Thuốc Bayer (Oral)

0
299
Thuốc Bayer (Oral)
Thuốc Bayer (Oral)

Holevn Health chia sẻ các bài viết về: Thuốc Bayer (Thuốc uống), tác dụng phụ – liều lượng, Thuốc Bayer (Thuốc uống) điều trị bệnh gì. Các vấn đề lưu ý khác. Vui lòng tham khảo các chi tiết dưới đây.

Tên chung: aspirin (Đường uống)

Aspirin

Holevn.org xem xét y tế. Cập nhật lần cuối vào ngày 10 tháng 9 năm 2019.

Tên thương hiệu thường được sử dụng

Tại Hoa Kỳ

 • Ascriptin
 • Aspergum
 • Aspirtab
 • Bayer
 • Dễ dàng hơn
 • Ecotrin
 • Thuốc sinh tố
 • Giải trí
 • Genacote
 • Halfprin
 • Ninoprin
 • Aspirin

Các dạng bào chế có sẵn:

 • Viên nang, phát hành mở rộng, 24 HR
 • Máy tính bảng, nhai
 • Máy tính bảng, Enteric tráng
 • Máy tính bảng

Lớp trị liệu: Chất ức chế kết tập tiểu cầu

Lớp dược lý: NSAID

Lớp hóa học: Salicylate, Aspirin

Sử dụng cho Bayer

Viên nang giải phóng kéo dài Aspirin được sử dụng để giảm nguy cơ đau tim ở bệnh nhân mắc bệnh mạch vành mạn tính, chẳng hạn như bệnh nhân có tiền sử đau tim hoặc đau thắt ngực (đau ngực dữ dội). Nó cũng được sử dụng để giảm nguy cơ đột quỵ tái phát ở những bệnh nhân bị đột quỵ do thiếu máu cục bộ hoặc cơn thiếu máu não thoáng qua.

Thuốc này chỉ có sẵn với toa thuốc của bác sĩ.

Trước khi sử dụng Bayer

Khi quyết định sử dụng thuốc, rủi ro của việc dùng thuốc phải được cân nhắc với lợi ích mà nó sẽ làm. Đây là một quyết định mà bạn và bác sĩ của bạn sẽ đưa ra. Đối với thuốc này, cần xem xét những điều sau đây:

Dị ứng

Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bạn đã từng có bất kỳ phản ứng bất thường hoặc dị ứng với thuốc này hoặc bất kỳ loại thuốc khác. Cũng nói với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn nếu bạn có bất kỳ loại dị ứng nào khác, chẳng hạn như thực phẩm, thuốc nhuộm, chất bảo quản hoặc động vật. Đối với các sản phẩm không kê đơn, đọc nhãn hoặc thành phần gói cẩn thận.

Nhi khoa

Các nghiên cứu thích hợp đã không được thực hiện về mối quan hệ của tuổi tác với tác dụng của viên nang giải phóng kéo dài aspirin trong dân số nhi khoa. An toàn và hiệu quả chưa được thành lập.

Lão

Các nghiên cứu phù hợp được thực hiện cho đến nay đã không chứng minh được các vấn đề cụ thể về lão khoa sẽ hạn chế tính hữu ích của viên nang giải phóng kéo dài aspirin ở người cao tuổi.

Cho con bú

Không có nghiên cứu đầy đủ ở phụ nữ để xác định nguy cơ trẻ sơ sinh khi sử dụng thuốc này trong thời gian cho con bú. Cân nhắc lợi ích tiềm năng chống lại các rủi ro tiềm ẩn trước khi dùng thuốc này trong khi cho con bú.

Tương tác với thuốc

Certain medicines should not be used at or around the time of eating food or eating certain types of food since interactions may occur. Using alcohol or tobacco with certain medicines may also cause interactions to occur. The following interactions have been selected on the basis of their potential significance and are not necessarily all-inclusive.

