Thuốc Elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir (Oral)

0
55
Thuốc Elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir (Oral)
Thuốc Elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir (Oral)

Hovevn Health chia sẻ các bài viết về: Thuốc Elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, và tenofovir (uống), tác dụng phụ – liều lượng, thuốc Elvitegravir, cobicistat, emtricitabine và tenofovir (uống). Vui lòng tham khảo các chi tiết dưới đây.

el-vi-TEG-ra-vir, koe-BIK-i-stat, em-trye-SYE-ta-be, ten-OF-oh-vir dy-soe-PROX-il FUE-ma-Rate

Đường uống (Máy tính bảng)

Nhiễm axit lactic và gan to nặng với nhiễm mỡ, bao gồm cả trường hợp tử vong, đã được báo cáo với việc sử dụng các chất tương tự nucleoside kết hợp với các thuốc kháng retrovirus khác. Sự kết hợp elvitegravir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir disoproxil fumarate không được chấp thuận để điều trị nhiễm virus viêm gan B mạn tính (HBV) và tính an toàn và hiệu quả chưa được thiết lập ở những bệnh nhân bị nhiễm HBV và HIV-1. Các đợt cấp tính nặng của viêm gan B đã được báo cáo ở những bệnh nhân bị nhiễm HBV và HIV-1 đã ngừng sử dụng emtricitabine hoặc tenofovir disoproxil fumarate. Theo dõi chức năng gan sau khi ngừng điều trị ở bệnh nhân đồng nhiễm HIV-1 và HBV và theo dõi ít nhất vài tháng sau đó. Điều trị chống viêm gan B có thể được bảo hành.

Holevn.org xem xét y tế. Cập nhật lần cuối vào ngày 31 tháng 3 năm 2019.

Tên thương hiệu thường được sử dụng

Tại Hoa Kỳ

 • Stribild

Các dạng bào chế có sẵn:

 • Máy tính bảng

Lớp trị liệu: Chất chống nhiễm trùng

Lớp dược lý: Thuốc ức chế tích phân

Sử dụng cho elvitegravir, cobicistat, emtricitabine và tenofovir

Sự kết hợp của Elvitegravir, cobicistat, emtricitabine và tenofovir được sử dụng để điều trị nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người (HIV). HIV là vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS). Elvitegravir, cobicistat, emtricitabine và tenofovir thường được dùng cho những bệnh nhân trưởng thành chưa nhận được bất kỳ loại thuốc nào cho nhiễm HIV.

Sự kết hợp của Elvitegravir, cobicistat, emtricitabine và tenofovir sẽ không chữa khỏi hoặc ngăn ngừa nhiễm HIV hoặc AIDS. Nó giúp ngăn chặn HIV sinh sản và dường như làm chậm sự phá hủy hệ thống miễn dịch. Điều này có thể giúp trì hoãn các vấn đề thường liên quan đến bệnh AIDS hoặc HIV xảy ra. Elvitegravir, cobicistat, emtricitabine và tenofovir sẽ không ngăn bạn lây truyền HIV sang người khác. Những người nhận elvitegravir, cobicistat, emtricitabine và tenofovir có thể tiếp tục gặp các vấn đề khác thường liên quan đến bệnh AIDS hoặc HIV.

Elvitegravir, cobicistat, emtricitabine và tenofovir chỉ có sẵn với đơn thuốc của bác sĩ.

Trước khi sử dụng elvitegravir, cobicistat, emtricitabine và tenofovir

Khi quyết định sử dụng thuốc, rủi ro của việc dùng thuốc phải được cân nhắc với lợi ích mà nó sẽ làm. Đây là một quyết định mà bạn và bác sĩ của bạn sẽ đưa ra. Đối với elvitegravir, cobicistat, emtricitabine và tenofovir, những điều sau đây cần được xem xét:

Dị ứng

Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bạn đã từng có bất kỳ phản ứng bất thường hoặc dị ứng với elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, và tenofovir hoặc bất kỳ loại thuốc nào khác. Cũng nói với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn nếu bạn có bất kỳ loại dị ứng nào khác, chẳng hạn như thực phẩm, thuốc nhuộm, chất bảo quản hoặc động vật. Đối với các sản phẩm không kê đơn, đọc nhãn hoặc thành phần gói cẩn thận.

