Thuốc Conjugated estrogens and bazedoxifene (Oral)

0
243
Thuốc Conjugated estrogens and bazedoxifene (Oral)
Thuốc Conjugated estrogens and bazedoxifene (Oral)

Hovevn Health chia sẻ các bài viết về: estrogen liên hợp và bazedoxifene (uống), tác dụng phụ – liều lượng, estrogen liên hợp và bazedoxifene (uống) điều trị bệnh gì. Vui lòng tham khảo các chi tiết dưới đây.

ba-ze-DOX-i-feen AS-e-tate, KON-joo-gay-ted ES-troe-jenz

Đường uống (Máy tính bảng)

Ung thư nội mạc tử cung, Rối loạn tim mạch và Chứng mất trí có thể xảy ra Khi dùng bazedoxifene / estrogen liên hợp không nên dùng thêm estrogen. Có nguy cơ ung thư nội mạc tử cung tăng lên ở những phụ nữ có tử cung sử dụng estrogen không được bảo vệ. Bazedoxifene acetate / estrogen liên hợp đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ tăng sản nội mạc tử cung, có thể là tiền thân của ung thư nội mạc tử cung. Các biện pháp chẩn đoán đầy đủ, bao gồm lấy mẫu nội mạc tử cung theo chỉ định hoặc ngẫu nhiên khi được chỉ định, nên được thực hiện để loại trừ bệnh ác tính ở phụ nữ sau mãn kinh với chảy máu sinh dục bất thường không được chẩn đoán hoặc tái phát. Không nên sử dụng liệu pháp estrogen để phòng ngừa bệnh tim mạch hoặc chứng mất trí. Cơ quan phụ thuộc estrogen của Sáng kiến Sức khỏe Phụ nữ (WHI) đã báo cáo nguy cơ đột quỵ và huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) ở phụ nữ sau mãn kinh (50 đến 79 tuổi) trong suốt 7.1 năm điều trị bằng estrogen kết hợp uống hàng ngày (0,625 mg) , liên quan đến giả dược. Nghiên cứu phụ trợ estrogen đơn độc WHI (WHIMS) của WHI đã báo cáo nguy cơ mắc chứng mất trí có thể xảy ra ở phụ nữ sau mãn kinh từ 65 tuổi trở lên trong suốt 5,2 năm điều trị bằng estrogen liên hợp hàng ngày (0,625 mg), so với giả dược. Không biết liệu phát hiện này có áp dụng cho phụ nữ mãn kinh trẻ hơn không. Trong trường hợp không có dữ liệu so sánh, những rủi ro này nên được coi là tương tự đối với các liều estrogen liên hợp khác và các dạng estrogen liều khác. Estrogen nên được kê đơn ở liều thấp nhất có hiệu quả và trong thời gian ngắn nhất phù hợp với mục tiêu điều trị và rủi ro cho từng phụ nữ.

Holevn.org xem xét y tế. Cập nhật lần cuối vào ngày 3 tháng 12 năm 2019.

Tên thương hiệu thường được sử dụng

Tại Hoa Kỳ

 • Duavee

Các dạng bào chế có sẵn:

 • Máy tính bảng

Lớp dược lý: Bazedoxifene

Sử dụng cho estrogen liên hợp và bazedoxifene

Bazedoxifene và kết hợp estrogen liên hợp được sử dụng để điều trị các cơn bốc hỏa từ trung bình đến nặng và các triệu chứng mãn kinh khác ở phụ nữ có tử cung (tử cung). Estrogen kết hợp và bazedoxifene cũng được sử dụng để ngăn ngừa loãng xương (làm loãng xương) sau khi mãn kinh.

Estrogen kết hợp và bazedoxifene chỉ có sẵn với toa thuốc của bác sĩ.

Trước khi sử dụng estrogen liên hợp và bazedoxifene

Khi quyết định sử dụng thuốc, rủi ro của việc dùng thuốc phải được cân nhắc với lợi ích mà nó sẽ làm. Đây là một quyết định mà bạn và bác sĩ của bạn sẽ đưa ra. Đối với estrogen liên hợp và bazedoxifene, cần xem xét những điều sau đây:

Dị ứng

Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bạn đã từng có bất kỳ phản ứng bất thường hoặc dị ứng với estrogen liên hợp và bazedoxifene hoặc bất kỳ loại thuốc nào khác. Cũng nói với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn nếu bạn có bất kỳ loại dị ứng nào khác, chẳng hạn như thực phẩm, thuốc nhuộm, chất bảo quản hoặc động vật. Đối với các sản phẩm không kê đơn, đọc nhãn hoặc thành phần gói cẩn thận.