Using this medicine with any of the following may cause an increased risk of certain side effects but may be unavoidable in some cases. If used together, your doctor may change the dose or how often you use this medicine, or give you special instructions about the use of food, alcohol, or tobacco.

 • Ethanol

Other medical problems

  The presence of other medical problems may affect the use of this medicine. Make sure you tell your doctor if you have any other medical problems, especially:

  • Allergy to nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) or
  • Asthma with nasal polyps and rhinitis, history of or
  • Stomach ulcers or bleeding—Should not be used in patients with these conditions.
  • Kidney disease, severe or
  • Liver disease, severe—Avoid use in patients with these conditions.

  Proper use of Bayer

  This section provides information on the proper use of a number of products that contain aspirin. It may not be specific to Bayer. Please read with care.

  Take this medicine only as directed by your doctor. Do not take more of it, do not take it more often, and do not take it for a longer time than your doctor ordered.

  Take the capsule with a full glass of water at the same time each day.

  Swallow the extended-release capsule whole. Do not crush, break, or chew it.

  Do not take Durlaza™ 2 hours before or 1 hour after drinking alcohol.

  Dosing

  The dose of this medicine will be different for different patients. Follow your doctor’s orders or the directions on the label. The following information includes only the average doses of this medicine. If your dose is different, do not change it unless your doctor tells you to do so.

  The amount of medicine that you take depends on the strength of the medicine. Also, the number of doses you take each day, the time allowed between doses, and the length of time you take the medicine depend on the medical problem for which you are using the medicine.

  • For oral dosage form (extended-release capsules):
   • To lower risk of heart attack and stroke:
    • Adults—162.5 milligrams (mg) (one capsule) once a day.
    • Children—Use and dose must be determined by your doctor.

  Missed dose

  If you miss a dose of this medicine, skip the missed dose and go back to your regular dosing schedule. Do not double doses.

  Storage

  Store the medicine in a closed container at room temperature, away from heat, moisture, and direct light. Keep from freezing.

  Keep out of the reach of children.

  Do not keep outdated medicine or medicine no longer needed.

  Ask your healthcare professional how you should dispose of any medicine you do not use.

  Precautions while using Bayer

  It is very important that your doctor check your progress while you are using this medicine. This will allow your doctor to see if the medicine is working properly and to decide if you should continue to take it.

  This medicine can not be used for treatment of a heart attack. Use an immediate-release aspirin in such an event.

  Make sure your doctor knows if you are pregnant or breastfeeding. Do not use this medicine during the later part of a pregnancy unless your doctor tells you to.

  This medicine may increase risk for bleeding problems, including stomach ulcers or bleeding. This usually occurs if you are taking aspirin with certain medicines (eg, NSAIDs, blood thinner). Check with your doctor right away if you have black, tarry stools, severe or continuing stomach pain, unusual bleeding, bruising, or weakness, or vomiting of blood or material that looks like coffee grounds.

  Do not take other medicines unless they have been discussed with your doctor. This includes prescription or nonprescription (over-the-counter [OTC]) medicines and herbal or vitamin supplements.

  Bayer side effects

  Along with its needed effects, a medicine may cause some unwanted effects. Although not all of these side effects may occur, if they do occur they may need medical attention.

  Check with your doctor immediately if any of the following side effects occur:

  Incidence not known

  • Abdominal or stomach pain, cramping, or burning
  • black, tarry stools
  • bloody or cloudy urine
  • change in consciousness
  • chest pain or discomfort
  • confusion
  • constipation
  • convulsions, severe or continuing
  • dark urine
  • decreased frequency or amount of urine
  • diarrhea
  • difficult breathing
  • drowsiness
  • fainting
  • fast breathing
  • feeling that something terrible will happen
  • fever
  • general tiredness and weakness
  • greatly decreased frequency of urination or amount of urine
  • headache
  • heartburn
  • increased thirst
  • indigestion
  • irregular heartbeat
  • light-colored stools
  • loss of appetite
  • loss of consciousness
  • lower back or side pain
  • muscle cramping and weakness
  • muscle tremors
  • nausea or vomiting
  • nervousness
  • numbness or tingling in the hands, feet, or lips
  • panic
  • rapid, deep breathing
  • restlessness
  • seizures
  • skin rash
  • stomach cramps
  • swelling of the face, fingers, or lower legs
  • unusual bleeding or bruising
  • unusual tiredness or weakness
  • upper right abdominal or stomach
  • vomiting of blood or material that looks like coffee grounds
  • weakness or heaviness of the legs
  • weight gain
  • yellow eyes and skin