Nhi khoa

Các nghiên cứu phù hợp chưa được thực hiện về mối quan hệ của tuổi tác với tác dụng của elvitegravir, cobicistat, emtricitabine và tenofovir ở trẻ em dưới 12 tuổi hoặc cân nặng dưới 35 kg. An toàn và hiệu quả chưa được thành lập.

Lão

Các nghiên cứu thích hợp được thực hiện cho đến nay chưa chứng minh được các vấn đề cụ thể về lão khoa sẽ hạn chế tính hữu ích của elvitegravir, cobicistat, emtricitabine và tenofovir ở người cao tuổi. Tuy nhiên, bệnh nhân cao tuổi có nhiều khả năng mắc các vấn đề về thận, gan hoặc tim liên quan đến tuổi, điều này có thể cần thận trọng đối với bệnh nhân dùng elvitegravir, cobicistat, emtricitabine và tenofovir.

Cho con bú

Không có nghiên cứu đầy đủ ở phụ nữ để xác định nguy cơ trẻ sơ sinh khi sử dụng thuốc này trong thời gian cho con bú. Cân nhắc lợi ích tiềm năng chống lại các rủi ro tiềm ẩn trước khi dùng thuốc này trong khi cho con bú.

Tương tác với thuốc

Mặc dù một số loại thuốc không nên được sử dụng cùng nhau, trong các trường hợp khác, hai loại thuốc khác nhau có thể được sử dụng cùng nhau ngay cả khi có thể xảy ra tương tác. Trong những trường hợp này, bác sĩ của bạn có thể muốn thay đổi liều, hoặc các biện pháp phòng ngừa khác có thể là cần thiết. Khi bạn đang dùng elvitegravir, cobicistat, emtricitabine và tenofovir, điều đặc biệt quan trọng là chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn phải biết nếu bạn đang sử dụng bất kỳ loại thuốc nào được liệt kê dưới đây. Các tương tác sau đây đã được chọn trên cơ sở ý nghĩa tiềm năng của chúng và không nhất thiết phải bao gồm tất cả.

Sử dụng elvitegravir, cobicistat, emtricitabine và tenofovir với bất kỳ loại thuốc nào sau đây không được khuyến cáo. Bác sĩ có thể quyết định không điều trị cho bạn bằng thuốc này hoặc thay đổi một số loại thuốc khác mà bạn dùng.

 • Alfuzosin
 • Carbamazepin
 • Cisapride
 • Colchicine
 • Conivaptan
 • Crizotinib
 • Dihydroergotamine
 • Doxorubicin
 • Doxorubicin Hydrochloride Liposome
 • Dronedarone
 • Eletriptan
 • Eliglustat
 • Eplerenone
 • Ergonovine
 • Ergotamine
 • Fosphenytoin
 • Isavuconazonium Sulfate
 • Ivabradine
 • Lomitapide
 • Lovastatin
 • Luraidone
 • Maraviroc
 • Methylergonovine
 • Midazolam
 • Naloxegol
 • Pazopanib
 • Phenobarbital
 • Phenytoin
 • Pimozit
 • Primidone
 • Ranolazine
 • Súng trường
 • Riociguat
 • Romidepsin
 • Sildenafil
 • Silodosin
 • Simvastatin
 • St John’s Wort
 • Tolvaptan
 • Triazolam
 • Venetoclax
 • Warfarin
  • Zanubrutinib
  • Zinc
  • Zolpidem
  • Using elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir with any of the following medicines may cause an increased risk of certain side effects, but using both drugs may be the best treatment for you. If both medicines are prescribed together, your doctor may change the dose or how often you use one or both of the medicines.