Nhi khoa

Sử dụng Duavee® không được chỉ định ở trẻ em.

Lão

Make sure any doctor or dentist who treats you knows that you are using conjugated estrogens and bazedoxifene. You may need to stop using conjugated estrogens and bazedoxifene before you have surgery or if you need to stay in bed for an extended time. Conjugated estrogens and bazedoxifene may affect the results of certain medical tests.

Do not eat grapefruit or drink grapefruit juice while you are using conjugated estrogens and bazedoxifene. Grapefruit and grapefruit juice may change the amount of conjugated estrogens and bazedoxifene that is absorbed in the body.

Do not take other medicines unless they have been discussed with your doctor. This includes prescription or nonprescription (over-the-counter [OTC]) medicines and herbal (eg, St. John’s wort) or vitamin supplements.

Conjugated estrogens and bazedoxifene side effects

Along with its needed effects, a medicine may cause some unwanted effects. Although not all of these side effects may occur, if they do occur they may need medical attention.

Check with your doctor immediately if any of the following side effects occur:

Incidence not known

Some side effects may occur that usually do not need medical attention. These side effects may go away during treatment as your body adjusts to the medicine. Also, your health care professional may be able to tell you about ways to prevent or reduce some of these side effects. Check with your health care professional if any of the following side effects continue or are bothersome or if you have any questions about them:

More common

 • Diarrhea
 • muscle spasm
 • throat pain
 • upper abdominal or stomach pain

Less common

 • Neck pain

Other side effects not listed may also occur in some patients. If you notice any other effects, check with your healthcare professional.

Seek emergency medical attention or call 115

Further information

The content of Holevn is solely for the purpose of providing information about Thuốc Conjugated estrogens and bazedoxifene (Oral)  and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please contact your nearest doctor or clinic, hospital for advice. We do not accept liability if the patient arbitrarily uses the drug without following a doctor’s prescription.

Reference from: https://www.drugs.com/cons/conjugated-estrogens-and-bazedoxifene.html

Proper use of conjugated estrogens and bazedoxifene

It is very important that you use conjugated estrogens and bazedoxifene only as directed by your doctor. Do not use more of it, do not use it more often, and do not use it for a longer time than your doctor ordered. To do so may cause unwanted side effects.

Conjugated estrogens and bazedoxifene comes with a patient information leaflet. Read and follow the instructions in the leaflet carefully. Ask your doctor if you have any questions.

Swallow the tablet whole. Do not crush, break, or chew it. You may take conjugated estrogens and bazedoxifene with or without food.

Your doctor may also want you to take vitamin D and calcium supplements while taking conjugated estrogens and bazedoxifene.

Dosing

The dose of conjugated estrogens and bazedoxifene will be different for different patients. Follow your doctor’s orders or the directions on the label. The following information includes only the average doses of conjugated estrogens and bazedoxifene. If your dose is different, do not change it unless your doctor tells you to do so.

The amount of medicine that you take depends on the strength of the medicine. Also, the number of doses you take each day, the time allowed between doses, and the length of time you take the medicine depend on the medical problem for which you are using the medicine.

 • For oral dosage form (tablets):
  • For treatment of menopause symptoms and prevention of osteoporosis:
   • Adults—One tablet once a day. Each tablet contains 20 milligrams (mg) of bazedoxifene and 0.45 mg of conjugated estrogens.s
   • Children—Use is not recommended.

Missed dose

If you miss a dose of conjugated estrogens and bazedoxifene, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular dosing schedule. Do not double doses.

Storage

Keep out of the reach of children.

Do not keep outdated medicine or medicine no longer needed.

Ask your healthcare professional how you should dispose of any medicine you do not use.

Store the medicine in a closed container at room temperature, away from heat, moisture, and direct light. Keep from freezing.

Keep your medicine in the original package until you are ready to use it. Do not place the tablets in pill boxes or pill organizers. After opening the foil pouch, use the medicine within 60 days.

Precautions while using conjugated estrogens and bazedoxifene

It is very important that your doctor check your progress at regular visits to make sure conjugated estrogens and bazedoxifene is working properly and does not cause unwanted effects. Pelvic exam, breast exam, and mammogram (breast x-ray) may be needed to check for unwanted effects, unless your doctor tells you otherwise. Be sure to keep all appointments.

