Thuốc Vanspar (Oral)

0
112
Thuốc Vanspar (Oral)
Thuốc Vanspar (Oral)

Holevn Health chia sẻ các bài viết về: Thuốc Vanspar (Thuốc uống), tác dụng phụ – liều lượng, Thuốc Vanspar (Thuốc uống) điều trị bệnh gì. Các vấn đề lưu ý khác. Vui lòng tham khảo các chi tiết dưới đây.

Tên chung: buspirone (Đường uống)

bue-SPYE-rone

Holevn.org xem xét y tế. Cập nhật lần cuối vào ngày 20 tháng 6 năm 2019.

Tên thương hiệu thường được sử dụng

Tại Hoa Kỳ

 • Buspar
 • Buspar Dividose
 • Vanspar

Các dạng bào chế có sẵn:

 • Máy tính bảng

Lớp trị liệu: Antianxiety

Lớp hóa học: Azaspirodecanedione

Sử dụng cho Vanspar

Buspirone được sử dụng để điều trị một số rối loạn lo âu hoặc để làm giảm các triệu chứng lo âu. Tuy nhiên, buspirone thường không được sử dụng cho sự lo lắng hoặc căng thẳng gây ra bởi sự căng thẳng của cuộc sống hàng ngày.

Người ta không biết chính xác làm thế nào buspirone hoạt động để làm giảm các triệu chứng lo lắng. Buspirone được cho là hoạt động bằng cách giảm số lượng và hành động của một hóa chất được gọi là serotonin trong một số phần của não.

Thuốc này chỉ có sẵn với toa thuốc của bác sĩ.

Trước khi sử dụng Vanspar

Khi quyết định sử dụng thuốc, rủi ro của việc dùng thuốc phải được cân nhắc với lợi ích mà nó sẽ làm. Đây là một quyết định mà bạn và bác sĩ của bạn sẽ đưa ra. Đối với thuốc này, cần xem xét những điều sau đây:

Dị ứng

Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bạn đã từng có bất kỳ phản ứng bất thường hoặc dị ứng với thuốc này hoặc bất kỳ loại thuốc khác. Cũng nói với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn nếu bạn có bất kỳ loại dị ứng nào khác, chẳng hạn như thực phẩm, thuốc nhuộm, chất bảo quản hoặc động vật. Đối với các sản phẩm không kê đơn, đọc nhãn hoặc thành phần gói cẩn thận.

Nhi khoa

Các nghiên cứu thích hợp về mối quan hệ của tuổi tác với tác dụng của buspirone chưa được thực hiện trong dân số nhi khoa. Tuy nhiên, cho đến nay không có vấn đề cụ thể về nhi khoa nào được ghi nhận.

Lão

Các nghiên cứu phù hợp được thực hiện cho đến nay đã không chứng minh được các vấn đề cụ thể về lão khoa sẽ hạn chế tính hữu ích của buspirone ở người cao tuổi.

Thai kỳ

Mang thai loại Giải trình
Tất cả các tam cá nguyệt B Các nghiên cứu trên động vật cho thấy không có bằng chứng về tác hại đối với thai nhi, tuy nhiên, không có nghiên cứu đầy đủ ở phụ nữ mang thai HOẶC nghiên cứu trên động vật cho thấy tác dụng phụ, nhưng các nghiên cứu đầy đủ ở phụ nữ mang thai đã không chứng minh được nguy cơ đối với thai nhi.

Cho con bú

Không có nghiên cứu đầy đủ ở phụ nữ để xác định nguy cơ trẻ sơ sinh khi sử dụng thuốc này trong thời gian cho con bú. Cân nhắc lợi ích tiềm năng chống lại các rủi ro tiềm ẩn trước khi dùng thuốc này trong khi cho con bú.