   • Aripiprazole Lauroxil
   • Atazanavir
   • Atorvastatin
   • Darunavir
   • Indinavir
   • Lopinavir
   • Nelfinavir
   • Ritonavir
   • Tipranavir

   Interactions with food/tobacco/alcohol

   Certain medicines should not be used at or around the time of eating food or eating certain types of food since interactions may occur. Using alcohol or tobacco with certain medicines may also cause interactions to occur. Discuss with your healthcare professional the use of your medicine with food, alcohol, or tobacco.

   Other medical problems

   The presence of other medical problems may affect the use of elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir. Make sure you tell your doctor if you have any other medical problems, especially:

   • Bone problems (eg, fracture, osteomalacia), history of or
   • Fanconi syndrome (kidney disease), history of or
   • Hepatitis B infection, history of or
   • Kidney failure, history of—Use with caution. May make these conditions worse.
   • Kidney disease, moderate to severe or
   • Liver disease, severe—Use is not recommended in patients with these conditions.

   Proper use of elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir

   Take elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir exactly as directed by your doctor. Do not take more of it, do not take it more often, and do not take it for a longer time than your doctor ordered.

   Elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir comes with a patient information leaflet. Read and follow these instructions carefully. Read it again each time you refill your prescription in case there is new information. You should talk to your doctor if you have any questions.

   Elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir should be taken with food.

   Do not change the dose or stop using elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir without checking first with your doctor. When your supply of elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir is running low, contact your doctor or pharmacist ahead of time. Do not allow yourself to run out of elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir.

   If you are taking aluminum or magnesium-containing antacids (eg, Maalox®, Mylanta®, Tums®), do not take them at the same time that you take elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir. It is best to take these medicines at least 2 hours before or after taking Stribild®. These medicines may keep Stribild® from working properly.

   Dosing

   The dose of elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir will be different for different patients. Follow your doctor’s orders or the directions on the label. The following information includes only the average doses of elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir. If your dose is different, do not change it unless your doctor tells you to do so.

   The amount of medicine that you take depends on the strength of the medicine. Also, the number of doses you take each day, the time allowed between doses, and the length of time you take the medicine depend on the medical problem for which you are using the medicine.

   • For oral dosage form (tablets):
    • For treatment of HIV infection:
     • Adults and children 12 years of age and older and weighs at least 35 kilograms (kg)—One tablet once a day.
     • Children younger than 12 years of age or weighs less than 35 kg—Use and dose must be determined by your doctor.

   Missed dose

   If you miss a dose of elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular dosing schedule. Do not double doses.

   Storage

  • Tolfenamic Acid
  • Tolmetin
  • Topotecan
  • Toremifene
  • Trabectedin
  • Tramadol
  • Trazodone
  • Valbenazine
  • Valdecoxib
  • Vardenafil
  • Vemurafenib
  • Vilanterol
  • Vilazodone
  • Vinblastine
  • Vincristine
  • Vincristine Sulfate Liposome
  • Vinflunine
  • Vorapaxar
  • Voriconazole
  • Voxelotor
  • Warfarin
  • Zanubrutinib
  • Zinc
  • Zolpidem
  • Using elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir with any of the following medicines may cause an increased risk of certain side effects, but using both drugs may be the best treatment for you. If both medicines are prescribed together, your doctor may change the dose or how often you use one or both of the medicines.

   • Aripiprazole Lauroxil
   • Atazanavir
   • Atorvastatin
   • Darunavir
   • Indinavir
   • Lopinavir
   • Nelfinavir
   • Ritonavir
   • Tipranavir

   Interactions with food/tobacco/alcohol

   Certain medicines should not be used at or around the time of eating food or eating certain types of food since interactions may occur. Using alcohol or tobacco with certain medicines may also cause interactions to occur. Discuss with your healthcare professional the use of your medicine with food, alcohol, or tobacco.

