Thuốc Novo-Lexin (Oral)

0
99
Thuốc Novo-Lexin (Oral)
Thuốc Novo-Lexin (Oral)

Holevn Health chia sẻ các bài viết về: Thuốc Novo-Lexin (Thuốc uống), tác dụng phụ – liều lượng, Thuốc Novo-Lexin (Thuốc uống) điều trị bệnh gì. Các vấn đề lưu ý khác. Vui lòng tham khảo các chi tiết dưới đây.

Tên chung: cephalexin (Đường uống)

sef-a-LEX-in

Holevn.org xem xét y tế. Cập nhật lần cuối vào ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Tên thương hiệu thường được sử dụng

Tại Hoa Kỳ

 • Bio-Cef
 • Keflex
 • Thuốc giảm đau Panixine

Ở Canada

 • Novo-Lexin

Các dạng bào chế có sẵn:

 • Viên con nhộng
 • Máy tính bảng
 • Bột cho đình chỉ

Lớp trị liệu: Kháng sinh

Lớp dược lý: Cephalosporin thế hệ 1

Sử dụng cho Novo-Lexin

Cephalexin được sử dụng để điều trị nhiễm khuẩn ở nhiều bộ phận khác nhau trên cơ thể. Nó thuộc nhóm thuốc được gọi là kháng sinh cephalosporin. Nó hoạt động bằng cách tiêu diệt vi khuẩn hoặc ngăn chặn sự phát triển của chúng. Tuy nhiên, thuốc này sẽ không có tác dụng đối với cảm lạnh, cúm hoặc nhiễm virus khác.

Thuốc này chỉ có sẵn với toa thuốc của bác sĩ.

Trước khi sử dụng Novo-Lexin

Khi quyết định sử dụng thuốc, rủi ro của việc dùng thuốc phải được cân nhắc với lợi ích mà nó sẽ làm. Đây là một quyết định mà bạn và bác sĩ của bạn sẽ đưa ra. Đối với thuốc này, cần xem xét những điều sau đây:

Dị ứng

Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bạn đã từng có bất kỳ phản ứng bất thường hoặc dị ứng với thuốc này hoặc bất kỳ loại thuốc khác. Cũng nói với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn nếu bạn có bất kỳ loại dị ứng nào khác, chẳng hạn như thực phẩm, thuốc nhuộm, chất bảo quản hoặc động vật. Đối với các sản phẩm không kê đơn, đọc nhãn hoặc thành phần gói cẩn thận.

Nhi khoa

Các nghiên cứu phù hợp được thực hiện cho đến nay đã không chứng minh được các vấn đề cụ thể ở trẻ em sẽ hạn chế tính hữu ích của cephalexin ở trẻ em.

Lão

Các nghiên cứu phù hợp được thực hiện cho đến nay đã không chứng minh được các vấn đề cụ thể về lão khoa sẽ hạn chế tính hữu ích của cephalexin ở người cao tuổi. Tuy nhiên, bệnh nhân cao tuổi có nhiều khả năng gặp các vấn đề về thận liên quan đến tuổi, điều này có thể cần thận trọng và điều chỉnh liều cho bệnh nhân dùng cephalexin.

Thai kỳ

Mang thai loại Giải trình
Tất cả các tam cá nguyệt B Các nghiên cứu trên động vật cho thấy không có bằng chứng về tác hại đối với thai nhi, tuy nhiên, không có nghiên cứu đầy đủ ở phụ nữ mang thai HOẶC nghiên cứu trên động vật cho thấy tác dụng phụ, nhưng các nghiên cứu đầy đủ ở phụ nữ mang thai đã không chứng minh được nguy cơ đối với thai nhi.

Cho con bú

Các nghiên cứu ở phụ nữ cho thấy thuốc này có nguy cơ tối thiểu đối với trẻ sơ sinh khi sử dụng trong thời gian cho con bú.

Tương tác với thuốc

Mặc dù một số loại thuốc không nên được sử dụng cùng nhau, trong các trường hợp khác, hai loại thuốc khác nhau có thể được sử dụng cùng nhau ngay cả khi có thể xảy ra tương tác. Trong những trường hợp này, bác sĩ của bạn có thể muốn thay đổi liều, hoặc các biện pháp phòng ngừa khác có thể là cần thiết. Khi bạn đang dùng thuốc này, điều đặc biệt quan trọng là chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn phải biết nếu bạn đang sử dụng bất kỳ loại thuốc nào được liệt kê dưới đây. Các tương tác sau đây đã được chọn trên cơ sở ý nghĩa tiềm năng của chúng và không nhất thiết phải bao gồm tất cả.

