 • Terfenadine
 • Thioridazine
 • Tolvaptan
 • Venetoclax
 • Ziprasidone

Sử dụng thuốc này với bất kỳ loại thuốc nào sau đây thường không được khuyến cáo, nhưng có thể được yêu cầu trong một số trường hợp. Nếu cả hai loại thuốc được kê đơn cùng nhau, bác sĩ có thể thay đổi liều hoặc tần suất bạn sử dụng một hoặc cả hai loại thuốc.

 • Acalabrutinib
 • Acenvitymarol
 • Ado-Trastuzumab Emtansine
 • Alfentanil
 • Alprazolam
 • Amiodarone
 • Amitriptyline
 • Amoxapin
 • Anagrelide
 • Apalutamid
 • Apomorphin
 • Aprepitant
 • Aripiprazole
 • Aripiprazole Lauroxil
 • Asen trioxit
 • Đồng hồ
 • Asenapine
 • Avanafil
 • Axitinib
 • Azithromycin
 • Bedaquiline
 • Benzhydrocodone
 • Boceprevir
 • Bosutinib
 • Brentuximab Vedotin
 • Bretylium
 • Brexpiprazole
 • Brigatinib
 • Bromocriptine
 • Buprenorphin
 • Buserelin
 • Cabazitaxel
 • Cabozantinib
 • Canxi
 • Cariprazin
 • Khắc
 • Ceritinib
 • Cloramphenicol
 • Thuốc chloroquine
 • Clorpromazine
 • Cilostazol
 • Ciprofloxacin
 • Citalopram
 • Clarithromycin
 • Clofazimin
 • Clomipramine
 • Clozapine
 • Cobicistat
 • Cobimetinib
 • Codein
 • Copanlisib
 • Crizotinib
 • Xyclobenzaprine
 • Cyclosporine
 • Dabrafenib
 • Daclatasvir
 • Dasabuvir
 • Dasatinib
 • Deflazacort
 • Degarelix
 • Delamanid
 • Delavirdine
 • Desipramine
 • Deslorelin
 • Deutetrabenazine
 • Dexamethasone
 • Dicumarol
 • Dihydrocodeine
 • Disopyramide
 • Docetaxel
 • Dofetilide
 • Vfend I.V. side effects

  Along with its needed effects, a medicine may cause some unwanted effects. Although not all of these side effects may occur, if they do occur they may need medical attention.

  Check with your doctor or nurse immediately if any of the following side effects occur:

  More common

  • Difficulty seeing at night
  • increased sensitivity of the eyes to sunlight
  • rash
  • vision changes

  Less common

  • Bloating or swelling of the face, arms, hands, lower legs, or feet
  • blurred vision
  • chills
  • clay-colored stools
  • confusion
  • dark urine
  • decreased urine
  • dizziness
  • dry mouth
  • faintness or lightheadedness when getting up suddenly from a lying or sitting position
  • feeling of warmth
  • fever
  • increased thirst
  • irregular or pounding heartbeat
  • itching
  • loss of appetite
  • muscle pain or cramps
  • muscle spasms or twitching
  • nausea
  • nervousness
  • numbness or tingling in the hands, feet, or lips
  • pounding in the ears
  • rapid weight gain
  • rash with flat lesions or small raised lesions on the skin
  • redness of the face, neck, arms, and occasionally, the upper chest
  • seizures
  • slow or fast heartbeat
  • stomach pain
  • sweating
  • trembling
  • unpleasant breath odor
  • unusual tiredness or weakness
  • vomiting of blood
  • yellow eyes or skin

  Rare

  • Black, bloody, or tarry stools
  • bleeding gums
  • blood in the eye
  • blood in the urine or stools
  • chest pain
  • eye pain
  • painful or difficult urination
  • pale skin
  • pinpoint red spots on the skin
  • redness in the white part of the eyes
  • seeing things that are not there
  • sore throat
  • sores, ulcers, or white spots on the lips or in the mouth
  • swollen glands
  • trouble breathing with activity
  • unusual bleeding or bruising

  Incidence not known

  • Bone pain

  Some side effects may occur that usually do not need medical attention. These side effects may go away during treatment as your body adjusts to the medicine. Also, your health care professional may be able to tell you about ways to prevent or reduce some of these side effects. Check with your health care professional if any of the following side effects continue or are bothersome or if you have any questions about them:

  Less common

  • Diarrhea
  • headache
  • vomiting

  Other side effects not listed may also occur in some patients. If you notice any other effects, check with your healthcare professional.

  Seek emergency medical attention or call 115

  Further information

  The content of Holevn is solely for the purpose of providing information about Thuốc Vfend I.V.  and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please contact your nearest doctor or clinic, hospital for advice. We do not accept liability if the patient arbitrarily uses the drug without following a doctor’s prescription.