Tương tác với thuốc

Some side effects may occur that usually do not need medical attention. These side effects may go away during treatment as your body adjusts to the medicine. Also, your health care professional may be able to tell you about ways to prevent or reduce some of these side effects. Check with your health care professional if any of the following side effects continue or are bothersome or if you have any questions about them:

More common

 • Restlessness, nervousness, or unusual excitement

Less common or rare

  • Blurred vision
  • clamminess or sweating
  • decreased concentration
  • diarrhea
  • drowsiness
  • dryness of the mouth
  • muscle pain, spasms, cramps, or stiffness
  • ringing in the ears
  • trouble with sleeping, nightmares, or vivid dreams
  • unusual tiredness or weakness

  Other side effects not listed may also occur in some patients. If you notice any other effects, check with your healthcare professional.

  Seek emergency medical attention or call 115

  Further information

  This medicine will add to the effects of alcohol and other CNS depressants (medicines that make you drowsy or less alert). Some examples of CNS depressants are antihistamines or medicine for hay fever, other allergies, or colds; sedatives, tranquilizers, or sleeping medicine; prescription pain medicine or narcotics; barbiturates; medicine for seizures; muscle relaxants; or anesthetics, including some dental anesthetics. Check with your medical doctor or dentist before taking any of the above while you are taking this medicine.

  Buspirone may cause some people to become dizzy, lightheaded, drowsy, or less alert than they are normally. Make sure you know how you react to this medicine before you drive, use machines, or do anything else that could be dangerous if you are dizzy or are not alert.

  Avoid drinking alcoholic beverages while you are using this medicine.

  Do not suddenly stop taking this medicine without checking first with your doctor. Your doctor may want you to gradually reduce the amount you are taking before stopping it completely. This is to decrease the chance of having withdrawal symptoms such as increased anxiety; burning or tingling feelings; confusion; dizziness; headache; irritability; nausea; nervousness; muscle cramps; sweating; trouble with sleeping; or unusual tiredness or weakness.

  If you think you or someone else may have taken an overdose of buspirone, get emergency help at once. Symptoms of an overdose are dizziness or lightheadedness; severe drowsiness or loss of consciousness; stomach upset, including nausea or vomiting; or very small pupils of the eyes.

  Do not take other medicines unless they have been discussed with your doctor. This includes prescription or nonprescription (over-the-counter [OTC]) medicines and herbal or vitamin supplements.

  Vanspar side effects

  Along with its needed effects, a medicine may cause some unwanted effects. Although not all of these side effects may occur, if they do occur they may need medical attention.

  Check with your doctor immediately if any of the following side effects occur:

  Rare

  • Chest pain
  • confusion
  • fast or pounding heartbeat
  • fever
  • incoordination
  • mental depression
  • muscle weakness
  • numbness, tingling, pain, or weakness in the hands or feet
  • skin rash or hives
  • sore throat
  • stiffness of the arms or legs
  • uncontrolled movements of the body

  Get emergency help immediately if any of the following symptoms of overdose occur:

  Symptoms of overdose

  • Dizziness or lightheadedness especially when getting up from a sitting or lying position suddenly
  • drowsiness (severe)
  • loss of consciousness
  • nausea or vomiting
  • stomach upset
  • very small pupils of the eyes

  Some side effects may occur that usually do not need medical attention. These side effects may go away during treatment as your body adjusts to the medicine. Also, your health care professional may be able to tell you about ways to prevent or reduce some of these side effects. Check with your health care professional if any of the following side effects continue or are bothersome or if you have any questions about them:

  More common

  • Restlessness, nervousness, or unusual excitement

  Less common or rare

  • Blurred vision
  • clamminess or sweating
  • decreased concentration
  • diarrhea
  • drowsiness
  • dryness of the mouth
  • muscle pain, spasms, cramps, or stiffness
  • ringing in the ears
  • trouble with sleeping, nightmares, or vivid dreams
  • unusual tiredness or weakness

  Other side effects not listed may also occur in some patients. If you notice any other effects, check with your healthcare professional.

  Seek emergency medical attention or call 115

  Further information

  This medicine will add to the effects of alcohol and other CNS depressants (medicines that make you drowsy or less alert). Some examples of CNS depressants are antihistamines or medicine for hay fever, other allergies, or colds; sedatives, tranquilizers, or sleeping medicine; prescription pain medicine or narcotics; barbiturates; medicine for seizures; muscle relaxants; or anesthetics, including some dental anesthetics. Check with your medical doctor or dentist before taking any of the above while you are taking this medicine.

