Thuốc Bumetanide (Oral)

0
157
Thuốc Bumetanide (Oral)
Thuốc Bumetanide (Oral)

Holevn Health chia sẻ các bài viết về: Thuốc Bumetanide (Thuốc uống), tác dụng phụ – liều lượng, Thuốc Bumetanide (Thuốc uống) điều trị bệnh gì. Các vấn đề lưu ý khác. Vui lòng tham khảo các chi tiết dưới đây.

bue-MET-a-nide

Đường uống (Máy tính bảng)

Bumetanide là một loại thuốc lợi tiểu mạnh, nếu dùng quá nhiều, có thể dẫn đến lợi tiểu sâu với sự suy giảm nước và điện giải. Do đó, cần có sự giám sát y tế cẩn thận, và liều lượng và lịch dùng thuốc phải được điều chỉnh theo nhu cầu của từng bệnh nhân.

Holevn.org xem xét y tế. Cập nhật lần cuối vào ngày 19 tháng 5 năm 2019.

Tên thương hiệu thường được sử dụng

Tại Hoa Kỳ

 • Bumex

Các dạng bào chế có sẵn:

 • Máy tính bảng

Lớp trị liệu: Tác nhân tim mạch

Lớp dược lý: Lợi tiểu, Vòng lặp

Sử dụng cho bumetanide

Bumetanide thuộc về một nhóm thuốc gọi là thuốc lợi tiểu quai hay “thuốc nước”. Bumetanide được dùng để giúp điều trị ứ nước (phù) và sưng do suy tim sung huyết, bệnh gan, bệnh thận hoặc các tình trạng y tế khác. Nó hoạt động bằng cách tác động lên thận để tăng lưu lượng nước tiểu.

Bumetanide chỉ có sẵn với toa thuốc của bác sĩ.

Trước khi sử dụng bumetanide

Khi quyết định sử dụng thuốc, rủi ro của việc dùng thuốc phải được cân nhắc với lợi ích mà nó sẽ làm. Đây là một quyết định mà bạn và bác sĩ của bạn sẽ đưa ra. Đối với bumetanide, những điều sau đây cần được xem xét:

Dị ứng

Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bạn đã từng có bất kỳ phản ứng bất thường hoặc dị ứng với bumetanide hoặc bất kỳ loại thuốc nào khác. Cũng nói với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn nếu bạn có bất kỳ loại dị ứng nào khác, chẳng hạn như thực phẩm, thuốc nhuộm, chất bảo quản hoặc động vật. Đối với các sản phẩm không kê đơn, đọc nhãn hoặc thành phần gói cẩn thận.

Nhi khoa

Các nghiên cứu thích hợp đã không được thực hiện về mối quan hệ của tuổi tác với tác dụng của bumetanide trong dân số nhi khoa. An toàn và hiệu quả chưa được thành lập.

Lão

Các nghiên cứu phù hợp được thực hiện cho đến nay đã không chứng minh được các vấn đề về lão khoa cụ thể sẽ hạn chế tính hữu ích của bumetanide ở người cao tuổi. Tuy nhiên, bệnh nhân cao tuổi có nhiều khả năng mắc các vấn đề về gan, thận hoặc tim liên quan đến tuổi, có thể cần điều chỉnh liều ở bệnh nhân dùng bumetanide.

Thai kỳ

Mang thai loại Giải trình
Tất cả các tam cá nguyệt C Các nghiên cứu trên động vật đã cho thấy một tác dụng phụ và không có nghiên cứu đầy đủ ở phụ nữ mang thai HOẶC không có nghiên cứu trên động vật nào được thực hiện và không có nghiên cứu đầy đủ ở phụ nữ mang thai.

Cho con bú

Không có nghiên cứu đầy đủ ở phụ nữ để xác định nguy cơ trẻ sơ sinh khi sử dụng thuốc này trong thời gian cho con bú. Cân nhắc lợi ích tiềm năng chống lại các rủi ro tiềm ẩn trước khi dùng thuốc này trong khi cho con bú.