  Some side effects may occur that usually do not need medical attention. These side effects may go away during treatment as your body adjusts to the medicine. Also, your health care professional may be able to tell you about ways to prevent or reduce some of these side effects. Check with your health care professional if any of the following side effects continue or are bothersome or if you have any questions about them:

  Incidence not known

  • Acid or sour stomach
  • anxiety
  • belching
  • dizziness
  • dry mouth
  • hyperventilation
  • irritability
  • shaking
  • stomach discomfort, upset, or pain
  • trouble sleeping
  • unusual drowsiness, dullness, tiredness, weakness, or feeling of sluggishness

  Other side effects not listed may also occur in some patients. If you notice any other effects, check with your healthcare professional.

  Seek emergency medical attention or call 115

  Further information

  Related questions

  The content of Holevn is solely for the purpose of providing information about Thuốc Bayer (Oral)  and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please contact your nearest doctor or clinic, hospital for advice. We do not accept liability if the patient arbitrarily uses the drug without following a doctor’s prescription.

  Reference from: https://www.drugs.com/cons/bayer-oral.html

 • Dexibuprofen
 • Dexketoprofen
 • Diazoxide
 • Dibenzepin
 • Diclofenac
 • Dicumarol
 • Diflunisal
 • Digoxin
 • Dipyrone
 • Dothiepin
 • Doxepin
 • Droxicam
 • Duloxetine
 • Edoxaban
 • Eplerenone
 • Eptifibatide
 • Escitalopram
 • Ethacrynic Acid
 • Etodolac
 • Etofenamate
 • Etoricoxib
 • Felbinac
 • Fenoprofen
 • Fepradinol
 • Feprazone
 • Feverfew
 • Floctafenine
 • Flufenamic Acid
 • Fluoxetine
 • Flurbiprofen
 • Fluvoxamine
 • Fondaparinux
 • Furosemide
 • Ginkgo
 • Glimepiride
 • Glipizide
 • Glyburide
 • Gossypol
 • Heparin
 • Hydrochlorothiazide
 • Hydroflumethiazide
 • Ibrutinib
 • Ibuprofen
 • Imipramine
 • Indapamide
 • Indomethacin
 • Inotersen
 • Ketoprofen
 • Lepirudin
 • Levomilnacipran
 • Lithium
 • Lofepramine
 • Lornoxicam
 • Loxoprofen
 • Lumiracoxib
 • Macimorelin
 • Meclofenamate
 • Mefenamic Acid
 • Melitracen
 • Meloxicam
 • Metformin
 • Methotrexate
 • Methyclothiazide
 • Metolazone
 • Milnacipran
 • Morniflumate
 • Nabumetone
 • Naproxen
 • Nateglinide
 • Nefazodone
 • Nepafenac
 • Nicorandil
 • Niflumic Acid
 • Nimesulide
 • Nimesulide Beta Cyclodextrin
 • Nortriptyline
 • Opipramol
 • Oxaprozin
 • Oxyphenbutazone
 • Parecoxib
 • Paroxetine
 • Pemetrexed
 • Pentosan Polysulfate Sodium
 • Pentoxifylline
 • Phenindione
 • Phenprocoumon
 • Phenylbutazone
 • Piketoprofen
 • Piracetam
 • Piroxicam
 • Polythiazide
 • Pralatrexate
 • Pranoprofen
 • Prasugrel
 • Proglumetacin
 • Propyphenazone
 • Proquazone
 • Protein C
 • Protriptyline
 • Repaglinide
 • Reteplase, Recombinant
 • Rivaroxaban
 • Rofecoxib
 • Salicylic Acid
 • Salsalate
 • Sertraline
 • Sodium Salicylate
 • Spironolactone
 • Sulindac
 • Tacrolimus
 • Tenofovir Disoproxil Fumarate
 • Tenoxicam
 • Tianeptine
 • Tiaprofenic Acid
 • Ticagrelor
 • Ticlopidine
 • Tirofiban
 • Tolazamide
 • Tolbutamide
 • Tolfenamic Acid
 • Tolmetin
 • Torsemide
 • Trazodone
 • Treprostinil
 • Triamterene
 • Trichlormethiazide
 • Trimipramine
 • Valdecoxib
 • Varicella Virus Vaccine, Live
 • Venlafaxine
 • Vilazodone
 • Vortioxetine
 • Warfarin
 • Xipamide