Sử dụng thuốc này với bất kỳ loại thuốc nào sau đây thường không được khuyến cáo, nhưng có thể được yêu cầu trong một số trường hợp. Nếu cả hai loại thuốc được kê đơn cùng nhau, bác sĩ có thể thay đổi liều hoặc tần suất bạn sử dụng một hoặc cả hai loại thuốc.

 • Vắc-xin dịch tả, sống
 • Probenecid
 • Warfarin

Sử dụng thuốc này với bất kỳ loại thuốc nào sau đây có thể làm tăng nguy cơ tác dụng phụ nhất định, nhưng sử dụng cả hai loại thuốc này có thể là phương pháp điều trị tốt nhất cho bạn. Nếu cả hai loại thuốc được kê đơn cùng nhau, bác sĩ có thể thay đổi liều hoặc tần suất bạn sử dụng một hoặc cả hai loại thuốc.

 • Cholestyramin

Tương tác với thực phẩm / thuốc lá / rượu

Một số loại thuốc không nên được sử dụng tại hoặc trong khoảng thời gian ăn thực phẩm hoặc ăn một số loại thực phẩm nhất định vì tương tác có thể xảy ra. Sử dụng rượu hoặc thuốc lá với một số loại thuốc cũng có thể gây ra tương tác xảy ra. Thảo luận với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn về việc sử dụng thuốc với thực phẩm, rượu hoặc thuốc lá.

Các vấn đề y tế khác

 • Abdominal or stomach pain
 • blistering, peeling, or loosening of the skin
 • chills
 • clay-colored stools
 • cough
 • dark urine
 • diarrhea
 • dizziness
 • fever
 • general tiredness and weakness
 • headache
 • itching or rash
 • joint or muscle pain
 • light-colored stools
 • loss of appetite
 • nausea and vomiting
 • red skin lesions, often with a purple center
 • red, irritated eyes
 • sore throat
 • sores, ulcers, or white spots in the mouth or on the lips
 • unpleasant breath odor
 • unusual tiredness or weakness
 • upper right abdominal or stomach pain
 • vomiting of blood
 • yellow eyes or skin

Incidence not known

 • Kidney disease or
 • Liver disease—Use with caution. The effects may be increased because of slower removal of the medicine from the body.

Proper use of Novo-Lexin

This section provides information on the proper use of a number of products that contain cephalexin. It may not be specific to Novo-Lexin. Please read with care.

Take this medicine only as directed by your doctor. Do not take more of it, do not take it more often, and do not take it for a longer time than your doctor ordered.

Shake the oral liquid well before each use. Measure the medicine with a marked measuring spoon, oral syringe, or medicine cup. The average household teaspoon may not hold the right amount of liquid.

Keep using this medicine for the full treatment time, even if you feel better after the first few doses. Your infection may not clear up if you stop using the medicine too soon.

Dosing

The dose of this medicine will be different for different patients. Follow your doctor’s orders or the directions on the label. The following information includes only the average doses of this medicine. If your dose is different, do not change it unless your doctor tells you to do so.

The amount of medicine that you take depends on the strength of the medicine. Also, the number of doses you take each day, the time allowed between doses, and the length of time you take the medicine depend on the medical problem for which you are using the medicine.

 • For oral dosage forms (capsules or suspension):
  • For infections:
   • Adults and children 15 years of age and older—1000 to 4000 milligrams (mg) per day, taken in divided doses.
   • Children 1 year of age and older—Dose is based on body weight and must be determined by your doctor. The dose is usually 25 to 100 milligrams (mg) per kilogram (kg) per day, taken in divided doses.
   • Children younger than 1 year of age—Use and dose must be determined by your doctor.

Missed dose

If you miss a dose of this medicine, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular dosing schedule. Do not double doses.

Storage

Store the medicine in a closed container at room temperature, away from heat, moisture, and direct light. Keep from freezing.

Keep out of the reach of children.

Do not keep outdated medicine or medicine no longer needed.

Ask your healthcare professional how you should dispose of any medicine you do not use.

Store the oral liquid in the refrigerator. Throw away any unused medicine after 14 days.