  Buspirone may cause some people to become dizzy, lightheaded, drowsy, or less alert than they are normally. Make sure you know how you react to this medicine before you drive, use machines, or do anything else that could be dangerous if you are dizzy or are not alert.

  Avoid drinking alcoholic beverages while you are using this medicine.

  Do not suddenly stop taking this medicine without checking first with your doctor. Your doctor may want you to gradually reduce the amount you are taking before stopping it completely. This is to decrease the chance of having withdrawal symptoms such as increased anxiety; burning or tingling feelings; confusion; dizziness; headache; irritability; nausea; nervousness; muscle cramps; sweating; trouble with sleeping; or unusual tiredness or weakness.

  If you think you or someone else may have taken an overdose of buspirone, get emergency help at once. Symptoms of an overdose are dizziness or lightheadedness; severe drowsiness or loss of consciousness; stomach upset, including nausea or vomiting; or very small pupils of the eyes.

  Do not take other medicines unless they have been discussed with your doctor. This includes prescription or nonprescription (over-the-counter [OTC]) medicines and herbal or vitamin supplements.

  Vanspar side effects

  Along with its needed effects, a medicine may cause some unwanted effects. Although not all of these side effects may occur, if they do occur they may need medical attention.

  Check with your doctor immediately if any of the following side effects occur:

  Rare

  • Chest pain
  • confusion
  • fast or pounding heartbeat
  • fever
  • incoordination
  • mental depression
  • muscle weakness
  • numbness, tingling, pain, or weakness in the hands or feet
  • skin rash or hives
  • sore throat
  • stiffness of the arms or legs
  • uncontrolled movements of the body

  Get emergency help immediately if any of the following symptoms of overdose occur:

  Symptoms of overdose

  • Dizziness or lightheadedness especially when getting up from a sitting or lying position suddenly
  • drowsiness (severe)
  • loss of consciousness
  • nausea or vomiting
  • stomach upset
  • very small pupils of the eyes

  Some side effects may occur that usually do not need medical attention. These side effects may go away during treatment as your body adjusts to the medicine. Also, your health care professional may be able to tell you about ways to prevent or reduce some of these side effects. Check with your health care professional if any of the following side effects continue or are bothersome or if you have any questions about them:

  More common

  • Restlessness, nervousness, or unusual excitement

  Less common or rare

  • Blurred vision
  • clamminess or sweating
  • decreased concentration
  • diarrhea
  • drowsiness
  • dryness of the mouth
  • muscle pain, spasms, cramps, or stiffness
  • ringing in the ears
  • trouble with sleeping, nightmares, or vivid dreams
  • unusual tiredness or weakness

  Other side effects not listed may also occur in some patients. If you notice any other effects, check with your healthcare professional.

  Seek emergency medical attention or call 115

  Further information

  This medicine will add to the effects of alcohol and other CNS depressants (medicines that make you drowsy or less alert). Some examples of CNS depressants are antihistamines or medicine for hay fever, other allergies, or colds; sedatives, tranquilizers, or sleeping medicine; prescription pain medicine or narcotics; barbiturates; medicine for seizures; muscle relaxants; or anesthetics, including some dental anesthetics. Check with your medical doctor or dentist before taking any of the above while you are taking this medicine.

  Buspirone may cause some people to become dizzy, lightheaded, drowsy, or less alert than they are normally. Make sure you know how you react to this medicine before you drive, use machines, or do anything else that could be dangerous if you are dizzy or are not alert.

  Avoid drinking alcoholic beverages while you are using this medicine.

  Do not suddenly stop taking this medicine without checking first with your doctor. Your doctor may want you to gradually reduce the amount you are taking before stopping it completely. This is to decrease the chance of having withdrawal symptoms such as increased anxiety; burning or tingling feelings; confusion; dizziness; headache; irritability; nausea; nervousness; muscle cramps; sweating; trouble with sleeping; or unusual tiredness or weakness.

