Thuốc Vancoled (Intravenous)

0
167
Thuốc Vancoled (Intravenous)
Thuốc Vancoled (Intravenous)

Holevn Health chia sẻ các bài viết về: Thuốc Wrapsoled (Tiêm tĩnh mạch), tác dụng phụ – liều lượng, Thuốc Wrapsoled (Tiêm tĩnh mạch) điều trị bệnh gì. Các vấn đề lưu ý khác. Vui lòng tham khảo các chi tiết dưới đây.

Tên chung: vancomycin (đường truyền tĩnh mạch)

van-koe-MYE-sin

Holevn.org xem xét y tế. Cập nhật lần cuối vào ngày 17 tháng 7 năm 2019.

Tên thương hiệu thường được sử dụng

Tại Hoa Kỳ

 • Wrapsocin HCl
 • Wrapsoled

Các dạng bào chế có sẵn:

 • Giải pháp
 • Bột giải pháp

Lớp trị liệu: Kháng sinh

Lớp hóa học: Glycopeptide

Sử dụng cho Wrapsoled

Vancomycin tiêm được sử dụng để điều trị nhiễm trùng ở nhiều bộ phận khác nhau của cơ thể. Nó cũng được sử dụng ở những bệnh nhân mắc bệnh van tim (ví dụ sốt thấp khớp) hoặc van tim giả (nhân tạo) bị dị ứng với penicillin. Trong một số trường hợp nhất định, vancomycin cũng được dùng cùng với các loại thuốc khác để ngăn ngừa viêm nội tâm mạc (viêm niêm mạc tim) ở những bệnh nhân đang thực hiện công việc nha khoa hoặc phẫu thuật đường hô hấp trên (ví dụ: mũi hoặc cổ họng).

Vancomycin được sử dụng để điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn. Nó hoạt động bằng cách tiêu diệt vi khuẩn hoặc ngăn chặn sự phát triển của chúng. Vancomycin sẽ không có tác dụng đối với cảm lạnh, cúm hoặc nhiễm virus khác.

Vancomycin tiêm cũng được sử dụng để điều trị nhiễm trùng nghiêm trọng mà các loại thuốc khác có thể không hoạt động. Tuy nhiên, thuốc này có thể gây ra một số tác dụng phụ nghiêm trọng, bao gồm tổn thương thính giác và thận của bạn. Những tác dụng phụ này có thể xảy ra ở bệnh nhân cao tuổi. Bạn và bác sĩ của bạn nên nói về những lợi ích mà loại thuốc này sẽ làm cũng như những rủi ro liên quan đến việc nhận nó.

Vancomycin chỉ được cung cấp bởi hoặc dưới sự giám sát trực tiếp của bác sĩ.

Trước khi sử dụng Wrapsoled

Khi quyết định sử dụng thuốc, rủi ro của việc dùng thuốc phải được cân nhắc với lợi ích mà nó sẽ làm. Đây là một quyết định mà bạn và bác sĩ của bạn sẽ đưa ra. Đối với thuốc này, cần xem xét những điều sau đây:

Dị ứng

Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bạn đã từng có bất kỳ phản ứng bất thường hoặc dị ứng với thuốc này hoặc bất kỳ loại thuốc khác. Cũng nói với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn nếu bạn có bất kỳ loại dị ứng nào khác, chẳng hạn như thực phẩm, thuốc nhuộm, chất bảo quản hoặc động vật. Đối với các sản phẩm không kê đơn, đọc nhãn hoặc thành phần gói cẩn thận.

Nhi khoa

Các nghiên cứu phù hợp được thực hiện cho đến nay đã không chứng minh được các vấn đề cụ thể ở trẻ em sẽ hạn chế tính hữu ích của việc tiêm vancomycin ở trẻ em.