Using this medicine with any of the following medicines may cause an increased risk of certain side effects, but using both drugs may be the best treatment for you. If both medicines are prescribed together, your doctor may change the dose or how often you use one or both of the medicines.

 • Acebutolol
 • Atenolol
 • Betamethasone
 • Betaxolol
 • Bisoprolol
 • Captopril
 • Carteolol
 • Carvedilol
 • Celiprolol
 • Cortisone
 • Delapril
 • Dexamethasone
 • Enalaprilat
 • Enalapril Maleate
 • Esmolol
 • Imidapril
 • Labetalol
 • Levobunolol
 • Lisinopril
 • Methylprednisolone
 • Metipranolol
 • Metoprolol
 • Nadolol
 • Nebivolol
 • Nitroglycerin
 • Oxprenolol
 • Paramethasone
 • Penbutolol
 • Pindolol
 • Practolol
 • Prednisolone
 • Prednisone
 • Probenecid
 • Propranolol
 • Sotalol
 • Streptokinase
 • Tamarind
 • Temocapril
 • Tenecteplase
 • Timolol
 • Triamcinolone
 • Valproic Acid

Interactions with food/tobacco/alcohol

Certain medicines should not be used at or around the time of eating food or eating certain types of food since interactions may occur. Using alcohol or tobacco with certain medicines may also cause interactions to occur. The following interactions have been selected on the basis of their potential significance and are not necessarily all-inclusive.

Using this medicine with any of the following may cause an increased risk of certain side effects but may be unavoidable in some cases. If used together, your doctor may change the dose or how often you use this medicine, or give you special instructions about the use of food, alcohol, or tobacco.

 • Ethanol

Other medical problems

The presence of other medical problems may affect the use of this medicine. Make sure you tell your doctor if you have any other medical problems, especially:

 • Allergy to nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) or
 • Asthma with nasal polyps and rhinitis, history of or
 • Stomach ulcers or bleeding—Should not be used in patients with these conditions.
 • Kidney disease, severe or
 • Liver disease, severe—Avoid use in patients with these conditions.

Proper use of Bayer

This section provides information on the proper use of a number of products that contain aspirin. It may not be specific to Bayer. Please read with care.

Take this medicine only as directed by your doctor. Do not take more of it, do not take it more often, and do not take it for a longer time than your doctor ordered.

Take the capsule with a full glass of water at the same time each day.

Swallow the extended-release capsule whole. Do not crush, break, or chew it.

Do not take Durlaza™ 2 hours before or 1 hour after drinking alcohol.

Dosing

The dose of this medicine will be different for different patients. Follow your doctor’s orders or the directions on the label. The following information includes only the average doses of this medicine. If your dose is different, do not change it unless your doctor tells you to do so.

The amount of medicine that you take depends on the strength of the medicine. Also, the number of doses you take each day, the time allowed between doses, and the length of time you take the medicine depend on the medical problem for which you are using the medicine.

 • For oral dosage form (extended-release capsules):
  • To lower risk of heart attack and stroke:
   • Adults—162.5 milligrams (mg) (one capsule) once a day.
   • Children—Use and dose must be determined by your doctor.

