Thuốc Daunorubicin and cytarabine liposome (Intravenous)

0
87
Thuốc Daunorubicin and cytarabine liposome (Intravenous)
Thuốc Daunorubicin and cytarabine liposome (Intravenous)

Hovevn Health chia sẻ các bài viết về: Thuốc Daunorubicin và cytarabine liposome (Tiêm tĩnh mạch), tác dụng phụ – liều lượng, thuốc Daunorubicin và cytarabine liposome (Tiêm tĩnh mạch) điều trị bệnh gì. Vui lòng tham khảo các chi tiết dưới đây.

daw-noe-ROO-bi-sin LYE-poh-some, sye-TARE-a-was LYE-poh-some

Đường truyền tĩnh mạch (Powder for Solution)

Không trao đổi với các sản phẩm khác có chứa DAUNOrubicin- và / hoặc cytarabineDAUNOrubicin và cytarabine, liposome có các khuyến nghị về liều lượng khác nhau so với tiêm DAUNOrubicin hydrochloride, tiêm cytarabine, tiêm lipodome, tiêm cytarabine Xác nhận tên thuốc và liều lượng trước khi chuẩn bị và quản lý để tránh sai sót về liều.

Holevn.org xem xét y tế. Cập nhật lần cuối vào ngày 10 tháng 9 năm 2019.

Tên thương hiệu thường được sử dụng

Tại Hoa Kỳ

 • Vyxeos

Các dạng bào chế có sẵn:

 • Bột giải pháp

Lớp trị liệu: Chất chống ung thư

Lớp dược lý: Thuốc chống dị ứng

Lớp hóa học: Anthracycline

Sử dụng cho daunorubicin và cytarabine liposome

Daunorubicin và tiêm cytarabine được sử dụng để điều trị bệnh bạch cầu tủy cấp tính liên quan đến trị liệu (AML) hoặc AML với những thay đổi liên quan đến tủy (AML-MRC).

Daunorubicin và cytarabine liposome can thiệp vào sự phát triển của các tế bào ung thư, cuối cùng bị cơ thể phá hủy. Vì sự phát triển của các tế bào cơ thể bình thường cũng có thể bị ảnh hưởng bởi doxorubicin và cytarabine liposome, các tác dụng phụ không mong muốn khác cũng sẽ xảy ra. Một số trong số này có thể nghiêm trọng và phải được báo cáo với bác sĩ của bạn.

Daunorubicin và cytarabine liposome chỉ được cung cấp bởi hoặc dưới sự giám sát của bác sĩ.

Trước khi sử dụng daunorubicin và cytarabine liposome

Khi quyết định sử dụng thuốc, rủi ro của việc dùng thuốc phải được cân nhắc với lợi ích mà nó sẽ làm. Đây là một quyết định mà bạn và bác sĩ của bạn sẽ đưa ra. Đối với daunorubicin và cytarabine liposome, cần xem xét những điều sau đây:

Dị ứng

Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bạn đã từng có bất kỳ phản ứng bất thường hoặc dị ứng với daunorubicin và cytarabine liposome hoặc bất kỳ loại thuốc nào khác. Cũng nói với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn nếu bạn có bất kỳ loại dị ứng nào khác, chẳng hạn như thực phẩm, thuốc nhuộm, chất bảo quản hoặc động vật. Đối với các sản phẩm không kê đơn, đọc nhãn hoặc thành phần gói cẩn thận.

Nhi khoa

Các nghiên cứu thích hợp đã không được thực hiện về mối quan hệ của tuổi tác với tác dụng của daunorubicin và tiêm cytarabine trong dân số nhi khoa. An toàn và hiệu quả chưa được thành lập.

Lão

Các nghiên cứu thích hợp được thực hiện cho đến nay đã không chứng minh được các vấn đề cụ thể về lão khoa sẽ hạn chế tính hữu ích của việc tiêm daunorubicin và cytarabine ở người cao tuổi. Tuy nhiên, bệnh nhân cao tuổi có nhiều khả năng gặp vấn đề chảy máu, điều này có thể cần thận trọng ở những bệnh nhân dùng daunorubicin và cytarabine liposome.

Cho con bú

Không có nghiên cứu đầy đủ ở phụ nữ để xác định nguy cơ trẻ sơ sinh khi sử dụng thuốc này trong thời gian cho con bú. Cân nhắc lợi ích tiềm năng chống lại các rủi ro tiềm ẩn trước khi dùng thuốc này trong khi cho con bú.