Lão

Các nghiên cứu phù hợp được thực hiện cho đến nay đã không chứng minh được các vấn đề cụ thể về lão khoa sẽ hạn chế tính hữu ích của việc tiêm vancomycin ở người cao tuổi. Tuy nhiên, bệnh nhân cao tuổi có nhiều khả năng mắc các vấn đề về thính giác, thận hoặc tim, có thể cần thận trọng và điều chỉnh liều cho bệnh nhân dùng thuốc này.

Your doctor will check your or your child’s progress closely while you are receiving this medicine. This will allow your doctor to see if the medicine is working properly and to decide if you should continue to receive it. Blood tests may be needed to check for unwanted effects.

 • Black, tarry stools
 • bleeding gums
 • blood in the urine or stools
 • continuing ringing or buzzing or other unexplained noise in the ears
 • cough or hoarseness
 • dizziness or lightheadedness
 • feeling of constant movement of self or surroundings
 • feeling of fullness in the ears
 • fever with or without chills
 • general feeling of tiredness or weakness
 • hearing loss
 • loss of balance
 • lower back or side pain
 • painful or difficult urination
 • pale skin
 • pinpoint red spots on the skin
 • ringing or buzzing in the ears
 • sensation of spinning
 • sore throat
 • sores, ulcers, or white spots on the lips or in the mouth
 • trouble in hearing
 • unusual bleeding or bruising
 • unusual tiredness or weakness

Incidence not known

The content of Holevn is solely for the purpose of providing information about Thuốc Vancoled (Intravenous)  and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please contact your nearest doctor or clinic, hospital for advice. We do not accept liability if the patient arbitrarily uses the drug without following a doctor’s prescription.

Reference from: https://www.drugs.com/cons/vancoled.html

This section provides information on the proper use of a number of products that contain vancomycin. It may not be specific to Vancoled. Please read with care.

A nurse or other trained health professional will give you this medicine in a hospital. This medicine is given through a needle placed in one of your veins.

Precautions while using Vancoled

Your doctor will check your or your child’s progress closely while you are receiving this medicine. This will allow your doctor to see if the medicine is working properly and to decide if you should continue to receive it. Blood tests may be needed to check for unwanted effects.

 • Black, tarry stools
 • bleeding gums
 • blood in the urine or stools
 • continuing ringing or buzzing or other unexplained noise in the ears
 • cough or hoarseness
 • dizziness or lightheadedness
 • feeling of constant movement of self or surroundings
 • feeling of fullness in the ears
 • fever with or without chills
 • general feeling of tiredness or weakness
 • hearing loss
 • loss of balance
 • lower back or side pain
 • painful or difficult urination
 • pale skin
 • pinpoint red spots on the skin
 • ringing or buzzing in the ears
 • sensation of spinning
 • sore throat
 • sores, ulcers, or white spots on the lips or in the mouth
 • trouble in hearing
 • unusual bleeding or bruising
 • unusual tiredness or weakness

Incidence not known

The content of Holevn is solely for the purpose of providing information about Thuốc Vancoled (Intravenous)  and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please contact your nearest doctor or clinic, hospital for advice. We do not accept liability if the patient arbitrarily uses the drug without following a doctor’s prescription.

Reference from: https://www.drugs.com/cons/vancoled.html

This section provides information on the proper use of a number of products that contain vancomycin. It may not be specific to Vancoled. Please read with care.

A nurse or other trained health professional will give you this medicine in a hospital. This medicine is given through a needle placed in one of your veins.

Precautions while using Vancoled

Your doctor will check your or your child’s progress closely while you are receiving this medicine. This will allow your doctor to see if the medicine is working properly and to decide if you should continue to receive it. Blood tests may be needed to check for unwanted effects.

This medicine may cause a rare but serious type of an allergic reaction called an infusion reaction. This can be life-threatening and require immediate medical attention. Tell your doctor right away if you or your child starts to have cough, difficulty with swallowing, dizziness, fast heartbeat, trouble with breathing, chest tightness, swelling in your face or hands, fever, chills, itching or hives, or lightheadedness or faintness while you are receiving this medicine.