  If you think you or someone else may have taken an overdose of buspirone, get emergency help at once. Symptoms of an overdose are dizziness or lightheadedness; severe drowsiness or loss of consciousness; stomach upset, including nausea or vomiting; or very small pupils of the eyes.

  Do not take other medicines unless they have been discussed with your doctor. This includes prescription or nonprescription (over-the-counter [OTC]) medicines and herbal or vitamin supplements.

  Vanspar side effects

  Along with its needed effects, a medicine may cause some unwanted effects. Although not all of these side effects may occur, if they do occur they may need medical attention.

  Check with your doctor immediately if any of the following side effects occur:

  Rare

  • Chest pain
  • confusion
  • fast or pounding heartbeat
  • fever
  • incoordination
  • mental depression
  • muscle weakness
  • numbness, tingling, pain, or weakness in the hands or feet
  • skin rash or hives
  • sore throat
  • stiffness of the arms or legs
  • uncontrolled movements of the body

  Get emergency help immediately if any of the following symptoms of overdose occur:

  Symptoms of overdose

  • Dizziness or lightheadedness especially when getting up from a sitting or lying position suddenly
  • drowsiness (severe)
  • loss of consciousness
  • nausea or vomiting
  • stomach upset
  • very small pupils of the eyes

  Some side effects may occur that usually do not need medical attention. These side effects may go away during treatment as your body adjusts to the medicine. Also, your health care professional may be able to tell you about ways to prevent or reduce some of these side effects. Check with your health care professional if any of the following side effects continue or are bothersome or if you have any questions about them:

  More common

  • Restlessness, nervousness, or unusual excitement

  Less common or rare

  • Blurred vision
  • clamminess or sweating
  • decreased concentration
  • diarrhea
  • drowsiness
  • dryness of the mouth
  • muscle pain, spasms, cramps, or stiffness
  • ringing in the ears
  • trouble with sleeping, nightmares, or vivid dreams
  • unusual tiredness or weakness

  Other side effects not listed may also occur in some patients. If you notice any other effects, check with your healthcare professional.

  Seek emergency medical attention or call 115

  Further information

  This medicine will add to the effects of alcohol and other CNS depressants (medicines that make you drowsy or less alert). Some examples of CNS depressants are antihistamines or medicine for hay fever, other allergies, or colds; sedatives, tranquilizers, or sleeping medicine; prescription pain medicine or narcotics; barbiturates; medicine for seizures; muscle relaxants; or anesthetics, including some dental anesthetics. Check with your medical doctor or dentist before taking any of the above while you are taking this medicine.

  Buspirone may cause some people to become dizzy, lightheaded, drowsy, or less alert than they are normally. Make sure you know how you react to this medicine before you drive, use machines, or do anything else that could be dangerous if you are dizzy or are not alert.

  Avoid drinking alcoholic beverages while you are using this medicine.

  Do not suddenly stop taking this medicine without checking first with your doctor. Your doctor may want you to gradually reduce the amount you are taking before stopping it completely. This is to decrease the chance of having withdrawal symptoms such as increased anxiety; burning or tingling feelings; confusion; dizziness; headache; irritability; nausea; nervousness; muscle cramps; sweating; trouble with sleeping; or unusual tiredness or weakness.

  If you think you or someone else may have taken an overdose of buspirone, get emergency help at once. Symptoms of an overdose are dizziness or lightheadedness; severe drowsiness or loss of consciousness; stomach upset, including nausea or vomiting; or very small pupils of the eyes.

  Do not take other medicines unless they have been discussed with your doctor. This includes prescription or nonprescription (over-the-counter [OTC]) medicines and herbal or vitamin supplements.

  Vanspar side effects

  Along with its needed effects, a medicine may cause some unwanted effects. Although not all of these side effects may occur, if they do occur they may need medical attention.