  Reference from: https://www.drugs.com/cons/vfend-i-v.html

 • Zolpidem
 • Zuclopenthixol
 • Using this medicine with any of the following medicines may cause an increased risk of certain side effects, but using both drugs may be the best treatment for you. If both medicines are prescribed together, your doctor may change the dose or how often you use one or both of the medicines.

  • Amprenavir
  • Atorvastatin
  • Cerivastatin
  • Desogestrel
  • Dienogest
  • Drospirenone
  • Esomeprazole
  • Estradiol Cypionate
  • Estradiol Valerate
  • Ethinyl Estradiol
  • Ethynodiol Diacetate
  • Etonogestrel
  • Etravirine
  • Fosamprenavir
  • Glipizide
  • Glyburide
  • Levonorgestrel
  • Meloxicam
  • Mestranol
  • Midazolam
  • Norelgestromin
  • Norethindrone
  • Norgestimate
  • Norgestrel
  • Tolbutamide
  • Tretinoin

  Interactions with food/tobacco/alcohol

  Certain medicines should not be used at or around the time of eating food or eating certain types of food since interactions may occur. Using alcohol or tobacco with certain medicines may also cause interactions to occur. Discuss with your healthcare professional the use of your medicine with food, alcohol, or tobacco.

  Other medical problems

  The presence of other medical problems may affect the use of this medicine. Make sure you tell your doctor if you have any other medical problems, especially:

  • Cancer treatment (eg, chemotherapy), recent or history of or
  • Electrolyte imbalance (eg, low potassium, magnesium, calcium) or
  • Heart disease, history of or
  • Stem cell transplant—Use with caution. These conditions may increase your risk of having serious side effects.
  • Heart rhythm problems (eg, arrhythmia, QT prolongation) or
  • Liver disease (including cirrhosis) or
  • Kidney disease or
  • Pancreas problems—Use with caution. May make these conditions worse.
  • Hypocalcemia (low calcium in the blood), uncorrected or
  • Hypokalemia (low potassium in the blood), uncorrected or
  • Hypomagnesemia (low magnesium in the blood)—Use with caution. These should be corrected first before starting treatment and during treatment with voriconazole.

  Proper use of Vfend I.V.

  A nurse or other trained health professional will give you or your child this medicine. It is given through a needle placed into one of your veins. It must be given slowly, so your IV tube should stay in place for up to 2 hours.

  Your doctor will give you or your child a few doses of this medicine until your condition improves, and then switch you to an oral medicine that works the same way. If you have any concerns about this, talk to your doctor.

  This medicine comes with a patient information leaflet. Read and follow these instructions carefully. Ask your doctor or pharmacist if you have any questions.

  Precautions while using Vfend I.V.

  It is very important that your doctor check you or your child closely while you are receiving this medicine. This is to make sure that this medicine is working properly. Blood and urine tests will be needed to check for unwanted effects.

  If your or your child’s symptoms do not improve within a few days or if they become worse, check with your doctor.

  Receiving this medicine while you are pregnant can harm your unborn baby. Use an effective form of birth control to keep from getting pregnant. If you think you have become pregnant while using the medicine, tell your doctor right away.

  You or your child should not use astemizole (Hismanal®), barbiturates (eg, phenobarbital, Luminal®), carbamazepine (Tegretol®), cisapride (Propulsid®), efavirenz (Sustiva®), ergot medicines (eg, dihydroergotamine, ergotamine, Cafergot®, Ergomar®, Wigraine®), pimozide (Orap®), quinidine (Quinaglute®), rifabutin (Mycobutin®), rifampin (Rifadin®, Rimactane®), ritonavir (Norvir®), sirolimus (Rapamune®), St. John’s wort, or terfenadine (Seldane®).Using any of them together with this medicine may increase the chance of unwanted effects.

  This medicine may cause some people to have changes in vision, such as blurred vision and seeing bright spots or wavy lines. Do not drive (especially at night) or do anything else that could be dangerous until you know how this medicine affects you.

  Check with your doctor right away if you or your child have pain or tenderness in the upper stomach, pale stools, dark urine, loss of appetite, nausea, unusual tiredness or weakness, or yellow eyes or skin. These could be symptoms of a serious liver problem.

  Contact your doctor right away if you or your child have any changes to your heart rhythm. You might feel dizzy or faint, or you might have a fast, pounding, or uneven heartbeat. Make sure your doctor knows if you or anyone in your family has ever had a heart rhythm problem, such as QT prolongation.

  This medicine may cause a serious type of allergic reaction, called an infusion reaction. This can be life-threatening and requires immediate medical attention. Tell your doctor or nurse right away if you or your child have a fever, chills, flushing, itching or skin rash, shortness of breath, sweating, trouble breathing, lightheadedness, fainting, or chest tightness within a few hours after you receive it.

  Voriconazole may increase your or your child’s risk of having kidney problems, including acute kidney failure. Check with your doctor right away if you have blood in the urine, decreased urine output, muscle twitching, nausea, rapid weight gain, seizures, decreased awareness or responsiveness, severe sleepiness, swelling of the face, ankles, or hands, or unusual tiredness or weakness.