Tell your doctor right away if you or your child have confusion, dizziness, headache, decrease in how much or how often you urinate, rapid weight gain, swelling of your hands, ankles, or feet after receiving this medicine. This may be symptom of a serious kidney problem.

Hearing loss may occur while you are receiving this medicine. Tell your doctor if you or your child have ringing or buzzing in the ears, dizziness, feeling of fullness in the ears, or loss of balance after receiving this medicine.

This medicine may cause diarrhea, and in some cases it can be severe. It may occur 2 months or more after you stop using this medicine. Do not take any medicine to treat diarrhea without first checking with your doctor. If you have any questions or if mild diarrhea continues or gets worse, check with your doctor.

This medicine can temporarily lower the number of white blood cells in your blood, increasing the chance of getting an infection. If you can, avoid people with infections. Check with your doctor immediately if you think you are getting an infection or if you get a fever or chills, cough or hoarseness, lower back or side pain, or painful or difficult urination.

This medicine may cause severe tenderness and pain at the injection site. Contact your doctor right away if you notice any of these side effects at the injection site: bleeding, blistering, burning, coldness, discoloration of the skin, feeling of pressure, hives, infection, inflammation, itching, lumps, numbness, pain, rash, redness, scarring, soreness, stinging, swelling, tenderness, tingling, ulceration, or warmth.

Do not take other medicines unless they have been discussed with your doctor. This includes prescription or nonprescription (over-the-counter [OTC]) medicines and herbal or vitamin supplements.

Vancoled side effects

Along with its needed effects, a medicine may cause some unwanted effects. Although not all of these side effects may occur, if they do occur they may need medical attention.

Check with your doctor or nurse immediately if any of the following side effects occur:

Rare

 • Black, tarry stools
 • bleeding gums
 • blood in the urine or stools
 • continuing ringing or buzzing or other unexplained noise in the ears
 • cough or hoarseness
 • dizziness or lightheadedness
 • feeling of constant movement of self or surroundings
 • feeling of fullness in the ears
 • fever with or without chills
 • general feeling of tiredness or weakness
 • hearing loss
 • loss of balance
 • lower back or side pain
 • painful or difficult urination
 • pale skin
 • pinpoint red spots on the skin
 • ringing or buzzing in the ears
 • sensation of spinning
 • sore throat
 • sores, ulcers, or white spots on the lips or in the mouth
 • trouble in hearing
 • unusual bleeding or bruising
 • unusual tiredness or weakness

Incidence not known

 • Abdominal or stomach cramps or tenderness
 • back pain
 • blistering, peeling, loosening of the skin
 • bloating
 • bluish color
 • blurred vision
 • change in frequency of urination or amount of urine
 • changes in skin color
 • chest pain
 • chest tightness
 • confusion
 • cracks in the skin
 • diarrhea, watery and severe, which may also be bloody
 • difficulty with swallowing
 • dizziness, faintness, or lightheadedness when getting up suddenly from a lying or sitting position
 • drowsiness
 • fast heartbeat
 • flushing
 • headache
 • hives, itching, or skin rash
 • increased thirst
 • joint or muscle pain
 • loss of appetite
 • loss of heat from the body
 • nausea or vomiting
 • pain, tenderness, or swelling of the foot or leg
 • puffiness or swelling of the eyelids or around the eyes, face, lips, or tongue
 • red skin lesions, often with a purple center
 • red, irritated eyes
 • red, swollen skin
 • redness, soreness, or itching skin
 • scaly skin
 • sores, welting, or blisters
 • sweating
 • swelling of the feet or lower legs
 • swollen glands
 • unusual weight loss

Other side effects not listed may also occur in some patients. If you notice any other effects, check with your healthcare professional.

Seek emergency medical attention or call 115

Further information

Related questions

The content of Holevn is solely for the purpose of providing information about Thuốc Vancoled (Intravenous)  and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please contact your nearest doctor or clinic, hospital for advice. We do not accept liability if the patient arbitrarily uses the drug without following a doctor’s prescription.

Reference from: https://www.drugs.com/cons/vancoled.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here