   Other medical problems

   The presence of other medical problems may affect the use of elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir. Make sure you tell your doctor if you have any other medical problems, especially:

   • Bone problems (eg, fracture, osteomalacia), history of or
   • Fanconi syndrome (kidney disease), history of or
   • Hepatitis B infection, history of or
   • Kidney failure, history of—Use with caution. May make these conditions worse.
   • Kidney disease, moderate to severe or
   • Liver disease, severe—Use is not recommended in patients with these conditions.

   Proper use of elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir

   Take elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir exactly as directed by your doctor. Do not take more of it, do not take it more often, and do not take it for a longer time than your doctor ordered.

   Elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir comes with a patient information leaflet. Read and follow these instructions carefully. Read it again each time you refill your prescription in case there is new information. You should talk to your doctor if you have any questions.

   Elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir should be taken with food.

   Do not change the dose or stop using elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir without checking first with your doctor. When your supply of elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir is running low, contact your doctor or pharmacist ahead of time. Do not allow yourself to run out of elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir.

   If you are taking aluminum or magnesium-containing antacids (eg, Maalox®, Mylanta®, Tums®), do not take them at the same time that you take elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir. It is best to take these medicines at least 2 hours before or after taking Stribild®. These medicines may keep Stribild® from working properly.

   Dosing

   The dose of elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir will be different for different patients. Follow your doctor’s orders or the directions on the label. The following information includes only the average doses of elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir. If your dose is different, do not change it unless your doctor tells you to do so.

   The amount of medicine that you take depends on the strength of the medicine. Also, the number of doses you take each day, the time allowed between doses, and the length of time you take the medicine depend on the medical problem for which you are using the medicine.

   • For oral dosage form (tablets):
    • For treatment of HIV infection:
     • Adults and children 12 years of age and older and weighs at least 35 kilograms (kg)—One tablet once a day.
     • Children younger than 12 years of age or weighs less than 35 kg—Use and dose must be determined by your doctor.

   Missed dose

   If you miss a dose of elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular dosing schedule. Do not double doses.

   Storage

   Store the medicine in a closed container at room temperature, away from heat, moisture, and direct light. Keep from freezing.

   Keep out of the reach of children.

   Do not keep outdated medicine or medicine no longer needed.

   Ask your healthcare professional how you should dispose of any medicine you do not use.

   Do not use elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir if the seal on the bottle is broken or missing. Keep the bottle tightly closed. Keep the medicine in the original bottle that you were given at the pharmacy.

   Precautions while using elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir

   Your doctor will want to check your or your child’s progress at regular visits, especially during the first few weeks that you take elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir. Blood and urine tests may be needed to check for any unwanted effects.

   The medicines in this combination tablet are also available as Atripla®, Complera®, Descovy®, Emtriva®, Genvoya®, Odefsey®, Truvada®, Tybost®, Viread®, or Vitekta®. Do not take the elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir combination with any of these medicines.

   Elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir should not be used together with adefovir (Hepsera®), alfuzosin (Uroxatral®), carbamazepine (Tegretol®), cisapride (Propulsid®), lamivudine (Combivir®, Epivir®, Epivir-HBV®, Epzicom®, Triumeq®, Trizivir®), lovastatin (Mevacor®), lurasidone (Latuda®), midazolam (Versed®), phenobarbital (Luminal®), phenytoin (Dilantin®), pimozide (Orap®), rifampin (Rifadin®, Rimactane®), ritonavir (Kaletra®, Norvir®), sildenafil (Revatio®), simvastatin (Zocor®), triazolam (Halcion®), St John’s wort, ergotamine medicines (eg, dihydroergotamine, ergotamine, methylergonovine, Cafergot®, Ergomar®, Wigraine®), certain other antiviral medications (eg, acyclovir, cidofovir, ganciclovir, valacyclovir, valganciclovir), aminoglycoside antibiotics, or high-dose or multiple NSAID pain medicines.