  Pancreatitis (swelling of the pancreas) may occur while you or your child are receiving this medicine. Check with your doctor right away if you or your child have sudden and severe stomach pain, chills, constipation, nausea, vomiting, fever, or lightheadedness.

  This medicine may make your skin more sensitive to sunlight. Use sunscreen when you are outdoors. Avoid sunlamps and tanning beds.

  Serious skin reactions can occur during treatment with this medicine. Check with your doctor right away if you or your child have blistering, peeling, or loosening of the skin, red skin lesions, severe acne or skin rash, sores or ulcers on the skin, or fever or chills while you are receiving this medicine.

  This medicine may cause bone pain when used for a long period of time. Check with your doctor right away if you or your child have bone pain while receiving this medicine.

  Do not take other medicines unless they have been discussed with your doctor. This includes prescription or nonprescription (over-the-counter [OTC]) medicines and herbal or vitamin supplements.

  Vfend I.V. side effects

  Along with its needed effects, a medicine may cause some unwanted effects. Although not all of these side effects may occur, if they do occur they may need medical attention.

  Check with your doctor or nurse immediately if any of the following side effects occur:

  More common

  • Difficulty seeing at night
  • increased sensitivity of the eyes to sunlight
  • rash
  • vision changes

  Less common

  • Bloating or swelling of the face, arms, hands, lower legs, or feet
  • blurred vision
  • chills
  • clay-colored stools
  • confusion
  • dark urine
  • decreased urine
  • dizziness
  • dry mouth
  • faintness or lightheadedness when getting up suddenly from a lying or sitting position
  • feeling of warmth
  • fever
  • increased thirst
  • irregular or pounding heartbeat
  • itching
  • loss of appetite
  • muscle pain or cramps
  • muscle spasms or twitching
  • nausea
  • nervousness
  • numbness or tingling in the hands, feet, or lips
  • pounding in the ears
  • rapid weight gain
  • rash with flat lesions or small raised lesions on the skin
  • redness of the face, neck, arms, and occasionally, the upper chest
  • seizures
  • slow or fast heartbeat
  • stomach pain
  • sweating
  • trembling
  • unpleasant breath odor
  • unusual tiredness or weakness
  • vomiting of blood
  • yellow eyes or skin

  Rare

  • Black, bloody, or tarry stools
  • bleeding gums
  • blood in the eye
  • blood in the urine or stools
  • chest pain
  • eye pain
  • painful or difficult urination
  • pale skin
  • pinpoint red spots on the skin
  • redness in the white part of the eyes
  • seeing things that are not there
  • sore throat
  • sores, ulcers, or white spots on the lips or in the mouth
  • swollen glands
  • trouble breathing with activity
  • unusual bleeding or bruising

  Incidence not known

  • Bone pain

  Some side effects may occur that usually do not need medical attention. These side effects may go away during treatment as your body adjusts to the medicine. Also, your health care professional may be able to tell you about ways to prevent or reduce some of these side effects. Check with your health care professional if any of the following side effects continue or are bothersome or if you have any questions about them:

  Less common

  • Diarrhea
  • headache
  • vomiting

  Other side effects not listed may also occur in some patients. If you notice any other effects, check with your healthcare professional.

  Seek emergency medical attention or call 115

  Further information

  The content of Holevn is solely for the purpose of providing information about Thuốc Vfend I.V.  and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please contact your nearest doctor or clinic, hospital for advice. We do not accept liability if the patient arbitrarily uses the drug without following a doctor’s prescription.

  Reference from: https://www.drugs.com/cons/vfend-i-v.html

 • Zolpidem
 • Zuclopenthixol
 • Using this medicine with any of the following medicines may cause an increased risk of certain side effects, but using both drugs may be the best treatment for you. If both medicines are prescribed together, your doctor may change the dose or how often you use one or both of the medicines.

  • Amprenavir
  • Atorvastatin
  • Cerivastatin
  • Desogestrel
  • Dienogest
  • Drospirenone
  • Esomeprazole
  • Estradiol Cypionate
  • Estradiol Valerate
  • Ethinyl Estradiol
  • Ethynodiol Diacetate
  • Etonogestrel
  • Etravirine
  • Fosamprenavir
  • Glipizide
  • Glyburide
  • Levonorgestrel
  • Meloxicam
  • Mestranol
  • Midazolam
  • Norelgestromin
  • Norethindrone
  • Norgestimate
  • Norgestrel
  • Tolbutamide
  • Tretinoin

  Interactions with food/tobacco/alcohol

  Certain medicines should not be used at or around the time of eating food or eating certain types of food since interactions may occur. Using alcohol or tobacco with certain medicines may also cause interactions to occur. Discuss with your healthcare professional the use of your medicine with food, alcohol, or tobacco.