Precautions while using Novo-Lexin

If your symptoms do not improve within a few days, or if they become worse, check with your doctor.

Serious allergic reactions can occur with this medicine. Check with your doctor right away if you have chest pain, blistering, peeling, or loose skin, red skin lesions, large, hive-like swelling on the face, eyelids, lips, tongue, throat, hands, legs, feet, or sex organs, severe acne or skin rash, sores or ulcers on the skin, trouble breathing or swallowing, or fever or chills while you are using this medicine.

Cephalexin may cause diarrhea, and in some cases it can be severe. Do not take any medicine or give medicine to your child to treat diarrhea without first checking with your doctor. Diarrhea medicines may make the diarrhea worse or make it last longer. If you have any questions about this or if mild diarrhea continues or gets worse, check with your doctor.

Before you or your child have any medical tests, tell the medical doctor in charge that you are using this medicine. The results of some tests may be affected by this medicine.

Do not take other medicines unless they have been discussed with your doctor. This includes prescription or nonprescription (over-the-counter [OTC]) medicines and herbal or vitamin supplements.

Novo-Lexin side effects

Along with its needed effects, a medicine may cause some unwanted effects. Although not all of these side effects may occur, if they do occur they may need medical attention.

Check with your doctor immediately if any of the following side effects occur:

More common

 • Diarrhea

Rare

 • Abdominal or stomach pain
 • blistering, peeling, or loosening of the skin
 • chills
 • clay-colored stools
 • cough
 • dark urine
 • diarrhea
 • dizziness
 • fever
 • general tiredness and weakness
 • headache
 • itching or rash
 • joint or muscle pain
 • light-colored stools
 • loss of appetite
 • nausea and vomiting
 • red skin lesions, often with a purple center
 • red, irritated eyes
 • sore throat
 • sores, ulcers, or white spots in the mouth or on the lips
 • unpleasant breath odor
 • unusual tiredness or weakness
 • upper right abdominal or stomach pain
 • vomiting of blood
 • yellow eyes or skin

Incidence not known

 • Abdominal or stomach cramps or tenderness
 • back or leg pains
 • black, tarry stools
 • bleeding gums
 • bloating
 • blood in the urine or stools
 • chest pain
 • coughing up blood
 • diarrhea, watery and severe, which may also be bloody
 • difficulty with breathing or swallowing
 • fast heartbeat
 • general body swelling
 • hives
 • increased menstrual flow or vaginal bleeding
 • increased thirst
 • large, hive-like swelling on the face, eyelids, lips, tongue, throat, hands, legs, feet, or sex organs
 • loss of appetite
 • nosebleeds
 • pain
 • painful or difficult urination
 • pale skin
 • paralysis
 • pinpoint red spots on the skin
 • prolonged bleeding from cuts
 • puffiness or swelling of the eyelids or around the eyes, face, lips, or tongue
 • red or black, tarry stools
 • red or dark brown urine
 • swollen or painful glands
 • tightness in the chest
 • unusual bleeding or bruising
 • unusual weight loss
 • watery or bloody diarrhea

Some side effects may occur that usually do not need medical attention. These side effects may go away during treatment as your body adjusts to the medicine. Also, your health care professional may be able to tell you about ways to prevent or reduce some of these side effects. Check with your health care professional if any of the following side effects continue or are bothersome or if you have any questions about them:

Incidence not known

 • Acid or sour stomach
 • anxiety
 • belching
 • burning feeling in the chest or stomach
 • difficulty with moving
 • dry mouth
 • heartburn
 • hyperventilation
 • indigestion
 • irregular heartbeats
 • irritability
 • itching of the vagina or genital area
 • muscle pain or stiffness
 • nervousness
 • pain during sexual intercourse
 • pain, swelling, or redness in the joints
 • redness of the skin
 • restlessness
 • seeing, hearing, or feeling things that are not there
 • shaking
 • stomach upset
 • trouble sleeping
 • white or brownish vaginal discharge

Other side effects not listed may also occur in some patients. If you notice any other effects, check with your healthcare professional.

Seek emergency medical attention or call 115

Further information

Related questions

The content of Holevn is solely for the purpose of providing information about Thuốc Novo-Lexin (Oral)  and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please contact your nearest doctor or clinic, hospital for advice. We do not accept liability if the patient arbitrarily uses the drug without following a doctor’s prescription.

Reference from: https://www.drugs.com/cons/novo-lexin.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here