Missed dose

If you miss a dose of this medicine, skip the missed dose and go back to your regular dosing schedule. Do not double doses.

Storage

Store the medicine in a closed container at room temperature, away from heat, moisture, and direct light. Keep from freezing.

Keep out of the reach of children.

Do not keep outdated medicine or medicine no longer needed.

Ask your healthcare professional how you should dispose of any medicine you do not use.

Precautions while using Bayer

It is very important that your doctor check your progress while you are using this medicine. This will allow your doctor to see if the medicine is working properly and to decide if you should continue to take it.

This medicine can not be used for treatment of a heart attack. Use an immediate-release aspirin in such an event.

Make sure your doctor knows if you are pregnant or breastfeeding. Do not use this medicine during the later part of a pregnancy unless your doctor tells you to.

This medicine may increase risk for bleeding problems, including stomach ulcers or bleeding. This usually occurs if you are taking aspirin with certain medicines (eg, NSAIDs, blood thinner). Check with your doctor right away if you have black, tarry stools, severe or continuing stomach pain, unusual bleeding, bruising, or weakness, or vomiting of blood or material that looks like coffee grounds.

Do not take other medicines unless they have been discussed with your doctor. This includes prescription or nonprescription (over-the-counter [OTC]) medicines and herbal or vitamin supplements.

Bayer side effects

Along with its needed effects, a medicine may cause some unwanted effects. Although not all of these side effects may occur, if they do occur they may need medical attention.

Check with your doctor immediately if any of the following side effects occur:

Incidence not known

 • Abdominal or stomach pain, cramping, or burning
 • black, tarry stools
 • bloody or cloudy urine
 • change in consciousness
 • chest pain or discomfort
 • confusion
 • constipation
 • convulsions, severe or continuing
 • dark urine
 • decreased frequency or amount of urine
 • diarrhea
 • difficult breathing
 • drowsiness
 • fainting
 • fast breathing
 • feeling that something terrible will happen
 • fever
 • general tiredness and weakness
 • greatly decreased frequency of urination or amount of urine
 • headache
 • heartburn
 • increased thirst
 • indigestion
 • irregular heartbeat
 • light-colored stools
 • loss of appetite
 • loss of consciousness
 • lower back or side pain
 • muscle cramping and weakness
 • muscle tremors
 • nausea or vomiting
 • nervousness
 • numbness or tingling in the hands, feet, or lips
 • panic
 • rapid, deep breathing
 • restlessness
 • seizures
 • skin rash
 • stomach cramps
 • swelling of the face, fingers, or lower legs
 • unusual bleeding or bruising
 • unusual tiredness or weakness
 • upper right abdominal or stomach
 • vomiting of blood or material that looks like coffee grounds
 • weakness or heaviness of the legs
 • weight gain
 • yellow eyes and skin

Some side effects may occur that usually do not need medical attention. These side effects may go away during treatment as your body adjusts to the medicine. Also, your health care professional may be able to tell you about ways to prevent or reduce some of these side effects. Check with your health care professional if any of the following side effects continue or are bothersome or if you have any questions about them:

Incidence not known

 • Acid or sour stomach
 • anxiety
 • belching
 • dizziness
 • dry mouth
 • hyperventilation
 • irritability
 • shaking
 • stomach discomfort, upset, or pain
 • trouble sleeping
 • unusual drowsiness, dullness, tiredness, weakness, or feeling of sluggishness

Other side effects not listed may also occur in some patients. If you notice any other effects, check with your healthcare professional.

Seek emergency medical attention or call 115

Further information

Related questions

The content of Holevn is solely for the purpose of providing information about Thuốc Bayer (Oral)  and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Please contact your nearest doctor or clinic, hospital for advice. We do not accept liability if the patient arbitrarily uses the drug without following a doctor’s prescription.

Reference from: https://www.drugs.com/cons/bayer-oral.html

Đánh giá 5* bài viết này

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here