  Other medical problems

  The presence of other medical problems may affect the use of this medicine. Make sure you tell your doctor if you have any other medical problems, especially:

  • Cancer treatment (eg, chemotherapy), recent or history of or
  • Electrolyte imbalance (eg, low potassium, magnesium, calcium) or
  • Heart disease, history of or
  • Stem cell transplant—Use with caution. These conditions may increase your risk of having serious side effects.
  • Heart rhythm problems (eg, arrhythmia, QT prolongation) or
  • Liver disease (including cirrhosis) or
  • Kidney disease or
  • Pancreas problems—Use with caution. May make these conditions worse.
  • Hypocalcemia (low calcium in the blood), uncorrected or
  • Hypokalemia (low potassium in the blood), uncorrected or
  • Hypomagnesemia (low magnesium in the blood)—Use with caution. These should be corrected first before starting treatment and during treatment with voriconazole.

  Proper use of Vfend I.V.

  A nurse or other trained health professional will give you or your child this medicine. It is given through a needle placed into one of your veins. It must be given slowly, so your IV tube should stay in place for up to 2 hours.

  Your doctor will give you or your child a few doses of this medicine until your condition improves, and then switch you to an oral medicine that works the same way. If you have any concerns about this, talk to your doctor.

  This medicine comes with a patient information leaflet. Read and follow these instructions carefully. Ask your doctor or pharmacist if you have any questions.

  Precautions while using Vfend I.V.

  It is very important that your doctor check you or your child closely while you are receiving this medicine. This is to make sure that this medicine is working properly. Blood and urine tests will be needed to check for unwanted effects.

  If your or your child’s symptoms do not improve within a few days or if they become worse, check with your doctor.

  Receiving this medicine while you are pregnant can harm your unborn baby. Use an effective form of birth control to keep from getting pregnant. If you think you have become pregnant while using the medicine, tell your doctor right away.

  You or your child should not use astemizole (Hismanal®), barbiturates (eg, phenobarbital, Luminal®), carbamazepine (Tegretol®), cisapride (Propulsid®), efavirenz (Sustiva®), ergot medicines (eg, dihydroergotamine, ergotamine, Cafergot®, Ergomar®, Wigraine®), pimozide (Orap®), quinidine (Quinaglute®), rifabutin (Mycobutin®), rifampin (Rifadin®, Rimactane®), ritonavir (Norvir®), sirolimus (Rapamune®), St. John’s wort, or terfenadine (Seldane®).Using any of them together with this medicine may increase the chance of unwanted effects.

  This medicine may cause some people to have changes in vision, such as blurred vision and seeing bright spots or wavy lines. Do not drive (especially at night) or do anything else that could be dangerous until you know how this medicine affects you.

  Check with your doctor right away if you or your child have pain or tenderness in the upper stomach, pale stools, dark urine, loss of appetite, nausea, unusual tiredness or weakness, or yellow eyes or skin. These could be symptoms of a serious liver problem.

  Contact your doctor right away if you or your child have any changes to your heart rhythm. You might feel dizzy or faint, or you might have a fast, pounding, or uneven heartbeat. Make sure your doctor knows if you or anyone in your family has ever had a heart rhythm problem, such as QT prolongation.

  This medicine may cause a serious type of allergic reaction, called an infusion reaction. This can be life-threatening and requires immediate medical attention. Tell your doctor or nurse right away if you or your child have a fever, chills, flushing, itching or skin rash, shortness of breath, sweating, trouble breathing, lightheadedness, fainting, or chest tightness within a few hours after you receive it.

  Voriconazole may increase your or your child’s risk of having kidney problems, including acute kidney failure. Check with your doctor right away if you have blood in the urine, decreased urine output, muscle twitching, nausea, rapid weight gain, seizures, decreased awareness or responsiveness, severe sleepiness, swelling of the face, ankles, or hands, or unusual tiredness or weakness.

  Pancreatitis (swelling of the pancreas) may occur while you or your child are receiving this medicine. Check with your doctor right away if you or your child have sudden and severe stomach pain, chills, constipation, nausea, vomiting, fever, or lightheadedness.

  This medicine may make your skin more sensitive to sunlight. Use sunscreen when you are outdoors. Avoid sunlamps and tanning beds.

  Serious skin reactions can occur during treatment with this medicine. Check with your doctor right away if you or your child have blistering, peeling, or loosening of the skin, red skin lesions, severe acne or skin rash, sores or ulcers on the skin, or fever or chills while you are receiving this medicine.

  This medicine may cause bone pain when used for a long period of time. Check with your doctor right away if you or your child have bone pain while receiving this medicine.

  Do not take other medicines unless they have been discussed with your doctor. This includes prescription or nonprescription (over-the-counter [OTC]) medicines and herbal or vitamin supplements.

  Vfend I.V. side effects

  Along with its needed effects, a medicine may cause some unwanted effects. Although not all of these side effects may occur, if they do occur they may need medical attention.