Tương tác với thuốc

Mặc dù một số loại thuốc không nên được sử dụng cùng nhau, trong các trường hợp khác, hai loại thuốc khác nhau có thể được sử dụng cùng nhau ngay cả khi có thể xảy ra tương tác. Trong những trường hợp này, bác sĩ của bạn có thể muốn thay đổi liều, hoặc các biện pháp phòng ngừa khác có thể là cần thiết. Khi bạn đang dùng bumetanide, điều đặc biệt quan trọng là chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn phải biết nếu bạn đang sử dụng bất kỳ loại thuốc nào được liệt kê dưới đây. Các tương tác sau đây đã được chọn trên cơ sở ý nghĩa tiềm năng của chúng và không nhất thiết phải bao gồm tất cả.

Sử dụng bumetanide với bất kỳ loại thuốc nào sau đây không được khuyến cáo. Bác sĩ có thể quyết định không điều trị cho bạn bằng thuốc này hoặc thay đổi một số loại thuốc khác mà bạn dùng.

 • Desmopressin

Sử dụng bumetanide với bất kỳ loại thuốc nào sau đây thường không được khuyến cáo, nhưng có thể được yêu cầu trong một số trường hợp. Nếu cả hai loại thuốc được kê đơn cùng nhau, bác sĩ có thể thay đổi liều hoặc tần suất bạn sử dụng một hoặc cả hai loại thuốc.

 • Agitation
 • back pain
 • black, tarry stools
 • bleeding gums
 • blood in the urine or stools
 • chest pain
 • convulsions (seizures)
 • deep or fast breathing with dizziness
 • dizziness, faintness, or lightheadedness when getting up from a lying or sitting position suddenly
 • fever
 • hallucinations
 • hives
 • increase in heart rate
 • increased blood pressure
 • numbness of feet, hands, and around the mouth
 • pinpoint red spots on the skin
 • rapid breathing
 • stiff neck
 • sunken eyes
 • trembling, jerking of hands
 • unusual bleeding or bruising
 • weight gain
 • wrinkled skin

Get emergency help immediately if any of the following symptoms of overdose occur:

Symptoms of overdose

 • Difficulty breathing
 • pain in chest, groin, or legs, especially the calves
 • severe, sudden headache
 • slurred speech
 • sudden loss of coordination
 • sudden, severe weakness or numbness in the arm or leg
 • sudden, unexplained shortness of breath
 • unusual drowsiness, dullness, or feeling of sluggishness
 • vision changes

Some side effects may occur that usually do not need medical attention. These side effects may go away during treatment as your body adjusts to the medicine. Also, your health care professional may be able to tell you about ways to prevent or reduce some of these side effects. Check with your health care professional if any of the following side effects continue or are bothersome or if you have any questions about them:

Rare

 • Decreased interest in sexual intercourse
 • diarrhea
 • difficulty with moving
 • ear discomfort
 • feeling of constant movement of self or surroundings
 • inability to have or keep an erection
 • itching skin
 • loss in sexual ability, desire, drive, or performance
 • muscle or bone pain
 • muscle stiffness
 • nipple tenderness
 • pain, swelling, or redness in joints
 • rash
 • sensation of spinning
 • shorter than usual time to ejaculation of semen
 • trouble with hearing
 • upset stomach

Other side effects not listed may also occur in some patients. If you notice any other effects, check with your healthcare professional.

Seek emergency medical attention or call 115

Further information

The content of Holevn is solely for the purpose of providing information about Thuốc Bumetanide (Oral)  and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please contact your nearest doctor or clinic, hospital for advice. We do not accept liability if the patient arbitrarily uses the drug without following a doctor’s prescription.

Reference from: https://www.drugs.com/cons/bumetanide.html

The amount of medicine that you take depends on the strength of the medicine. Also, the number of doses you take each day, the time allowed between doses, and the length of time you take the medicine depend on the medical problem for which you are using the medicine.

 • For oral dosage form (tablets):
  • For edema:
   • Adults—0.5 to 2 milligrams (mg) once a day. Your doctor may adjust your dose if needed.
   • Children—Use and dose must be determined by your doctor .

Missed dose

If you miss a dose of bumetanide, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular dosing schedule. Do not double doses.

Storage

Store the medicine in a closed container at room temperature, away from heat, moisture, and direct light. Keep from freezing.

Keep out of the reach of children.

Do not keep outdated medicine or medicine no longer needed.

Ask your healthcare professional how you should dispose of any medicine you do not use.