Tương tác với thuốc

Mặc dù một số loại thuốc không nên được sử dụng cùng nhau, trong các trường hợp khác, hai loại thuốc khác nhau có thể được sử dụng cùng nhau ngay cả khi có thể xảy ra tương tác. Trong những trường hợp này, bác sĩ của bạn có thể muốn thay đổi liều, hoặc các biện pháp phòng ngừa khác có thể là cần thiết. Khi bạn đang nhận được daunorubicin và cytarabine liposome, điều đặc biệt quan trọng là chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn biết nếu bạn đang sử dụng bất kỳ loại thuốc nào được liệt kê dưới đây. Các tương tác sau đây đã được chọn trên cơ sở ý nghĩa tiềm năng của chúng và không nhất thiết phải bao gồm tất cả.

Sử dụng daunorubicin và cytarabine liposome với bất kỳ loại thuốc nào sau đây không được khuyến cáo. Bác sĩ có thể quyết định không điều trị cho bạn bằng thuốc này hoặc thay đổi một số loại thuốc khác mà bạn dùng.

 • Vắc-xin sởi, sống
 • Vắc-xin quai bị, sống
 • Vắc-xin Rotavirus, sống
 • Vắc-xin Rubella, sống
 • Vắc-xin virus Varicella, sống
 • Vắc-xin Zoster, sống

Sử dụng daunorubicin và cytarabine liposome với bất kỳ loại thuốc nào sau đây thường không được khuyến cáo, nhưng có thể được yêu cầu trong một số trường hợp. Nếu cả hai loại thuốc được kê đơn cùng nhau, bác sĩ có thể thay đổi liều hoặc tần suất bạn sử dụng một hoặc cả hai loại thuốc.

 • Vắc-xin Adenovirus
 • Bacillus of Calmette và Guerin Vaccine, Live
 • Vắc-xin dịch tả, sống
 • Vắc xin phòng bệnh sốt xuất huyết, sống
 • Vắc-xin cúm, sống
 • Vắc-xin bại liệt, sống
 • Vắc xin thủy đậu
 • Trastuzumab
 • Vắc xin thương hàn
 • Vắc xin sốt vàng

Tương tác với thực phẩm / thuốc lá / rượu

Một số loại thuốc không nên được sử dụng tại hoặc trong khoảng thời gian ăn thực phẩm hoặc ăn một số loại thực phẩm nhất định vì tương tác có thể xảy ra. Sử dụng rượu hoặc thuốc lá với một số loại thuốc cũng có thể gây ra tương tác xảy ra. Thảo luận với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn về việc sử dụng thuốc với thực phẩm, rượu hoặc thuốc lá.

Các vấn đề y tế khác

Sự hiện diện của các vấn đề y tế khác có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng daunorubicin và cytarabine liposome. Hãy chắc chắn rằng bạn nói với bác sĩ của bạn nếu bạn có bất kỳ vấn đề y tế nào khác, đặc biệt là:

 • Vấn đề chảy máu hoặc
 • Bệnh tim hay
 • Bệnh thận hay
 • Bệnh gan hay
 • Bệnh Wilson (lượng đồng cao trong cơ thể) Hãy thận trọng. Có thể làm những điều kiện tồi tệ.

Sử dụng đúng cách daunorubicin và cytarabine liposome

 • Anxiety
 • belching
 • bleeding after having a bowel movement
 • bleeding, blistering, burning, coldness, discoloration of the skin, feeling of pressure, hives, infection, inflammation, itching, lumps, numbness, pain, rash, redness, scarring, soreness, stinging, swelling, tenderness, tingling, ulceration, or warmth at the injection site
 • bone and muscle pain
 • burning, dry, or itching of the eyes
 • changes in vision
 • constipation
 • cracked lips
 • decreased appetite
 • discharge, excessive tearing
 • heartburn
 • indigestion
 • redness, pain, or swelling of the eye, eyelid, or inner lining of the eyelid
 • small red or purple spots on the skin
 • stomach discomfort or upset
 • trouble sleeping
 • uncomfortable swelling around the anus

Other side effects not listed may also occur in some patients. If you notice any other effects, check with your healthcare professional.

Seek emergency medical attention or call 115

Further information

The content of Holevn is solely for the purpose of providing information about Thuốc Daunorubicin and cytarabine liposome (Intravenous)  and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please contact your nearest doctor or clinic, hospital for advice. We do not accept liability if the patient arbitrarily uses the drug without following a doctor’s prescription.

Reference from: https://www.drugs.com/cons/daunorubicin-and-cytarabine-liposome-intravenous.html

Talk with your doctor before using daunorubicin and cytarabine liposome if you plan to have children. Some men who use daunorubicin and cytarabine liposome have become infertile (unable to have children).

Check with your doctor right away if you have any unusual bleeding or bruising, black, tarry stools, blood in the urine or stools, headache, dizziness, or weakness, pain, swelling, or discomfort in a joint, pinpoint red spots on your skin, unusual nosebleeds, or unusual vaginal bleeding that is heavier than normal. These may be signs of bleeding problems.

If you are rapidly gaining weight, having shortness of breath, chest pain or discomfort, extreme tiredness or weakness, irregular breathing, irregular heartbeat, or excessive swelling of the hands, wrist, ankles, or feet, check with your doctor right away. These may be symptoms of a heart problem or your body keeping too much water.