  Check with your doctor or nurse immediately if any of the following side effects occur:

  More common

  • Difficulty seeing at night
  • increased sensitivity of the eyes to sunlight
  • rash
  • vision changes

  Less common

  • Bloating or swelling of the face, arms, hands, lower legs, or feet
  • blurred vision
  • chills
  • clay-colored stools
  • confusion
  • dark urine
  • decreased urine
  • dizziness
  • dry mouth
  • faintness or lightheadedness when getting up suddenly from a lying or sitting position
  • feeling of warmth
  • fever
  • increased thirst
  • irregular or pounding heartbeat
  • itching
  • loss of appetite
  • muscle pain or cramps
  • muscle spasms or twitching
  • nausea
  • nervousness
  • numbness or tingling in the hands, feet, or lips
  • pounding in the ears
  • rapid weight gain
  • rash with flat lesions or small raised lesions on the skin
  • redness of the face, neck, arms, and occasionally, the upper chest
  • seizures
  • slow or fast heartbeat
  • stomach pain
  • sweating
  • trembling
  • unpleasant breath odor
  • unusual tiredness or weakness
  • vomiting of blood
  • yellow eyes or skin

  Rare

  • Black, bloody, or tarry stools
  • bleeding gums
  • blood in the eye
  • blood in the urine or stools
  • chest pain
  • eye pain
  • painful or difficult urination
  • pale skin
  • pinpoint red spots on the skin
  • redness in the white part of the eyes
  • seeing things that are not there
  • sore throat
  • sores, ulcers, or white spots on the lips or in the mouth
  • swollen glands
  • trouble breathing with activity
  • unusual bleeding or bruising

  Incidence not known

  • Bone pain

  Some side effects may occur that usually do not need medical attention. These side effects may go away during treatment as your body adjusts to the medicine. Also, your health care professional may be able to tell you about ways to prevent or reduce some of these side effects. Check with your health care professional if any of the following side effects continue or are bothersome or if you have any questions about them:

  Less common

  • Diarrhea
  • headache
  • vomiting

  Other side effects not listed may also occur in some patients. If you notice any other effects, check with your healthcare professional.

  Seek emergency medical attention or call 115

  Further information

  The content of Holevn is solely for the purpose of providing information about Thuốc Vfend I.V.  and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please contact your nearest doctor or clinic, hospital for advice. We do not accept liability if the patient arbitrarily uses the drug without following a doctor’s prescription.

  Reference from: https://www.drugs.com/cons/vfend-i-v.html

 • Zolpidem
 • Zuclopenthixol
 • Using this medicine with any of the following medicines may cause an increased risk of certain side effects, but using both drugs may be the best treatment for you. If both medicines are prescribed together, your doctor may change the dose or how often you use one or both of the medicines.

  • Amprenavir
  • Atorvastatin
  • Cerivastatin
  • Desogestrel
  • Dienogest
  • Drospirenone
  • Esomeprazole
  • Estradiol Cypionate
  • Estradiol Valerate
  • Ethinyl Estradiol
  • Ethynodiol Diacetate
  • Etonogestrel
  • Etravirine
  • Fosamprenavir
  • Glipizide
  • Glyburide
  • Levonorgestrel
  • Meloxicam
  • Mestranol
  • Midazolam
  • Norelgestromin
  • Norethindrone
  • Norgestimate
  • Norgestrel
  • Tolbutamide
  • Tretinoin

  Interactions with food/tobacco/alcohol

  Certain medicines should not be used at or around the time of eating food or eating certain types of food since interactions may occur. Using alcohol or tobacco with certain medicines may also cause interactions to occur. Discuss with your healthcare professional the use of your medicine with food, alcohol, or tobacco.

  Other medical problems

  The presence of other medical problems may affect the use of this medicine. Make sure you tell your doctor if you have any other medical problems, especially:

  • Cancer treatment (eg, chemotherapy), recent or history of or
  • Electrolyte imbalance (eg, low potassium, magnesium, calcium) or
  • Heart disease, history of or
  • Stem cell transplant—Use with caution. These conditions may increase your risk of having serious side effects.
  • Heart rhythm problems (eg, arrhythmia, QT prolongation) or
  • Liver disease (including cirrhosis) or
  • Kidney disease or
  • Pancreas problems—Use with caution. May make these conditions worse.
  • Hypocalcemia (low calcium in the blood), uncorrected or
  • Hypokalemia (low potassium in the blood), uncorrected or
  • Hypomagnesemia (low magnesium in the blood)—Use with caution. These should be corrected first before starting treatment and during treatment with voriconazole.

  Proper use of Vfend I.V.

  A nurse or other trained health professional will give you or your child this medicine. It is given through a needle placed into one of your veins. It must be given slowly, so your IV tube should stay in place for up to 2 hours.

  Your doctor will give you or your child a few doses of this medicine until your condition improves, and then switch you to an oral medicine that works the same way. If you have any concerns about this, talk to your doctor.