   Two rare but serious reactions to elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir are lactic acidosis (too much acid in the blood) and liver toxicity. These reactions are more common if you are female, obese, or have been taking anti-HIV medicines for a long time. Call your doctor right away if you or your child have abdominal or stomach pain, nausea, vomiting, decreased appetite, muscle cramping or pain, unusual tiredness or weakness, trouble breathing, or yellow skin or eyes.

   Elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir may also increase your risk of developing fractures (broken bones). Ask your doctor about this if you or your child have any concerns.

   Elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir does not decrease the risk of transmitting the HIV infection to others through sexual contact or by contaminated blood. Make sure you understand and practice safe sex, even if your partner also has HIV. Avoid sharing needles with anyone.

   Your immune system may get stronger when you start taking HIV medicines. Tell your doctor right away if you or your child notice any changes in your health. Sometimes the immune system will start to fight infections that were hidden in your body, such as pneumonia, herpes, or tuberculosis. Autoimmune disorders (such as Graves’ disease, polymyositis, and Guillain-Barré syndrome) may also occur.

   Do not take other medicines unless they have been discussed with your doctor. This includes prescription or nonprescription (over-the-counter [OTC]) medicines and herbal or vitamin supplements.

   Elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir side effects

   Along with its needed effects, a medicine may cause some unwanted effects. Although not all of these side effects may occur, if they do occur they may need medical attention.

   Check with your doctor immediately if any of the following side effects occur:

   More common

   • Cloudy urine

   Incidence not known

   • Abdominal or stomach discomfort or pain
   • bloody urine
   • bone fractures
   • bone pain
   • change in urination
   • convulsions
   • cough
   • dark-colored urine
   • decreased appetite
   • difficulty with swallowing
   • dizziness
   • dry mouth
   • fast or irregular heartbeat
   • fast, shallow breathing
   • fever
   • general feeling of discomfort
   • increased thirst
   • large, hive-like swelling on the face, eyelids, lips, tongue, throat, hands, legs, feet, or sex organs
   • light-colored stools
   • lower back or side pain
   • mood changes
   • muscle pain, cramps, or stiffness
   • nausea, vomiting or diarrhea
   • numbness or tingling in the hands, feet, or lips
   • puffiness or swelling of the eyelids or around the eyes, face, lips, or tongue
   • skin rash, hives, or itching
   • sleepiness
   • swelling of the face, fingers, or lower legs
   • tightness in the chest
   • trouble breathing
   • unusual tiredness or weakness
   • weight gain
   • yellow eyes and skin

   Some side effects may occur that usually do not need medical attention. These side effects may go away during treatment as your body adjusts to the medicine. Also, your health care professional may be able to tell you about ways to prevent or reduce some of these side effects. Check with your health care professional if any of the following side effects continue or are bothersome or if you have any questions about them:

   More common

   • Abnormal dreams
   • headache

   Less common

   • Bloated
   • full feeling
   • passing gas
   • trouble sleeping
   • unusual drowsiness

   Incidence not known

   • Chills
   • constipation
   • indigestion
   • lack or loss of strength
   • pains in the stomach, side, or abdomen, possibly radiating to the back

   Other side effects not listed may also occur in some patients. If you notice any other effects, check with your healthcare professional.

   Seek emergency medical attention or call 115

   Further information

   Related questions

   The content of Holevn is solely for the purpose of providing information about Thuốc Elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir (Oral)  and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please contact your nearest doctor or clinic, hospital for advice. We do not accept liability if the patient arbitrarily uses the drug without following a doctor’s prescription.