Precautions while using bumetanide

It is very important that your doctor check your progress at regular visits to make sure bumetanide is working properly. Blood tests may be needed to check for unwanted effects .

Bumetanide may cause you to lose more potassium from your body than normal. Your doctor will monitor the potassium in your blood while you are taking bumetanide. To prevent the loss of too much water and potassium, tell your doctor if you become sick with severe or continuing nausea, vomiting, or diarrhea. Check with your doctor right away if you have one or more of these symptoms: dry mouth; increased thirst; muscle cramps; or nausea or vomiting .

Bumetanide can lower the number of platelets in your blood. Platelets are necessary for proper blood clotting. Check with your doctor immediately if you notice any unusual bleeding or bruising; black, tarry stools; blood in the urine or stools; or pinpoint red spots on your skin .

Bumetanide may cause changes in your blood sugar levels. If you notice a change in the results of your blood or urine sugar tests, or if you have any questions, check with your doctor .

Bumetanide side effects

Along with its needed effects, a medicine may cause some unwanted effects. Although not all of these side effects may occur, if they do occur they may need medical attention.

Check with your doctor immediately if any of the following side effects occur:

More common

 • Abdominal pain
 • blurred vision
 • confusion
 • decreased urine output
 • dizziness
 • drowsiness
 • dry mouth
 • fast or irregular heartbeat
 • flushed, dry skin
 • fruit-like breath odor
 • headache
 • increased hunger
 • increased thirst
 • increased urination
 • irritability
 • joint pain, stiffness, or swelling
 • loss of appetite
 • loss of mental alertness
 • lower back, side, or stomach pain
 • mood or mental changes
 • muscle pain or cramps
 • nausea or vomiting
 • numbness or tingling in the hands, feet, or lips
 • shortness of breath
 • sweating
 • swelling of face, hands, feet, ankles, or lower legs
 • troubled breathing
 • unexplained weight loss
 • unusual tiredness or weakness
 • weak pulse

Rare

 • Agitation
 • back pain
 • black, tarry stools
 • bleeding gums
 • blood in the urine or stools
 • chest pain
 • convulsions (seizures)
 • deep or fast breathing with dizziness
 • dizziness, faintness, or lightheadedness when getting up from a lying or sitting position suddenly
 • fever
 • hallucinations
 • hives
 • increase in heart rate
 • increased blood pressure
 • numbness of feet, hands, and around the mouth
 • pinpoint red spots on the skin
 • rapid breathing
 • stiff neck
 • sunken eyes
 • trembling, jerking of hands
 • unusual bleeding or bruising
 • weight gain
 • wrinkled skin

Get emergency help immediately if any of the following symptoms of overdose occur:

Symptoms of overdose

 • Difficulty breathing
 • pain in chest, groin, or legs, especially the calves
 • severe, sudden headache
 • slurred speech
 • sudden loss of coordination
 • sudden, severe weakness or numbness in the arm or leg
 • sudden, unexplained shortness of breath
 • unusual drowsiness, dullness, or feeling of sluggishness
 • vision changes

Some side effects may occur that usually do not need medical attention. These side effects may go away during treatment as your body adjusts to the medicine. Also, your health care professional may be able to tell you about ways to prevent or reduce some of these side effects. Check with your health care professional if any of the following side effects continue or are bothersome or if you have any questions about them:

Rare

 • Decreased interest in sexual intercourse
 • diarrhea
 • difficulty with moving
 • ear discomfort
 • feeling of constant movement of self or surroundings
 • inability to have or keep an erection
 • itching skin
 • loss in sexual ability, desire, drive, or performance
 • muscle or bone pain
 • muscle stiffness
 • nipple tenderness
 • pain, swelling, or redness in joints
 • rash
 • sensation of spinning
 • shorter than usual time to ejaculation of semen
 • trouble with hearing
 • upset stomach

Other side effects not listed may also occur in some patients. If you notice any other effects, check with your healthcare professional.

Seek emergency medical attention or call 115

Further information

The content of Holevn is solely for the purpose of providing information about Thuốc Bumetanide (Oral)  and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please contact your nearest doctor or clinic, hospital for advice. We do not accept liability if the patient arbitrarily uses the drug without following a doctor’s prescription.

Reference from: https://www.drugs.com/cons/bumetanide.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here