  This medicine comes with a patient information leaflet. Read and follow these instructions carefully. Ask your doctor or pharmacist if you have any questions.

  Precautions while using Vfend I.V.

  It is very important that your doctor check you or your child closely while you are receiving this medicine. This is to make sure that this medicine is working properly. Blood and urine tests will be needed to check for unwanted effects.

  If your or your child’s symptoms do not improve within a few days or if they become worse, check with your doctor.

  Receiving this medicine while you are pregnant can harm your unborn baby. Use an effective form of birth control to keep from getting pregnant. If you think you have become pregnant while using the medicine, tell your doctor right away.

  You or your child should not use astemizole (Hismanal®), barbiturates (eg, phenobarbital, Luminal®), carbamazepine (Tegretol®), cisapride (Propulsid®), efavirenz (Sustiva®), ergot medicines (eg, dihydroergotamine, ergotamine, Cafergot®, Ergomar®, Wigraine®), pimozide (Orap®), quinidine (Quinaglute®), rifabutin (Mycobutin®), rifampin (Rifadin®, Rimactane®), ritonavir (Norvir®), sirolimus (Rapamune®), St. John’s wort, or terfenadine (Seldane®).Using any of them together with this medicine may increase the chance of unwanted effects.

  This medicine may cause some people to have changes in vision, such as blurred vision and seeing bright spots or wavy lines. Do not drive (especially at night) or do anything else that could be dangerous until you know how this medicine affects you.

  Check with your doctor right away if you or your child have pain or tenderness in the upper stomach, pale stools, dark urine, loss of appetite, nausea, unusual tiredness or weakness, or yellow eyes or skin. These could be symptoms of a serious liver problem.

  Contact your doctor right away if you or your child have any changes to your heart rhythm. You might feel dizzy or faint, or you might have a fast, pounding, or uneven heartbeat. Make sure your doctor knows if you or anyone in your family has ever had a heart rhythm problem, such as QT prolongation.

  This medicine may cause a serious type of allergic reaction, called an infusion reaction. This can be life-threatening and requires immediate medical attention. Tell your doctor or nurse right away if you or your child have a fever, chills, flushing, itching or skin rash, shortness of breath, sweating, trouble breathing, lightheadedness, fainting, or chest tightness within a few hours after you receive it.

  Voriconazole may increase your or your child’s risk of having kidney problems, including acute kidney failure. Check with your doctor right away if you have blood in the urine, decreased urine output, muscle twitching, nausea, rapid weight gain, seizures, decreased awareness or responsiveness, severe sleepiness, swelling of the face, ankles, or hands, or unusual tiredness or weakness.

  Pancreatitis (swelling of the pancreas) may occur while you or your child are receiving this medicine. Check with your doctor right away if you or your child have sudden and severe stomach pain, chills, constipation, nausea, vomiting, fever, or lightheadedness.

  This medicine may make your skin more sensitive to sunlight. Use sunscreen when you are outdoors. Avoid sunlamps and tanning beds.

  Serious skin reactions can occur during treatment with this medicine. Check with your doctor right away if you or your child have blistering, peeling, or loosening of the skin, red skin lesions, severe acne or skin rash, sores or ulcers on the skin, or fever or chills while you are receiving this medicine.

  This medicine may cause bone pain when used for a long period of time. Check with your doctor right away if you or your child have bone pain while receiving this medicine.

  Do not take other medicines unless they have been discussed with your doctor. This includes prescription or nonprescription (over-the-counter [OTC]) medicines and herbal or vitamin supplements.

  Vfend I.V. side effects

  Along with its needed effects, a medicine may cause some unwanted effects. Although not all of these side effects may occur, if they do occur they may need medical attention.

  Check with your doctor or nurse immediately if any of the following side effects occur:

  More common

  • Difficulty seeing at night
  • increased sensitivity of the eyes to sunlight
  • rash
  • vision changes

  Less common

  • Bloating or swelling of the face, arms, hands, lower legs, or feet
  • blurred vision
  • chills
  • clay-colored stools
  • confusion
  • dark urine
  • decreased urine
  • dizziness
  • dry mouth
  • faintness or lightheadedness when getting up suddenly from a lying or sitting position
  • feeling of warmth
  • fever
  • increased thirst
  • irregular or pounding heartbeat
  • itching
  • loss of appetite
  • muscle pain or cramps
  • muscle spasms or twitching
  • nausea
  • nervousness
  • numbness or tingling in the hands, feet, or lips
  • pounding in the ears
  • rapid weight gain
  • rash with flat lesions or small raised lesions on the skin
  • redness of the face, neck, arms, and occasionally, the upper chest
  • seizures
  • slow or fast heartbeat
  • stomach pain
  • sweating
  • trembling
  • unpleasant breath odor
  • unusual tiredness or weakness
  • vomiting of blood
  • yellow eyes or skin