   Reference from: https://www.drugs.com/cons/elvitegravir-cobicistat-emtricitabine-and-tenofovir.html

  • Hydrocodone
  • Hydrocortisone
  • Ibrutinib
  • Ibuprofen
  • Idelalisib
  • Ifosfamide
  • Iloperidone
  • Indomethacin
  • Irinotecan
  • Irinotecan Liposome
  • Iron
  • Istradefylline
  • Itraconazole
  • Ivacaftor
  • Ivosidenib
  • Ketoconazole
  • Ketoprofen
  • Ketorolac
  • Lapatinib
  • Larotrectinib
  • Ledipasvir
  • Lefamulin
  • Levomilnacipran
  • Lidocaine
  • Lopinavir
  • Lorlatinib
  • Lornoxicam
  • Loxoprofen
  • Lumiracoxib
  • Macitentan
  • Magaldrate
  • Magnesium
  • Manidipine
  • Meclofenamate
  • Mefenamic Acid
  • Meloxicam
  • Meperidine
  • Methadone
  • Mexiletine
  • Midostaurin
  • Mifepristone
  • Morniflumate
  • Morphine
  • Morphine Sulfate Liposome
  • Nabumetone
  • Naproxen
  • Nepafenac
  • Neratinib
  • Netupitant
  • Nevirapine
  • Nifedipine
  • Niflumic Acid
  • Nilotinib
  • Nimesulide
  • Nimesulide Beta Cyclodextrin
  • Nimodipine
  • Nisoldipine
  • Olaparib
  • Orlistat
  • Oxaprozin
  • Oxcarbazepine
  • Oxycodone
  • Oxyphenbutazone
  • Palbociclib
  • Panobinostat
  • Parecoxib
  • Pentazocine
  • Pexidartinib
  • Phenylbutazone
  • Piketoprofen
  • Pimavanserin
  • Piperaquine
  • Piroxicam
  • Pixantrone
  • Ponatinib
  • Pranoprofen
  • Prednisone
  • Proglumetacin
  • Propafenone
  • Propyphenazone
  • Proquazone
  • Quetiapine
  • Quinidine
  • Reboxetine
  • Regorafenib
  • Retapamulin
  • Ribociclib
  • Rifabutin
  • Rifapentine
  • Ritonavir
  • Rivaroxaban
  • Rofecoxib
  • Rosuvastatin
  • Ruxolitinib
  • Salicylic Acid
  • Salmeterol
  • Salsalate
  • Saquinavir
  • Simeprevir
  • Sirolimus
  • Sodium Salicylate
  • Sonidegib
  • Sucralfate
  • Sufentanil
  • Sulindac
  • Sunitinib
  • Suvorexant
  • Tacrolimus
  • Tadalafil
  • Tamsulosin
  • Telithromycin
  • Temsirolimus
  • Tenoxicam
  • Tezacaftor
  • Thiotepa
  • Tiaprofenic Acid
  • Ticagrelor
  • Tipranavir
  • Tolfenamic Acid
  • Tolmetin
  • Topotecan
  • Toremifene
  • Trabectedin
  • Tramadol
  • Trazodone
  • Valbenazine
  • Valdecoxib
  • Vardenafil
  • Vemurafenib
  • Vilanterol
  • Vilazodone
  • Vinblastine
  • Vincristine
  • Vincristine Sulfate Liposome
  • Vinflunine
  • Vorapaxar
  • Voriconazole
  • Voxelotor
  • Warfarin
  • Zanubrutinib
  • Zinc
  • Zolpidem

  Using elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir with any of the following medicines may cause an increased risk of certain side effects, but using both drugs may be the best treatment for you. If both medicines are prescribed together, your doctor may change the dose or how often you use one or both of the medicines.

  • Aripiprazole Lauroxil
  • Atazanavir
  • Atorvastatin
  • Darunavir
  • Indinavir
  • Lopinavir
  • Nelfinavir
  • Ritonavir
  • Tipranavir

  Interactions with food/tobacco/alcohol

  Certain medicines should not be used at or around the time of eating food or eating certain types of food since interactions may occur. Using alcohol or tobacco with certain medicines may also cause interactions to occur. Discuss with your healthcare professional the use of your medicine with food, alcohol, or tobacco.