  Check with your doctor immediately if any of the following side effects occur:

  Rare

  • Chest pain
  • confusion
  • fast or pounding heartbeat
  • fever
  • incoordination
  • mental depression
  • muscle weakness
  • numbness, tingling, pain, or weakness in the hands or feet
  • skin rash or hives
  • sore throat
  • stiffness of the arms or legs
  • uncontrolled movements of the body

  Get emergency help immediately if any of the following symptoms of overdose occur:

  Symptoms of overdose

  • Dizziness or lightheadedness especially when getting up from a sitting or lying position suddenly
  • drowsiness (severe)
  • loss of consciousness
  • nausea or vomiting
  • stomach upset
  • very small pupils of the eyes

  Some side effects may occur that usually do not need medical attention. These side effects may go away during treatment as your body adjusts to the medicine. Also, your health care professional may be able to tell you about ways to prevent or reduce some of these side effects. Check with your health care professional if any of the following side effects continue or are bothersome or if you have any questions about them:

  More common

 • Restlessness, nervousness, or unusual excitement

Less common or rare

 • Blurred vision
 • clamminess or sweating
 • decreased concentration
 • diarrhea
 • drowsiness
 • dryness of the mouth
 • muscle pain, spasms, cramps, or stiffness
 • ringing in the ears
 • trouble with sleeping, nightmares, or vivid dreams
 • unusual tiredness or weakness

Other side effects not listed may also occur in some patients. If you notice any other effects, check with your healthcare professional.

Seek emergency medical attention or call 115

Further information

This medicine will add to the effects of alcohol and other CNS depressants (medicines that make you drowsy or less alert). Some examples of CNS depressants are antihistamines or medicine for hay fever, other allergies, or colds; sedatives, tranquilizers, or sleeping medicine; prescription pain medicine or narcotics; barbiturates; medicine for seizures; muscle relaxants; or anesthetics, including some dental anesthetics. Check with your medical doctor or dentist before taking any of the above while you are taking this medicine.

Buspirone may cause some people to become dizzy, lightheaded, drowsy, or less alert than they are normally. Make sure you know how you react to this medicine before you drive, use machines, or do anything else that could be dangerous if you are dizzy or are not alert.

Avoid drinking alcoholic beverages while you are using this medicine.

Do not suddenly stop taking this medicine without checking first with your doctor. Your doctor may want you to gradually reduce the amount you are taking before stopping it completely. This is to decrease the chance of having withdrawal symptoms such as increased anxiety; burning or tingling feelings; confusion; dizziness; headache; irritability; nausea; nervousness; muscle cramps; sweating; trouble with sleeping; or unusual tiredness or weakness.

If you think you or someone else may have taken an overdose of buspirone, get emergency help at once. Symptoms of an overdose are dizziness or lightheadedness; severe drowsiness or loss of consciousness; stomach upset, including nausea or vomiting; or very small pupils of the eyes.

Do not take other medicines unless they have been discussed with your doctor. This includes prescription or nonprescription (over-the-counter [OTC]) medicines and herbal or vitamin supplements.

Vanspar side effects

Along with its needed effects, a medicine may cause some unwanted effects. Although not all of these side effects may occur, if they do occur they may need medical attention.

Check with your doctor immediately if any of the following side effects occur:

Rare

 • Chest pain
 • confusion
 • fast or pounding heartbeat
 • fever
 • incoordination
 • mental depression
 • muscle weakness
 • numbness, tingling, pain, or weakness in the hands or feet
 • skin rash or hives
 • sore throat
 • stiffness of the arms or legs
 • uncontrolled movements of the body

Get emergency help immediately if any of the following symptoms of overdose occur:

Symptoms of overdose

 • Dizziness or lightheadedness especially when getting up from a sitting or lying position suddenly
 • drowsiness (severe)
 • loss of consciousness
 • nausea or vomiting
 • stomach upset
 • very small pupils of the eyes

Some side effects may occur that usually do not need medical attention. These side effects may go away during treatment as your body adjusts to the medicine. Also, your health care professional may be able to tell you about ways to prevent or reduce some of these side effects. Check with your health care professional if any of the following side effects continue or are bothersome or if you have any questions about them:

More common

 • Restlessness, nervousness, or unusual excitement

Less common or rare

 • Blurred vision
 • clamminess or sweating
 • decreased concentration
 • diarrhea
 • drowsiness
 • dryness of the mouth
 • muscle pain, spasms, cramps, or stiffness
 • ringing in the ears
 • trouble with sleeping, nightmares, or vivid dreams
 • unusual tiredness or weakness

Other side effects not listed may also occur in some patients. If you notice any other effects, check with your healthcare professional.