  Rare

  • Black, bloody, or tarry stools
  • bleeding gums
  • blood in the eye
  • blood in the urine or stools
  • chest pain
  • eye pain
  • painful or difficult urination
  • pale skin
  • pinpoint red spots on the skin
  • redness in the white part of the eyes
  • seeing things that are not there
  • sore throat
  • sores, ulcers, or white spots on the lips or in the mouth
  • swollen glands
  • trouble breathing with activity
  • unusual bleeding or bruising

  Incidence not known

  • Bone pain

  Some side effects may occur that usually do not need medical attention. These side effects may go away during treatment as your body adjusts to the medicine. Also, your health care professional may be able to tell you about ways to prevent or reduce some of these side effects. Check with your health care professional if any of the following side effects continue or are bothersome or if you have any questions about them:

  Less common

  • Diarrhea
  • headache
  • vomiting

  Other side effects not listed may also occur in some patients. If you notice any other effects, check with your healthcare professional.

  Seek emergency medical attention or call 115

  Further information

  The content of Holevn is solely for the purpose of providing information about Thuốc Vfend I.V.  and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please contact your nearest doctor or clinic, hospital for advice. We do not accept liability if the patient arbitrarily uses the drug without following a doctor’s prescription.

  Reference from: https://www.drugs.com/cons/vfend-i-v.html

 • Zolpidem
 • Zuclopenthixol

Using this medicine with any of the following medicines may cause an increased risk of certain side effects, but using both drugs may be the best treatment for you. If both medicines are prescribed together, your doctor may change the dose or how often you use one or both of the medicines.

 • Amprenavir
 • Atorvastatin
 • Cerivastatin
 • Desogestrel
 • Dienogest
 • Drospirenone
 • Esomeprazole
 • Estradiol Cypionate
 • Estradiol Valerate
 • Ethinyl Estradiol
 • Ethynodiol Diacetate
 • Etonogestrel
 • Etravirine
 • Fosamprenavir
 • Glipizide
 • Glyburide
 • Levonorgestrel
 • Meloxicam
 • Mestranol
 • Midazolam
 • Norelgestromin
 • Norethindrone
 • Norgestimate
 • Norgestrel
 • Tolbutamide
 • Tretinoin

Interactions with food/tobacco/alcohol

Certain medicines should not be used at or around the time of eating food or eating certain types of food since interactions may occur. Using alcohol or tobacco with certain medicines may also cause interactions to occur. Discuss with your healthcare professional the use of your medicine with food, alcohol, or tobacco.

Other medical problems

The presence of other medical problems may affect the use of this medicine. Make sure you tell your doctor if you have any other medical problems, especially:

 • Cancer treatment (eg, chemotherapy), recent or history of or
 • Electrolyte imbalance (eg, low potassium, magnesium, calcium) or
 • Heart disease, history of or
 • Stem cell transplant—Use with caution. These conditions may increase your risk of having serious side effects.
 • Heart rhythm problems (eg, arrhythmia, QT prolongation) or
 • Liver disease (including cirrhosis) or
 • Kidney disease or
 • Pancreas problems—Use with caution. May make these conditions worse.
 • Hypocalcemia (low calcium in the blood), uncorrected or
 • Hypokalemia (low potassium in the blood), uncorrected or
 • Hypomagnesemia (low magnesium in the blood)—Use with caution. These should be corrected first before starting treatment and during treatment with voriconazole.

Proper use of Vfend I.V.

A nurse or other trained health professional will give you or your child this medicine. It is given through a needle placed into one of your veins. It must be given slowly, so your IV tube should stay in place for up to 2 hours.

Your doctor will give you or your child a few doses of this medicine until your condition improves, and then switch you to an oral medicine that works the same way. If you have any concerns about this, talk to your doctor.

This medicine comes with a patient information leaflet. Read and follow these instructions carefully. Ask your doctor or pharmacist if you have any questions.

Precautions while using Vfend I.V.

It is very important that your doctor check you or your child closely while you are receiving this medicine. This is to make sure that this medicine is working properly. Blood and urine tests will be needed to check for unwanted effects.

If your or your child’s symptoms do not improve within a few days or if they become worse, check with your doctor.

Receiving this medicine while you are pregnant can harm your unborn baby. Use an effective form of birth control to keep from getting pregnant. If you think you have become pregnant while using the medicine, tell your doctor right away.

You or your child should not use astemizole (Hismanal®), barbiturates (eg, phenobarbital, Luminal®), carbamazepine (Tegretol®), cisapride (Propulsid®), efavirenz (Sustiva®), ergot medicines (eg, dihydroergotamine, ergotamine, Cafergot®, Ergomar®, Wigraine®), pimozide (Orap®), quinidine (Quinaglute®), rifabutin (Mycobutin®), rifampin (Rifadin®, Rimactane®), ritonavir (Norvir®), sirolimus (Rapamune®), St. John’s wort, or terfenadine (Seldane®).Using any of them together with this medicine may increase the chance of unwanted effects.