  Other medical problems

  The presence of other medical problems may affect the use of elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir. Make sure you tell your doctor if you have any other medical problems, especially:

  • Bone problems (eg, fracture, osteomalacia), history of or
  • Fanconi syndrome (kidney disease), history of or
  • Hepatitis B infection, history of or
  • Kidney failure, history of—Use with caution. May make these conditions worse.
  • Kidney disease, moderate to severe or
  • Liver disease, severe—Use is not recommended in patients with these conditions.

  Proper use of elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir

  Take elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir exactly as directed by your doctor. Do not take more of it, do not take it more often, and do not take it for a longer time than your doctor ordered.

  Elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir comes with a patient information leaflet. Read and follow these instructions carefully. Read it again each time you refill your prescription in case there is new information. You should talk to your doctor if you have any questions.

  Elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir should be taken with food.

  Do not change the dose or stop using elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir without checking first with your doctor. When your supply of elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir is running low, contact your doctor or pharmacist ahead of time. Do not allow yourself to run out of elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir.

  If you are taking aluminum or magnesium-containing antacids (eg, Maalox®, Mylanta®, Tums®), do not take them at the same time that you take elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir. It is best to take these medicines at least 2 hours before or after taking Stribild®. These medicines may keep Stribild® from working properly.

  Dosing

  The dose of elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir will be different for different patients. Follow your doctor’s orders or the directions on the label. The following information includes only the average doses of elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir. If your dose is different, do not change it unless your doctor tells you to do so.

  The amount of medicine that you take depends on the strength of the medicine. Also, the number of doses you take each day, the time allowed between doses, and the length of time you take the medicine depend on the medical problem for which you are using the medicine.

  • For oral dosage form (tablets):
   • For treatment of HIV infection:
    • Adults and children 12 years of age and older and weighs at least 35 kilograms (kg)—One tablet once a day.
    • Children younger than 12 years of age or weighs less than 35 kg—Use and dose must be determined by your doctor.

  Missed dose

  If you miss a dose of elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular dosing schedule. Do not double doses.

  Storage

  Store the medicine in a closed container at room temperature, away from heat, moisture, and direct light. Keep from freezing.

  Keep out of the reach of children.

  Do not keep outdated medicine or medicine no longer needed.

  Ask your healthcare professional how you should dispose of any medicine you do not use.

  Do not use elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir if the seal on the bottle is broken or missing. Keep the bottle tightly closed. Keep the medicine in the original bottle that you were given at the pharmacy.

  Precautions while using elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir

  Your doctor will want to check your or your child’s progress at regular visits, especially during the first few weeks that you take elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir. Blood and urine tests may be needed to check for any unwanted effects.

  The medicines in this combination tablet are also available as Atripla®, Complera®, Descovy®, Emtriva®, Genvoya®, Odefsey®, Truvada®, Tybost®, Viread®, or Vitekta®. Do not take the elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir combination with any of these medicines.

  Elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir should not be used together with adefovir (Hepsera®), alfuzosin (Uroxatral®), carbamazepine (Tegretol®), cisapride (Propulsid®), lamivudine (Combivir®, Epivir®, Epivir-HBV®, Epzicom®, Triumeq®, Trizivir®), lovastatin (Mevacor®), lurasidone (Latuda®), midazolam (Versed®), phenobarbital (Luminal®), phenytoin (Dilantin®), pimozide (Orap®), rifampin (Rifadin®, Rimactane®), ritonavir (Kaletra®, Norvir®), sildenafil (Revatio®), simvastatin (Zocor®), triazolam (Halcion®), St John’s wort, ergotamine medicines (eg, dihydroergotamine, ergotamine, methylergonovine, Cafergot®, Ergomar®, Wigraine®), certain other antiviral medications (eg, acyclovir, cidofovir, ganciclovir, valacyclovir, valganciclovir), aminoglycoside antibiotics, or high-dose or multiple NSAID pain medicines.