Seek emergency medical attention or call 115

Further information

This medicine will add to the effects of alcohol and other CNS depressants (medicines that make you drowsy or less alert). Some examples of CNS depressants are antihistamines or medicine for hay fever, other allergies, or colds; sedatives, tranquilizers, or sleeping medicine; prescription pain medicine or narcotics; barbiturates; medicine for seizures; muscle relaxants; or anesthetics, including some dental anesthetics. Check with your medical doctor or dentist before taking any of the above while you are taking this medicine.

Buspirone may cause some people to become dizzy, lightheaded, drowsy, or less alert than they are normally. Make sure you know how you react to this medicine before you drive, use machines, or do anything else that could be dangerous if you are dizzy or are not alert.

Avoid drinking alcoholic beverages while you are using this medicine.

Do not suddenly stop taking this medicine without checking first with your doctor. Your doctor may want you to gradually reduce the amount you are taking before stopping it completely. This is to decrease the chance of having withdrawal symptoms such as increased anxiety; burning or tingling feelings; confusion; dizziness; headache; irritability; nausea; nervousness; muscle cramps; sweating; trouble with sleeping; or unusual tiredness or weakness.

If you think you or someone else may have taken an overdose of buspirone, get emergency help at once. Symptoms of an overdose are dizziness or lightheadedness; severe drowsiness or loss of consciousness; stomach upset, including nausea or vomiting; or very small pupils of the eyes.

Do not take other medicines unless they have been discussed with your doctor. This includes prescription or nonprescription (over-the-counter [OTC]) medicines and herbal or vitamin supplements.

Vanspar side effects

Along with its needed effects, a medicine may cause some unwanted effects. Although not all of these side effects may occur, if they do occur they may need medical attention.

Check with your doctor immediately if any of the following side effects occur:

Rare

 • Chest pain
 • confusion
 • fast or pounding heartbeat
 • fever
 • incoordination
 • mental depression
 • muscle weakness
 • numbness, tingling, pain, or weakness in the hands or feet
 • skin rash or hives
 • sore throat
 • stiffness of the arms or legs
 • uncontrolled movements of the body

Get emergency help immediately if any of the following symptoms of overdose occur:

Symptoms of overdose

 • Dizziness or lightheadedness especially when getting up from a sitting or lying position suddenly
 • drowsiness (severe)
 • loss of consciousness
 • nausea or vomiting
 • stomach upset
 • very small pupils of the eyes

Some side effects may occur that usually do not need medical attention. These side effects may go away during treatment as your body adjusts to the medicine. Also, your health care professional may be able to tell you about ways to prevent or reduce some of these side effects. Check with your health care professional if any of the following side effects continue or are bothersome or if you have any questions about them:

More common

 • Restlessness, nervousness, or unusual excitement

Less common or rare

 • Blurred vision
 • clamminess or sweating
 • decreased concentration
 • diarrhea
 • drowsiness
 • dryness of the mouth
 • muscle pain, spasms, cramps, or stiffness
 • ringing in the ears
 • trouble with sleeping, nightmares, or vivid dreams
 • unusual tiredness or weakness

Other side effects not listed may also occur in some patients. If you notice any other effects, check with your healthcare professional.

Seek emergency medical attention or call 115

Further information

The content of Holevn is solely for the purpose of providing information about Thuốc Vanspar (Oral)  and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please contact your nearest doctor or clinic, hospital for advice. We do not accept liability if the patient arbitrarily uses the drug without following a doctor’s prescription.

Reference from: https://www.drugs.com/cons/vanspar.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here