This medicine may cause some people to have changes in vision, such as blurred vision and seeing bright spots or wavy lines. Do not drive (especially at night) or do anything else that could be dangerous until you know how this medicine affects you.

Check with your doctor right away if you or your child have pain or tenderness in the upper stomach, pale stools, dark urine, loss of appetite, nausea, unusual tiredness or weakness, or yellow eyes or skin. These could be symptoms of a serious liver problem.

Contact your doctor right away if you or your child have any changes to your heart rhythm. You might feel dizzy or faint, or you might have a fast, pounding, or uneven heartbeat. Make sure your doctor knows if you or anyone in your family has ever had a heart rhythm problem, such as QT prolongation.

This medicine may cause a serious type of allergic reaction, called an infusion reaction. This can be life-threatening and requires immediate medical attention. Tell your doctor or nurse right away if you or your child have a fever, chills, flushing, itching or skin rash, shortness of breath, sweating, trouble breathing, lightheadedness, fainting, or chest tightness within a few hours after you receive it.

Voriconazole may increase your or your child’s risk of having kidney problems, including acute kidney failure. Check with your doctor right away if you have blood in the urine, decreased urine output, muscle twitching, nausea, rapid weight gain, seizures, decreased awareness or responsiveness, severe sleepiness, swelling of the face, ankles, or hands, or unusual tiredness or weakness.

Pancreatitis (swelling of the pancreas) may occur while you or your child are receiving this medicine. Check with your doctor right away if you or your child have sudden and severe stomach pain, chills, constipation, nausea, vomiting, fever, or lightheadedness.

This medicine may make your skin more sensitive to sunlight. Use sunscreen when you are outdoors. Avoid sunlamps and tanning beds.

Serious skin reactions can occur during treatment with this medicine. Check with your doctor right away if you or your child have blistering, peeling, or loosening of the skin, red skin lesions, severe acne or skin rash, sores or ulcers on the skin, or fever or chills while you are receiving this medicine.

This medicine may cause bone pain when used for a long period of time. Check with your doctor right away if you or your child have bone pain while receiving this medicine.

Do not take other medicines unless they have been discussed with your doctor. This includes prescription or nonprescription (over-the-counter [OTC]) medicines and herbal or vitamin supplements.

Vfend I.V. side effects

Along with its needed effects, a medicine may cause some unwanted effects. Although not all of these side effects may occur, if they do occur they may need medical attention.

Check with your doctor or nurse immediately if any of the following side effects occur:

More common

 • Difficulty seeing at night
 • increased sensitivity of the eyes to sunlight
 • rash
 • vision changes

Less common

 • Bloating or swelling of the face, arms, hands, lower legs, or feet
 • blurred vision
 • chills
 • clay-colored stools
 • confusion
 • dark urine
 • decreased urine
 • dizziness
 • dry mouth
 • faintness or lightheadedness when getting up suddenly from a lying or sitting position
 • feeling of warmth
 • fever
 • increased thirst
 • irregular or pounding heartbeat
 • itching
 • loss of appetite
 • muscle pain or cramps
 • muscle spasms or twitching
 • nausea
 • nervousness
 • numbness or tingling in the hands, feet, or lips
 • pounding in the ears
 • rapid weight gain
 • rash with flat lesions or small raised lesions on the skin
 • redness of the face, neck, arms, and occasionally, the upper chest
 • seizures
 • slow or fast heartbeat
 • stomach pain
 • sweating
 • trembling
 • unpleasant breath odor
 • unusual tiredness or weakness
 • vomiting of blood
 • yellow eyes or skin

Rare

 • Black, bloody, or tarry stools
 • bleeding gums
 • blood in the eye
 • blood in the urine or stools
 • chest pain
 • eye pain
 • painful or difficult urination
 • pale skin
 • pinpoint red spots on the skin
 • redness in the white part of the eyes
 • seeing things that are not there
 • sore throat
 • sores, ulcers, or white spots on the lips or in the mouth
 • swollen glands
 • trouble breathing with activity
 • unusual bleeding or bruising

Incidence not known

 • Bone pain

Some side effects may occur that usually do not need medical attention. These side effects may go away during treatment as your body adjusts to the medicine. Also, your health care professional may be able to tell you about ways to prevent or reduce some of these side effects. Check with your health care professional if any of the following side effects continue or are bothersome or if you have any questions about them:

Less common

 • Diarrhea
 • headache
 • vomiting

Other side effects not listed may also occur in some patients. If you notice any other effects, check with your healthcare professional.

Seek emergency medical attention or call 115

Further information

The content of Holevn is solely for the purpose of providing information about Thuốc Vfend I.V.  and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please contact your nearest doctor or clinic, hospital for advice. We do not accept liability if the patient arbitrarily uses the drug without following a doctor’s prescription.

Reference from: https://www.drugs.com/cons/vfend-i-v.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here