It is unlikely that a postmenopausal woman may become pregnant. But, you should know that using conjugated estrogens and bazedoxifene while you are pregnant could harm your unborn baby. If you think you have become pregnant while using the medicine, tell your doctor right away.

Using conjugated estrogens and bazedoxifene may increase your risk for having blood clots, strokes, or heart attacks. This risk may continue even after you stop using the medicine. Your risk for these serious problems is even greater if you have high blood pressure, high cholesterol in your blood, diabetes or are overweight or smoke cigarettes. Contact your doctor immediately if you experience chest pain, confusion, difficulty speaking, double vision, headaches, an inability to move arms, legs or facial muscle, or an inability to speak.

Using conjugated estrogens and bazedoxifene may increase your risk of endometrial cancer, breast cancer, or uterine cancer. Talk with your doctor about this risk. Check with your doctor immediately if your experience abnormal vaginal bleeding.

Using conjugated estrogens and bazedoxifene may increase your risk of dementia, especially in women 65 years of age and older.

Check with your doctor immediately if severe headache or sudden loss of vision or any other change in vision occurs while you are using conjugated estrogens and bazedoxifene. Your doctor may want you to have your eyes checked by an ophthalmologist (eye doctor).

Make sure any doctor or dentist who treats you knows that you are using conjugated estrogens and bazedoxifene. You may need to stop using conjugated estrogens and bazedoxifene before you have surgery or if you need to stay in bed for an extended time. Conjugated estrogens and bazedoxifene may affect the results of certain medical tests.

Do not eat grapefruit or drink grapefruit juice while you are using conjugated estrogens and bazedoxifene. Grapefruit and grapefruit juice may change the amount of conjugated estrogens and bazedoxifene that is absorbed in the body.

Do not take other medicines unless they have been discussed with your doctor. This includes prescription or nonprescription (over-the-counter [OTC]) medicines and herbal (eg, St. John’s wort) or vitamin supplements.

Conjugated estrogens and bazedoxifene side effects

Along with its needed effects, a medicine may cause some unwanted effects. Although not all of these side effects may occur, if they do occur they may need medical attention.

Check with your doctor immediately if any of the following side effects occur:

Incidence not known

 • Acid or sour stomach
 • anxiety
 • backache
 • belching
 • bloating
 • change in vaginal discharge
 • chest pain
 • chills
 • clear or bloody discharge from the nipple
 • confusion
 • constipation
 • cough
 • darkened urine
 • difficulty with speaking
 • dimpling of the breast skin
 • dizziness or lightheadedness
 • double vision
 • fainting
 • fast heartbeat
 • fever
 • full or bloated feeling or pressure in the stomach
 • headache
 • heartburn
 • inability to move the arms, legs, or facial muscles
 • inability to speak
 • indigestion
 • inverted nipple
 • loss of appetite
 • lump in the breast or under the arm
 • nausea
 • pain or feeling of pressure in the pelvis
 • pain, redness, or swelling in the arm or leg
 • pains in the stomach, side, or abdomen, possibly radiating to the back
 • persistent crusting or scaling of the nipple
 • redness or swelling of the breast
 • slow speech
 • sore on the skin of the breast that does not heal
 • stomach discomfort, upset, or pain
 • sudden shortness of breath or troubled breathing
 • swelling of the abdominal or stomach area
 • vaginal bleeding
 • vomiting
 • yellow eyes or skin

Some side effects may occur that usually do not need medical attention. These side effects may go away during treatment as your body adjusts to the medicine. Also, your health care professional may be able to tell you about ways to prevent or reduce some of these side effects. Check with your health care professional if any of the following side effects continue or are bothersome or if you have any questions about them:

More common

 • Diarrhea
 • muscle spasm
 • throat pain
 • upper abdominal or stomach pain

Less common

 • Neck pain

Other side effects not listed may also occur in some patients. If you notice any other effects, check with your healthcare professional.

Seek emergency medical attention or call 115

Further information

The content of Holevn is solely for the purpose of providing information about Thuốc Conjugated estrogens and bazedoxifene (Oral)  and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please contact your nearest doctor or clinic, hospital for advice. We do not accept liability if the patient arbitrarily uses the drug without following a doctor’s prescription.

Reference from: https://www.drugs.com/cons/conjugated-estrogens-and-bazedoxifene.html

Đánh giá 5* bài viết này

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here