  Two rare but serious reactions to elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir are lactic acidosis (too much acid in the blood) and liver toxicity. These reactions are more common if you are female, obese, or have been taking anti-HIV medicines for a long time. Call your doctor right away if you or your child have abdominal or stomach pain, nausea, vomiting, decreased appetite, muscle cramping or pain, unusual tiredness or weakness, trouble breathing, or yellow skin or eyes.

  Elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir may also increase your risk of developing fractures (broken bones). Ask your doctor about this if you or your child have any concerns.

  Elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir does not decrease the risk of transmitting the HIV infection to others through sexual contact or by contaminated blood. Make sure you understand and practice safe sex, even if your partner also has HIV. Avoid sharing needles with anyone.

  Your immune system may get stronger when you start taking HIV medicines. Tell your doctor right away if you or your child notice any changes in your health. Sometimes the immune system will start to fight infections that were hidden in your body, such as pneumonia, herpes, or tuberculosis. Autoimmune disorders (such as Graves’ disease, polymyositis, and Guillain-Barré syndrome) may also occur.

  Do not take other medicines unless they have been discussed with your doctor. This includes prescription or nonprescription (over-the-counter [OTC]) medicines and herbal or vitamin supplements.

  Elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir side effects

  Along with its needed effects, a medicine may cause some unwanted effects. Although not all of these side effects may occur, if they do occur they may need medical attention.

  Check with your doctor immediately if any of the following side effects occur:

  More common

  • Cloudy urine

  Incidence not known

  • Abdominal or stomach discomfort or pain
  • bloody urine
  • bone fractures
  • bone pain
  • change in urination
  • convulsions
  • cough
  • dark-colored urine
  • decreased appetite
  • difficulty with swallowing
  • dizziness
  • dry mouth
  • fast or irregular heartbeat
  • fast, shallow breathing
  • fever
  • general feeling of discomfort
  • increased thirst
  • large, hive-like swelling on the face, eyelids, lips, tongue, throat, hands, legs, feet, or sex organs
  • light-colored stools
  • lower back or side pain
  • mood changes
  • muscle pain, cramps, or stiffness
  • nausea, vomiting or diarrhea
  • numbness or tingling in the hands, feet, or lips
  • puffiness or swelling of the eyelids or around the eyes, face, lips, or tongue
  • skin rash, hives, or itching
  • sleepiness
  • swelling of the face, fingers, or lower legs
  • tightness in the chest
  • trouble breathing
  • unusual tiredness or weakness
  • weight gain
  • yellow eyes and skin

  Some side effects may occur that usually do not need medical attention. These side effects may go away during treatment as your body adjusts to the medicine. Also, your health care professional may be able to tell you about ways to prevent or reduce some of these side effects. Check with your health care professional if any of the following side effects continue or are bothersome or if you have any questions about them:

  More common

  • Abnormal dreams
  • headache

  Less common

  • Bloated
  • full feeling
  • passing gas
  • trouble sleeping
  • unusual drowsiness

  Incidence not known

  • Chills
  • constipation
  • indigestion
  • lack or loss of strength
  • pains in the stomach, side, or abdomen, possibly radiating to the back

  Other side effects not listed may also occur in some patients. If you notice any other effects, check with your healthcare professional.

  Seek emergency medical attention or call 115

  Further information

  Related questions

  The content of Holevn is solely for the purpose of providing information about Thuốc Elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir (Oral)  and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please contact your nearest doctor or clinic, hospital for advice. We do not accept liability if the patient arbitrarily uses the drug without following a doctor’s prescription.

  Reference from: https://www.drugs.com/cons/elvitegravir-cobicistat-emtricitabine-and-tenofovir.html

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here