Thuốc Dextromethorphan and quinidine

0
308
Thuốc Dextromethorphan and quinidine
Thuốc Dextromethorphan and quinidine

Hovevn Health chia sẻ các bài viết về: Thuốc Dextromethorphan và quinidine, tác dụng phụ – liều lượng, Thuốc Dextromethorphan và quinidine điều trị bệnh gì. Vui lòng tham khảo các chi tiết dưới đây.

Tên chung: dextromethorphan và quinidine (DEX troe me THOR fan và KWIN i deen)
Tên thương hiệu: Nuedexta

Được xem xét y tế bởi Holevn.org vào ngày 21 tháng 8 năm 2019 – Viết bởi Cerner Multum

Dextromethorphan và quinidine là gì?

Dextromethorphan và là một loại thuốc kết hợp được sử dụng để điều trị các cơn khóc hoặc cười không tự nguyện ở những người bị rối loạn thần kinh nhất định, bao gồm đa xơ cứng và xơ cứng teo cơ bên (ALS, hoặc bệnh Lou Gehrig).

Dextromethorphan và quinidine cũng có thể được sử dụng cho các mục đích không được liệt kê trong hướng dẫn thuốc này.

Thông tin quan trọng

Bạn không nên sử dụng dextromethorphan và quinidine nếu bạn bị suy tim, bệnh tim nghiêm trọng gọi là “khối AV” (trừ khi bạn có máy tạo nhịp tim) hoặc rối loạn nhịp tim đe dọa tính mạng.

Bạn cũng không nên dùng dextromethorphan và quinidine nếu bạn cũng đang dùng, quinidine, hoặc, nếu bạn đã từng bị dị ứng hoặc vấn đề y tế nghiêm trọng do sử dụng bất kỳ loại thuốc này.

Hãy cho bác sĩ của bạn về tất cả các loại thuốc hiện tại của bạn và bất kỳ bạn bắt đầu hoặc ngừng sử dụng. Nhiều loại thuốc có thể tương tác, và một số loại thuốc không nên được sử dụng cùng nhau.

Trước khi dùng thuốc này

Further information

Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed.

The content of Holevn is solely for the purpose of providing information about Thuốc Dextromethorphan and quinidine  and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please contact your nearest doctor or clinic, hospital for advice. We do not accept liability if the patient arbitrarily uses the drug without following a doctor’s prescription.

Reference from: https://www.drugs.com/mtm/dextromethorphan-and-quinidine.html

Many drugs can affect dextromethorphan and quinidine, and some drugs should not be used at the same time. Tell your doctor about all your current medicines and any medicine you start or stop using. This includes prescription and over-the-counter medicines, vitamins, and . Not all possible interactions are listed here.

Further information

Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed.

The content of Holevn is solely for the purpose of providing information about Thuốc Dextromethorphan and quinidine  and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please contact your nearest doctor or clinic, hospital for advice. We do not accept liability if the patient arbitrarily uses the drug without following a doctor’s prescription.

Reference from: https://www.drugs.com/mtm/dextromethorphan-and-quinidine.html

Many drugs can affect dextromethorphan and quinidine, and some drugs should not be used at the same time. Tell your doctor about all your current medicines and any medicine you start or stop using. This includes prescription and over-the-counter medicines, vitamins, and . Not all possible interactions are listed here.

Further information

Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed.

The content of Holevn is solely for the purpose of providing information about Thuốc Dextromethorphan and quinidine  and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please contact your nearest doctor or clinic, hospital for advice. We do not accept liability if the patient arbitrarily uses the drug without following a doctor’s prescription.

Reference from: https://www.drugs.com/mtm/dextromethorphan-and-quinidine.html

Many drugs can affect dextromethorphan and quinidine, and some drugs should not be used at the same time. Tell your doctor about all your current medicines and any medicine you start or stop using. This includes prescription and over-the-counter medicines, vitamins, and . Not all possible interactions are listed here.

Further information

Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed.

The content of Holevn is solely for the purpose of providing information about Thuốc Dextromethorphan and quinidine  and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please contact your nearest doctor or clinic, hospital for advice. We do not accept liability if the patient arbitrarily uses the drug without following a doctor’s prescription.

Reference from: https://www.drugs.com/mtm/dextromethorphan-and-quinidine.html

Many drugs can affect dextromethorphan and quinidine, and some drugs should not be used at the same time. Tell your doctor about all your current medicines and any medicine you start or stop using. This includes prescription and over-the-counter medicines, vitamins, and . Not all possible interactions are listed here.

Further information

Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed.

The content of Holevn is solely for the purpose of providing information about Thuốc Dextromethorphan and quinidine  and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please contact your nearest doctor or clinic, hospital for advice. We do not accept liability if the patient arbitrarily uses the drug without following a doctor’s prescription.

Reference from: https://www.drugs.com/mtm/dextromethorphan-and-quinidine.html

Many drugs can affect dextromethorphan and quinidine, and some drugs should not be used at the same time. Tell your doctor about all your current medicines and any medicine you start or stop using. This includes prescription and over-the-counter medicines, vitamins, and . Not all possible interactions are listed here.

Further information

Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed.

The content of Holevn is solely for the purpose of providing information about Thuốc Dextromethorphan and quinidine  and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please contact your nearest doctor or clinic, hospital for advice. We do not accept liability if the patient arbitrarily uses the drug without following a doctor’s prescription.

Reference from: https://www.drugs.com/mtm/dextromethorphan-and-quinidine.html

Many drugs can affect dextromethorphan and quinidine, and some drugs should not be used at the same time. Tell your doctor about all your current medicines and any medicine you start or stop using. This includes prescription and over-the-counter medicines, vitamins, and . Not all possible interactions are listed here.

Further information

Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed.

The content of Holevn is solely for the purpose of providing information about Thuốc Dextromethorphan and quinidine  and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please contact your nearest doctor or clinic, hospital for advice. We do not accept liability if the patient arbitrarily uses the drug without following a doctor’s prescription.

Reference from: https://www.drugs.com/mtm/dextromethorphan-and-quinidine.html

Many drugs can affect dextromethorphan and quinidine, and some drugs should not be used at the same time. Tell your doctor about all your current medicines and any medicine you start or stop using. This includes prescription and over-the-counter medicines, vitamins, and . Not all possible interactions are listed here.

Further information

Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed.

The content of Holevn is solely for the purpose of providing information about Thuốc Dextromethorphan and quinidine  and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please contact your nearest doctor or clinic, hospital for advice. We do not accept liability if the patient arbitrarily uses the drug without following a doctor’s prescription.

Reference from: https://www.drugs.com/mtm/dextromethorphan-and-quinidine.html

Đánh giá 5* bài viết này

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here