Daunorubicin and cytarabine liposome may cause a serious allergic reaction, called anaphylaxis. This can be life-threatening and requires immediate medical attention. Tell your doctor right away if you have a rash, itching, hoarseness, trouble breathing, trouble swallowing, or any swelling of your hands, face, or mouth after receiving daunorubicin and cytarabine liposome.

Daunorubicin and cytarabine liposome contains copper gluconate. Check with your doctor right away if you have pain or tenderness in the upper stomach, pale stools, dark urine, loss of appetite, nausea, vomiting, yellow eyes or skin, changes in mood, blurred or double vision, difficulty in walking, headache, numbness or tingling in your fingers and toes, or trouble sleeping. These could be symptoms of copper toxicity.

Daunorubicin and cytarabine liposome may cause tissue damage at the injection site where daunorubicin and cytarabine liposome has leaked. Talk to your doctor if you have any concerns.

Do not take other medicines unless they have been discussed with your doctor. This includes prescription or nonprescription (over-the-counter [OTC]) medicines and herbal or vitamin supplements.

Daunorubicin and cytarabine liposome side effects

Along with its needed effects, a medicine may cause some unwanted effects. Although not all of these side effects may occur, if they do occur they may need medical attention.

Check with your doctor or nurse immediately if any of the following side effects occur:

More common

 • Bleeding gums
 • blood in the urine or stools
 • blurred vision
 • body aches or pain
 • chest pain or discomfort
 • chills
 • confusion as to time, place, or person
 • cough
 • coughing up blood
 • deafness
 • decreased frequency or amount of urine
 • diarrhea
 • difficulty in breathing or swallowing
 • dizziness
 • dizziness, faintness, or lightheadedness when getting up suddenly from a lying or sitting position
 • ear congestion
 • facial swelling
 • fainting
 • fast, slow, or irregular heartbeat
 • fever
 • general feeling of discomfort or illness
 • headache
 • holding false beliefs that cannot be changed by fact
 • increased blood pressure
 • increased menstrual flow or vaginal bleeding
 • increased thirst
 • itching of the genitals or other skin areas
 • loss of appetite
 • loss of voice
 • lower back or side pain
 • nasal congestion
 • nausea
 • nervousness
 • nosebleeds
 • painful or difficult urination
 • pale skin
 • paralysis
 • pinpoint red spots on the skin
 • pounding in the ears
 • prolonged bleeding from cuts
 • rapid, shallow breathing
 • red or black, tarry stools
 • red or dark brown urine
 • runny nose
 • scaling
 • seeing, hearing, or feeling things that are not there
 • skin rash
 • sneezing
 • sore throat
 • stomach cramps
 • stomach pain
 • sweating
 • swelling
 • swelling of the face, fingers, feet, or lower legs
 • tenderness
 • thickening of the bronchial secretions
 • tightness in the chest
 • troubled breathing
 • troubled breathing with exertion
 • ulcers, sores, or white spots in the mouth
 • unusual bleeding or bruising
 • unusual excitement, nervousness, or restlessness
 • unusual tiredness or weakness
 • vomiting
 • watery or bloody diarrhea
 • weakness
 • weight gain

Some side effects may occur that usually do not need medical attention. These side effects may go away during treatment as your body adjusts to the medicine. Also, your health care professional may be able to tell you about ways to prevent or reduce some of these side effects. Check with your health care professional if any of the following side effects continue or are bothersome or if you have any questions about them:

More common

 • Anxiety
 • belching
 • bleeding after having a bowel movement
 • bleeding, blistering, burning, coldness, discoloration of the skin, feeling of pressure, hives, infection, inflammation, itching, lumps, numbness, pain, rash, redness, scarring, soreness, stinging, swelling, tenderness, tingling, ulceration, or warmth at the injection site
 • bone and muscle pain
 • burning, dry, or itching of the eyes
 • changes in vision
 • constipation
 • cracked lips
 • decreased appetite
 • discharge, excessive tearing
 • heartburn
 • indigestion
 • redness, pain, or swelling of the eye, eyelid, or inner lining of the eyelid
 • small red or purple spots on the skin
 • stomach discomfort or upset
 • trouble sleeping
 • uncomfortable swelling around the anus

Other side effects not listed may also occur in some patients. If you notice any other effects, check with your healthcare professional.

Seek emergency medical attention or call 115

Further information

The content of Holevn is solely for the purpose of providing information about Thuốc Daunorubicin and cytarabine liposome (Intravenous)  and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please contact your nearest doctor or clinic, hospital for advice. We do not accept liability if the patient arbitrarily uses the drug without following a doctor’s prescription.

Reference from: https://www.drugs.com/cons/daunorubicin-and-cytarabine-liposome-intravenous.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here